Uusimmat viitteet

 • Säästäminen ja sijoittaminen - naisopiskelijan näkökulma 

  Laurila, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella säästämistä ja sijoittamista erityisesti ammattikorkeakoulun naisopiskelijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyö pohjautuu teoriaan, jonka tukemana suoritettu tutkimuskysely ja ...
 • Urheilukaupan asiakastyytyväisyyden parantaminen : Intersport-ketju 

  Nattari, Nora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään urheilukaupan rakennemuutosta ja tehtiin asiakastyytyväisyyskysely Keskon Lielahden Intersport-kauppiaalle. Urheilukauppa on ollut viime vuosikymmenen kovassa muutoksessa, mikä on vaikuttanut ...
 • Tilinpäätösanalyysi johdon päätösten tukena: Case Finnlamelli Oy 

  Rintamäki, Päivi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yrityksen taloudellisen tilanteen analysoinnissa käytettävän tilinpäätösanalyysin periaatteita ja laatia kohdeyritykselle mallianalyysi ja käyttöohje johdon päätöksenteon tueksi. ...
 • Voittoa tavoittelevan käsityökerhon perustaminen Kiinaan 

  Vihakara, Sarianne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia voittoa tavoittelevan käsityökerhon perustamista Kiinan suurkaupunkiin Shenzheniin ja sen markkinoita. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli tutustua Kiinaan toimintaympäristönä ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma : Miobella 

  Suhonen, Mira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda naisten juhlavaateliike Miobellalle sosiaalisen median suunnitelma. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli ...
 • Sosiaalisen median markkinointiviestintäsuunnitelma : Athletic Arts Finland 

  Virkki, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Athletic Arts Finlandille markkinointiviestintäsuunnitelma sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena oli myös tehdä kvalitatiivinen tutkimus yrityksen nykyisille sekä potentiaalisille ...
 • Kirjanpidon ja tositeaineiston käsittelyn tehostaminen tilitoimistossa : Tarkasteltuna erityisesti tositteiden liitetietotarpeiden kannalta 

  Pitkänen, Jairi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli saada selville, mitä tietoja kirjanpitäjät yleisimmin selvittävät asiakkailtaan tositeaineiston lisäksi tilikauden aikana ja tilinpäätöksiin. Opinnäytetyössä saatujen tietojen avulla ...
 • Leirikoulutuote ala-asteen oppilaille : Case: Ähtäri Zoo 

  Kestinmäki, Asta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi leirikoulutuote Ähtäri Zoo Kotieläintilalle. Työn ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä matkailupalvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Opinnäytetyön toisena tavoitteena ...
 • Opiskelijoiden näkemykset koulutuspalveluista Kurikan kansalaisopistossa 

  Huhtanen, Eija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kurikan kansalaisopiston opiskelijoiden kokemuksia kansalaisopiston toiminnasta ja löytää samalla työkaluja strategiatyöhön. Lisäksi tutkittiin asiakaskokemuksen vaikutusta ...
 • Markkinointisuunnitelma Palveluun.fi:lle 

  Vehniäinen, Juha-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda tehokas markkinointisuunnitelma yrityksemme käyttöön Palveluun.fi-sivuston markkinoinnissa. Tarvitsimme suunnitelmaa tuotteemme lanseeraamisessa markkinoille menestyksekkäästi vuonna ...
 • Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Kaappola, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yritykselle. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman hyödyllinen suunnitelma tulevaisuutta ajatellen. Toisena tavoitteena oli selvittää, millainen ...
 • Lean 5S -menetelmän käyttö pk-yrityksen markkinointiviestinnän uudistamisen työkaluna 

  Teräs-Mylläri, Jaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Lean 5S-menetelmää voidaan käyttää työkaluna jo jonkin aikaa toimineen mikro- tai pienyrityksen markkinointiviestinnän uudistamisen työkaluna. 5S-menetelmän kokeilun avulla oli ...
 • Startup-vaiheen ekosysteemi digitaalisessa toimintaympäristössä 

  Äkkinen, Virpi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää startup-vaiheen ekosysteemin toimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkoituksena oli tutkia ekosysteemiä alkavien yrittäjien näkökulmasta yrityksen startup-vaiheessa, ottaen ...
 • Nuorten pankkipalvelujen ja asiakasviestinnän kehittäminen 

  Näsi, Raine (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pankin x nuorille suunnattuja palveluita ja palvelujen asiakasviestintää. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä palvelujen laatuun. Opinnäytetyön toisena tavoitteena ...
 • Elämänlaatua ja hyvinvointia muistiyksikössä : TunteVa® -toimintamalli hyvinvoinnin apuna 

  Hursti, Henna; Jalkanen, Inka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön punaisena lankana on kahden eri tutkinto-ohjelman opiskelijan tiedon ja osaamisen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää muistiyksikön toimintaa TunteVa® -toimintamallin ...

Näytä lisää