Uusimmat viitteet

 • Ohjelmakomponentteihin perustuva ohjelmointitapa logiikkaohjelmointiin Siemens TIA-Portal -ohjelmointiympäristössä 

  Hagman, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuusautomaatioon liittyvät teknologiat ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä merkittävästi. Samalla myös järjestelmien ohjaamisesta vastaavat ohjelmoitavat logiikat ja niiden ohjelmointiin tarkoitettujen ohjelmistojen ...
 • Erityisopetusmateriaalia kuljettajaopiskelijoille? 

  Roivainen, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta kehittää kuljettajakoulutukseen erikoistunutta yritystä. Työn tavoitteena oli tehdä selvitys uuden tuotteen tarpeesta ja laadusta. Tässä työssä keskityttiin oppimateriaalitarpeen ...
 • Teoreettinen malli yrityksen tehokkaaseen Lean-johtamiseen : Kognitiivinen tarkkaavuus liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa 

  Antila, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksen tarkoituksena on toteuttaa toiminta-ajatustaan ja tuottaa toiminnallaan voittoa. Onnistuminen rakentuu useista elementeistä, joihin liittyy toiminnallisia prosesseja. Suorituskykyiset ja tuottavat prosessit ...
 • Taajuusmittausmenetelmä resonaattoreiden tarkistukseen 

  Teirikko, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Resonaattorin valmistustarkkuusvaatimukset ovat lisääntyneet automatisoituun viritykseen siirtymisen myötä. Perinteinen mekaanisiin mittoihin perustuva spesifikaatio ei enää riitä, koska virityselementin vaihtoa ei tueta ...
 • Pientalojen LVIS-liiketoiminnan kehittäminen 

  Autio, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on valtakunnallisen talotekniikkaurakoinnin kehittäminen palvelemaan taloteollisuuden muuttuneita tarpeita. Työn tavoitteena on luoda uusi liiketoimintamalli, joka on taloudellisesti kannattavampi ...
 • Digitalisaatio hyvällä maulla – IT-strategian kehitystyö perinteikkäässä ravitsemusalan yrityksessä 

  Lapinoja, Harri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus- ja kehittämistyö, joka on toteutettu osallistavana toimintatutkimuksena Katri Antell Oy:n työntekijöiden kanssa maalis–joulukuun 2017 välisenä aikana, on työelämälähtöinen. Kehittämistyön aloittamisen taustalla ...
 • Tuotannon kehittäminen 

  Yrjänä, Kaarlo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty Presteel Oy:lle. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voiko yrityksen tuotantoa kehittää ja parantaa LEAN-filosofiaan perustuvien oppien avulla. Työssä perehdytään LEANin keskeisimpiin käsitteisiin ...
 • ASIAKASLÄHTÖISEN OHJELMISTOTESTAUKSEN TEHOSTAMINEN 

  Niemelä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa asiakaslähtöistä testaamista ohjelmiston kehitysympäristössä Bittium Wireless Oy:ssä. Opinnäytetyön aloitushetkellä testaamisproseduurit eivät olleet tarpeeksi kattavia ohjelmiston ...
 • Introducing Agile Work Culture to Waterfall-Based Software Development Organization 

  Pekkala, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to recognize the most required changes and new practices when the target organization is moving towards from Waterfall-based approach to Agile and Lean practices, and planning to take Scrum ...
 • Jatkuva parantaminen : Jatkuvan parantamisen keskeiset elementit 

  Laakkonen, Katja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pysyäkseen nyky-yhteiskunnassa kilpailukykyisenä yrityksen tulee olla koko ajan innovatiivisempi sekä toiminnan tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Jatkuva parantaminen on ajankohtainen aihe ja sen tulisi korostua vielä enemmän ...
 • KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU SAIRAALARAKENTAMISESSA 

  Toivonen, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen kohteena on käyttäjälähtöinen sairaalasuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä. Tutkimusmenetelmä on tyypiltään konstruktiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuskohteena toimii Oulun yliopistollisen ...
 • Vedenpuhdistuslaitosten kokonaistehokkuuden parantaminen tuotannon tasapainottamisen avulla 

  Huhtakangas, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö vedenpuhdistuslaitosten päivittäisissä tuotantoprosesseissa aikaansaamaan laadun ja tehokkuuden parantumista tuotannon tasapainottamisen avulla ja kytkemällä kahden ...
 • Proposal for SAP Plant Maintenance Module Rollout Preparations 

  Hyyryläinen, Juha-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this research was to analyze legacy maintenance system data and create a proposal for SAP Plant Maintenance module rollout preparation for Prysmian Finland Oulu plant. The preparation proposal was built ...
 • YRITYKSEN KASVUSTRATEGIAN SUUNNITTELU 

  Liius, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on tehty ulkovalaistuksen asiantuntijayritykselle nimeltä FIXULUX OY, jonka toiminta on käynnistynyt muutamia vuosia sitten. Yritys on vakiinnuttanut asemansa toimialalla ja ajatuksena on kasvattaa ja kehittää ...
 • BIOSIMILAR MEDICINES IN FINNISH HOSPITALS : Introduction of Biosimilar Infliximab 

  Simi, Maarit (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Price competition for biological medicines has been modest before the arrival of biosimilars on the market. In Europe, the first biosimilar, somatropin, was approved in 2006 and the first biosimilar monoclonal antibody, ...

Näytä lisää