Uusimmat viitteet

 • Käytön johdon kehittämien 

  Korhonen, Jari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kehittää sähkökäytön johtamista. Käytön johtajan tehtävät ovat sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 määriteltyjä. Käytön johtajan tehtäviä valvoo sähköturvallisuusviranomainen ...
 • Virtual Tour of Azipod® 

  Koskela, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Currently there is no documentation that illustrates how Azipod® and Azipod room precisely look like from the inside. It is difficult to understand the overall picture of the whole Azipod system because documentation and ...
 • Sähkösuunnittelutoimiston projektinhallinnan kehittäminen 

  Tuomisto, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistehtävän tutkimuskohteena oli sähkösuunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto Yhtyneet Insinöörit oy. Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda yritykseen projektinhallintamenetelmä, jonka avulla voidaan selkeyttää, ...
 • Kantaverkon loistehon seurantatyökalu 

  Suojanen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kantaverkon jännitteet ovat olleet viime vuosina nousussa kevyiden siirtotilanteiden aikaan kesäisin. Syyksi tähän on tunnistettu kantaverkon ulkopuolelta jakeluverkoista tuleva kapasitiivinen loisteho, joka aiheutuu muun ...
 • Tietomalliprosessin tehostaminen sähkösuunnittelussa 

  Pänkäläinen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Rejlers Finland Oy:lle. Rejlers on pohjoismaiden insinööri- ja konsultointipalveluja tarjoava yritys. Tietomallin käyttäminen sähkösuunnittelun työkaluna on muuttunut osaksi suunnittelijan ...
 • Sähköratakäyttöpäivystäjän käsikirja 

  Kärhä, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimustyössä on tarkoitus tehdä käyttöpäivystäjän käsikirja, joka auttaa uuden käyttöpäivystäjän perehdyttämisessä sekä antaa tukea uuden käyttöpäivystäjän työskentelyyn käyttökeskuksessa. Tarve Käyttöpäivystäjän ...
 • Fuse protection optimization of drive DC link 

  Tuomi, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is done for ABB Drives and the study examines the effectiveness of the fuse protection with different fuse alternatives. During a short circuit, the temperatures and energies can rise extremely fast and an ...
 • Kiinteistön sisäilmaston mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen NB-IoT –tiedonsiirtoa hyödyntäen Palmia Oy:ssä 

  Hokka, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palmia Oy:ssä on strategiaan kirjattu uusien ja innovatiivisten palvelumallien tutkiminen ja tuotteistaminen. Niin kiinteistö- kuin toimitilapalveluissakin törmätään jatkuvasti huonoihin sisäilmasto-olosuhteisiin, joiden ...
 • Sähkökunnossapidon kehittäminen Espoon kaupungin Tilapalveluiden kiinteistöissä 

  Maja, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Espoon kaupungin tilapalveluiden korjausrakentaminen yksikölle, jonka tärkeimpänä tehtävänä on korjata Espoon kaupungin Tilapalveluiden kiinteistöjä. Työn tarkoitus on luoda mahdollisimman ...
 • Talotekniikkaa - : Sähköllä vai ilman? 

  Stark, Raimo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen toimipisteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan talo- ja energiatekniikan suuntautumisopintojen sekä opetuslaboratorioiden kehittäminen. Tavoitteena oli myös ...
 • Projektipäällikön tehtävät Saipu Oy:ssä 

  Anttila, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Saipu Oy:lle. Yrityksellä oli tarve selvittää mitä projektipäälliköiden tehtäviin kuuluvia toiminta- ja dokumentaatiotapoja kannattaa yhtenäistää ja kehittää. Työssä keskityttiin Saipu Oy:n Helsingin ...
 • Lean toimistoympäristössä 

  Marttinen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli raportoida Lean-toimintamallin käyttöönotto ja kehitys Metso Flow Control Oy:n Vantaan toimipisteellä. Opinnäytetyön tutkimusosassa kuvataan Lean-toimintamallin käyttöönoton vaiheet ja ...
 • Työmaahallinnan kehittäminen mobiilisovelluksen avulla 

  Kivisoja, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka työmaahallintaa voidaan kehittää mobiilisovelluksen avulla Helen Sähköverkko Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko työmaahallintaa tehdä mobiilisovelluksen avulla ja ...
 • Tarjouslaskennan laatu ja laatujärjestelmä 

  Ahola, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Urakkakilpailuissa kiinnitetään tänä päivänä huomiota yrityksen tarjoamaan laatuun sekä yrityksen laatujärjestelmään. Yritysten laatujärjestelmät ja laatu ovat jokaisella omanlaisensa, toisilla niitä ei ole määritelty ja ...
 • Festo electric automation oppimiympäristön kehitysprojekti 

  Juhala, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehitysprojektissa uudistettiin Feston Oy:n vanhentunut oppimisympäristö. Koulutustiloja tarvitaan pääasiassa sisäisiin- sekä asiakaskoulutuksiin. Koulutuksen tavoite on lisätä tietoisuutta Festo tuotteista ja tukea yhtiön ...

Näytä lisää