Uusimmat viitteet

 • Viherseinän ohjausyksikön teollinen muotoilu 

  Vainio, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäyteyön tarkoituksena on tutkia teknologiatuotteen muotoilua prosessina sekä syventyä prosessin tutkimuksellisuuteen. Tavoitteena on suunnitella älykkään viherseinän ohjausyksikkö, joka hyödyntää sensoreita sekä ...
 • Typografia muotoilussa : typografisten printtien suunnittelu 

  Tuominen, Wilma (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia typografian merkitystä muotoilussa ja suunnitella typografisia printtejä, joiden kuvitus pohjautuu opinnäytetyön tekijän suvun vanhan vieraskirjan merkintöihin ja teksteihin. Opinnäytetyö ...
 • Kameralaukun suunnittelu Costo OY:lle 

  Kujala, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on kameralaukun suunnittelu toimeksiantajayritykselle Costo Oy:lle. Helsinkiläinen Costo Oy tekee kestävää kehitystä tukevia ajattomia sekä laadukkaita asusteita, jotka valmistetaan käsityönä Suomessa ...
 • Vaatetusliikkeen konseptisuunnitelma : opinnäytetyö 

  Porokhnavets, Olga; Porokhnavets, Olga (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  OPINNÄYTETYÖ AMK | TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma kevät 2018 | 67 Ohjaaja: Katajamäki Päivi Tetijä: Porokhnavets Olga VAATETUSLIIKKEEN KONSEPTISUUNNITELMA Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Nykyaikaiset trendit ja niiden käyttömenetelmät uusien brändien suunnittelemisessa 

  Määttä, Maxim (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on todistaa, että nykyaikaiset muotitrendit voidaan tehokkaasti ennustaa ja saatuja tuloksia käyttää oman brändin kehittämisessä. Tämän hypoteesin vahvistamiseen analysoin muodin historiaа sekä ...
 • Tatuointiliikkeen brändin määrittely ja yhtenäistäminen : case: Individual Ink 

  Aaltonen, Ina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota mahdollisuus tuottaa yritykselle lisäarvoa brändinhallinnan avulla. Tarkoituksena on dokumenttiaineiston ja benchmarkingin avulla selvittää, minkälainen on hyvä ja toimiva brändi, jonka ...
 • Aurinkolasien suunnittelu Nopeet-yritykselle 

  Kesonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Nopeet-yritykselle aurinkolasit, jotka sopivat 2018 kesän trendeihin ja soveltuvat markkinoille. Työssä pyrittiin tuotantoon soveltuvaan lopputulokseen. Suunnittelussa kiinnitettiin ...
 • Graafinen ilme tapahtumalle 

  Laukka, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli graafisen ilmeen suunnittelu loppukesästä 2018 järjestettävälle Alumni All Star 2018 Rauma-jääkiekkotapahtumalle. Opinnäytetyö tehtiin harjoittelupaikan kautta tulleen asiakkaan kanssa. ...
 • Aurinkolasien suunnittelu Nopeet brändin mallistoon 2018 

  Jäppinen, Eetu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella aurinkolasit suomalaiselle Nopeet lifestyle-brändille. Aurinkolaseista tehtiin konseptia edustava prototyyppi, joka sopii Nopeet-brändiin. Työ toteutettiin tekemällä ...
 • Ilman työkaluja koottavan parisängyn rungon suunnittelu ja valmistus 

  Niemi, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteessä suunniteltiin ilman työkaluja koottava parisängyn runko, joka valmistettiin pääosin puusta. Tavoitteena oli luoda minimalistinen ja nykyisiin trendeihin sopiva parisängyn runko 1600 millimetriä leveälle, ...
 • Digitaalinen palvelumuotoilu 

  Pehkonen, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkosivujen kävijäliikenteen tutkimuksen tavoitteena oli luoda verkkoanalytiikkaan pohjautuva datan visualisointi. Tutkimuksessa analytiikkalaitteiston tallentaman data koottiin visualiseksi esitykseksi, joka vastasi ...
 • Muotoilijabrändiyhtälö : ratkaise, älä sievennä 

  Vidgren, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda muotoilijabrändiyhtälö, jonka avulla muotoilija hahmottaa keskeiset muuttujat brändäysprosessissa. Muotoilijabrändäykseen liittyy useita haasteita, sillä siinä yhdistyy sekä henkilö- että ...
 • Point of Sale -esittelykalusteen suunnittelu : case: Be&Liv 

  Korte, Anna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella esittelykalustekonsepti Be&Liv-tuotemerkille. Työn avulla haluttiin selvittää, minkälainen esittelykaluste palvelee tuotemerkin visuaalista markkinointia ja mitä teknisiä ...
 • Virtuaalitodellisuuden ja renderöinnin hyödyntäminen tilasuunnittelussa 

  Raitio, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten tilasuunnittelun parissa työskentelevä toimeksiantaja voi hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja renderöintiä osana tilan suunnitteluprosessia. Tarkoituksena oli muotoilla työskentelymalli, ...
 • Kuosisuunnittelu omalle yritykselle 

  Hyvönen, Suvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteen tavoitteena oli tuottaa uusia kuoseja opinnäytteen tekijän aloittelevalle yritykselle, Ontsibuu Designille, ja löytää yrityksen näkökulmasta uusia mahdollisuuksia kuosien käyttämiseen tuotteissa. Opinnäytteen ...

Näytä lisää