Uusimmat viitteet

 • Kerrostalokiinteistön 10-vuotistarkastus ja rakentajan 10-vuotisvastuu 

  Kukkola, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä asuntokauppalakiin ja perustajaurakoitsijan vuositarkastuksen jälkeisen vastuuajan piiriin kuuluvien piilevien rakennusvirheiden tutkimusmenetelmiin, virheilmoituksiin ja ...
 • Talonrakennuksen pohjarakenteiden rakennesuunnittelu 

  Mäkilä, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee alapohjarakenteiden rakennesuunnittelua. Opinnäytetyö kokoaa alapohjarakenteisiin liittyvät rakennesuunnittelijaa koskevat rakenneasiat mahdollisimman tiiviiksi tietopaketiksi ja tuo esille suunnittelua ...
 • Betonin lujuuden laatuongelmat ja niihin vaikuttavia tekijöitä 

  Ahola, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat valmiin kovettuneen betonin laatuun. Työssä keskityttiin betonin lujuuteen. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla betonialan asiantuntijoita ...
 • Viranomaisvalvonta ja korjausrakentaminen : Korjausrakentamisen laadun haasteet 

  Abell, Mervi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sääntelyn ja viranomaistoiminnan vaikuttavuutta korjausrakentamisen laatuun. Tavoitteena oli myös tuoda esille asiakkaiden näkökulmia rakentamisen ohjauksen palveluiden ...
 • Jälkijännitetyn pilarilaatan lävistysvahvikkeen suunnittelu eurokoodien mukaan 

  Heiskanen, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin teräsbetonirakenteen lävistysmitoitusta Eurokoodi 2:n ja siihen liittyvän uusimman kansallisen liitteen mukaan. Lisäksi työssä tutkittiin myös joiltain osin muiden maiden suunnittelunormeja, kuten ...
 • Olympiastadionin pääkatsomon katoksen vahvistaminen 

  Tammisto, Juhani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n korjausrakennesuunnitteluosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä vanhojen betonirakenteiden hiilikuiduilla tehtävän liimausvahvistuksen mitoitusteoriaan ja ...
 • Urjalan kunnan Huhdin koulun sisäilmaongelmat ja ylipaineistuksen vaikutukset 

  Kopola, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn päätavoitteena oli selvittää rakennuksen ylipaineistuksen vaikutukset sisäilmaan ja rakenteisiin. Rakenteiden kannalta pääosassa olivat mahdollisesti syntyneet vauriot. Ylipaineistuksen vaikutusta rakennuksen energian ...
 • Kosteusvauriokorjausten vaihtoehtoiset toimintamallit 

  Heikkinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli ensisijaisena tavoitteena selvittää, eroavatko julkisten ja yksityisten rakennuksien kosteusvauriokorjaushankkeet toisistaan ja toissijaisesti tuottaa Sitowise Oy:lle vaihtoehtoisia toimintamalleja ...
 • Aliurakan johtaminen korjausrakennushankkeessa 

  Soini, Totti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin aliurakan johtamiseen liittyviä ongelmia korjausrakentamisessa. Ongelmana on yleisesti, että aliurakan hankinta ja tuotanto eivät kohtaa. Halutaan hankkia jotain tiettyä, mutta se ei ...
 • Sisäilmatutkijan ilmanvaihto-opas 

  Vuoti, Erno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valtakunnallisen korjausvelan määrä kasvaa jatkuvasti. Usein korjaustarpeita aiheuttavat erilaiset sisäilmaongelmat. Erilaisten sisäilmatutkimusten parissa työskentely on osoittanut, että usein sisäilman laatuongelmiin ...
 • Olympiastadion, betonirakenteiden korjaus ja rappausten restaurointi 

  Mutanen, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Olympiastadionin mittava perusparannus käynnistyi suunnittelun osalta vuonna 2012. Hankkeessa peruskorjataan Helsingin Olympiastadion kokonaisuudessaan, lisätään uusia poistumisteitä katsomoon, muutetaan tiloja, rakennetaan ...
 • Linjasaneeraushankkeen viestinnän kehittäminen 

  Vanhala, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Wise Group Finland Oy:n korjausrakentamisen toimialalle. Wise Group on talonrakennusalan asiantuntija, joka tarjoaa kattavat konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut uudis- ja korjauskohteisiin. ...
 • Muurattujen julkisivujen vauriot, korjaus ja kuntotutkimusmenetelmät 

  Kangas, Ekaterina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä tiileen rakennusmateriaalina, historiallisten rakennusten muurattujen julkisivujen korjausmenetelmiin ja vauriokartoituksen tulosten analysointiin sekä laatia ohjemalli tiilijulkisivun ...
 • Korjausrakentamisen opetuksen kehittäminen toisen asteen koulutuksessa : Työpaikkaohjaajan koulutuksen kehittyminen Stadin ammattiopistossa 

  Salminen, Simopekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän raportin tarkoituksena on jakaa tietoa työpaikkaohjaajien koulutuksesta oppilaitoksille sekä työelämän edustajille. Stadin ammattiopiston mallin mukaan muut oppilaitokset saavat selkeän pohjan oman työpaikkaohjaaja ...
 • 1960-luvulla rakennetun omakotitalon kunnostaminen vapaa-ajan asunnoksi 

  Holm, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti vuonna 1964 valmistuneen, lähes alkuperäisessä kunnossa olevan, pientalon nykyinen kunto sekä korjaustarve kuntotutkimuksen avulla. Lisäksi työssä pohditaan ...

Näytä lisää