Uusimmat viitteet

 • Etävalvonnan tuotteistaminen 

  Jarkko, Terhi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää rakennuskonehissejä valmistavalle yritykselle etävalvonnan tuotteistuksen malli ja edesauttaa näin palvelun yhtenäistämistä asiakkaaseen päin, sekä tuoda rakennuskonehissi IoT:n ...
 • Perehdyttämisen kehittäminen : case Poliisiammattikorkeakoulu 

  Järvinen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Poliisiammattikorkeakoulun perehdytysprosessia hyödyntämällä digitaalisia välineitä perehdyttämisen toteuttamisessa. Tavoitteena oli kartoittaa kehittämiskohteet ja kehittää ...
 • Kauneushoitolan liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

  Sahala, Alexandra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on A Class Concepts Oy:n (jäljempänä Kitty Cat) kasvustrategia. Yrityksen tavoite on olla Suomen suurin kauneushoitola vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen vaatii yritykseltä ...
 • Lastensuojelun omavalvonnan mahdollisuudet : sähköinen omavalvontapalvelu päivittäisenä työvälineenä 

  Haikka, Hanna-Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali-terveysala on isojen muutostarpeiden edessä. Resurssit kiristyvät ja paine digitalisoitua on kova. Sosiaali- ja terveysalalla on tarve löytää kokonaisratkaisuja pirstaleisen palvelurakenteen hallintaan. Omavalvonta ...
 • Moniteknologiajärjestelmien elinkaaripalveluiden tuotteistaminen : Asiakkaana Puolustusvoimat 

  Korhonen, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyritysten ja sen kumppanien elinkaaripalvelujen tarjontaa siten, että tarjonta käsittäisi kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut. Työn lopputuloksena esitetään kohdeyrityksissä ...
 • Myynnin johtaminen vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa : pikaopas esimiehille 

  Kähönen, Päivikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on myynnin johtaminen vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on koota pikaopas sellaisia asioita, joita esimiehen pitäisi miettiä ja ymmärtää myynnin kehittämisestä ja ...
 • Palvelukonseptin luominen hyvinvointiprojektille : case TAMKin Hyvinvointiklinikka 

  Alasimi, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa TAMKin Hyvinvointiklinikan ja Cargotecin liikuntaryhmän pilotoiman hyvinvointiprojektin kokemuksia ja kehittämistarpeita sekä luoda niiden pohjalta palvelukonsepti. Työn tavoitteena ...
 • Isännöintitoimiston asiakasuskollisuuden vahvistaminen asiakaskokemusta kehittämällä 

  Kujanpää, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka isännöintitoimiston asiakasuskollisuutta voidaan lisätä asiakaskokemusta kehittämällä. Kehittämistyössä tutkittiin, mitä on asiakasuskollisuus ja asiakaskokemus sekä millaiset ...
 • Todellista asiakasarvoa luomassa – myynnistä arvomyyntiin : case Mediamaisteri Oy 

  Brander, Heli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli case-yritys Mediamaisteri Oy:n B2B-myyntiprosessin kehittäminen. Tarkoitus oli hyödyntää palvelumuotoilua lisäämään asiakasymmärrystä ja tukemaan asiakkaiden kokeman arvon muodostumista sekä ...
 • Kohti kokonaisvaltaista riskienhallintaa ISO 31 000 -standardin avulla : Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehittäminen 

  Järvensivu, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimus kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta kunnissa kuntalain mukaan tarkoittaa ja sen pohjalta analysoida Pirkkalan kunnan riskienhallinnan kehitystarpeita suhteessa ...
 • Asiakaspalvelukäsikirja : Matkalla hurmaavaan asiakaspalveluun 

  Michelsson, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakaspalvelukäsikirja lentoliikenteen maapalveluita tarjoavan yrityksen työntekijöiden perehdyttämisen apuvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun ...
 • Asiakaslähtöisesti rakennettu liikuntakerhotoiminnan palvelumalli 

  Kangaspunta, Manu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten liikuntakerhotoimintaa järjestetään Suomessa urheiluseurojen, kuntien ja yksityisten toimijoiden puolesta paljon, mutta tutkittua tietoa niistä on erittäin vähän saatavilla. Urheilun- ja koulutuksen kentillä puhutaan ...
 • Yrityspalvelujen kehittäminen aloittaville yrittäjille 

  Kuukka, Teija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli MW-Kehitys Oy:n aloittaville yrittäjille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa keskeisiä, aloittavien yritysten liiketoiminnan käynnistämisessä ...
 • After print -huoltopalvelujen tehostaminen 

  Suutari, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työ käsittelee huoltotoiminnan parhaita käytänteitä, joita yleisten johtopäätösten lisäksi etsitään ja sovelletaan case-yrityksen after print -huolto-osaston tarpeisiin. Työn tavoitteena oli löytää näitä parhaita käytänteitä ...
 • Sijoituspalvelun laadun kehittäminen Aito Säästöpankissa 

  Pitkänen, Aarne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Aito Säästöpankki haluaa varmistaa, että sen asiakkaat saavat parasta mahdollista sijoituspalvelua. Laadukkaan palvelun avulla voidaan luoda asiakkaille onnistuneita, odotukset ylittäviä ja elämyksellisiä asiakaskokemuksia. ...

Näytä lisää