Uusimmat viitteet

 • Osaamispääoman kehittäminen taloushallinnossa 

  Helminen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä ja dokumentoida minkälaista osaamista Holiday Club Resorts Oy:n taloushallinnon tiimissä tarvitaan, tiivistää eri henkilöiden ja osastojen välistä ...
 • Taloushallinnon ulkoistuspalvelun käyttöönottoprosessin kehittäminen palveluntuottajan näkökulmasta 

  Helenius, Eija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää prosessia, jossa taloushallinnon ulkoistuspalvelut käynnistetään talousjärjestelmän käyttöönottoprojektin yhteydessä. Tilannetta tarkasteltiin palveluntuottajan näkökulmasta. ...
 • Helsingin poliisin operatiivisten tilanteiden viestinnän kehittäminen 

  Metsälä, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Helsingin poliisilla on toimivaltaansa liittyvissä operatiivisissa tilanteissa johto- ja viestintävastuu. Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa tilannekuvaa, operatiivisten ...
 • Jälleenmyyjälle suunnatun Ambassador-ohjelman kehittäminen 

  Karjala, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä YAMK-opinnäytetyössä syvennytään Telia Finland -nimisen operaattorijälleenmyyjän ja Sony Mobile Communications -nimisen älypuhelinvalmistajan välisen myymäläympäristön Ambassador-, eli brändilähettiläsohjelman ...
 • Tietämyksenhallinta : Kehittäminen ja käyttöönotto ketterin menetelmin 

  Tolvanen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää ja käyttöönottaa tietämyksenhallinnan prosessi ketterin menetelmin ja luoda jatkuvan prosessikehityksen malli. Kohdeorganisaationa toimi ICT-alalla toimiva hieman alle 200 asiantuntijaa ...
 • Perustamisprosessi 

  Korvenpää, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön teoria käsitteli sekä tuotteistamista että palvelumuotoilua. Lisäksi teoria pyrki luomaan pohjaa ja ymmärrystä tehtävälle kehittämistyölle määrittämällä tärkeitä käsitteitä kuten palvelu ja palvelun laatu. ...
 • Sisäisen yrittäjyyden ja sisäisen motivaation vahvistaminen Pöyry Finland Oy:ssä 

  Hietanen, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa sisäisen yrittäjyyden elementtejä kohdeorganisaationa toimivassa Pöyry Finland Oy:ssä. Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee olemassa olevassa ...
 • CRM-järjestelmän käytön lisääminen ja asiakastiedon parempi hyödyntäminen B2B-myyntiorganisaatiossa 

  Lamu, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä CRM -järjestelmän käyttöä Uudellamaalla sijaitsevassa B2B -myyntiorganisaatiossa ja parantaa järjestelmään viedyn asiakastiedon laatua. Tavoitteena oli ...
 • Toimintamallin kehittäminen työhyvinvointia tukevaan esimiestyöhön 

  Westerholm, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistehtävän päämääränä oli luoda toimintamalli, joka tukisi esimiesten työhyvinvointia ja esimiehet voisivat näin ollen oman työhyvinvointinsa kautta vaikuttaa positiivisesti toimihenkilöiden työhyvinvointiin. ...
 • Perehdyttämismallin kehittäminen osana osaamisen johtamista 

  Grönlund, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutetun kehittämistehtävän kohdeorganisaationa oli uusiutuvaan energiaa keskittyvä yritys, jolla on omaa prosessiteollisuuden tuotantoa. Kehittämistehtävän tavoitteena oli ...
 • Kunnossapitorahan allokointi : Kohdentamisen tehostaminen 

  Mikkola, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiinteistön korjausrakentamista ohjataan kiinteistön omistajan toimesta. Kiinteistön omistaminen liiketoimintanäkökulmasta edellyttää omistuksen arvon ja käytettävyyden säilyttämistä tai kasvattamista ja siten omistuksesta ...
 • Developing Quotation Process through Extension of ERP : Acquiring Quotation Module 

  Ranta, Kristina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Master’s thesis was to develop the quotation process for the spare parts sales team. The development is implemented through an extension of the Enterprise Resource Planning (ERP) System that means ...
 • Osallistavan muutosjohtamisen mallin luominen Posti Oy:n lähiesimiehille 

  Poikonen, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Posti Oy:n toimintaympäristö on muuttunut pääosin digitalisaation ansiosta viime vuosina ja muutos kiihtyy edelleen. Printtituotteita siirretään digitaaliseen muotoon jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Tästä syystä Postin ...
 • Vaatimustenhallintaprosessin kehittäminen 

  Beric, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kehittämishankkeen tarkoituksena on laatia kansainvälisen toimeksiantajayrityksen kohdeorganisaatiolle tulevien raportointivaatimusten toiminnanohjauksen vaatimustenhallintaprosessi, jolla saavutetaan ...
 • Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen : Telemarkkinointitiimi YT-neuvotteluiden jälkeen 

  Lavanti, Taija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehittämistyön aiheena on telemarkkinointitiimin sitoutumisen ja motivaation ylläpitäminen ja parantaminen muutostilanteen jälkeen. Keinoksi vaikuttaa näihin tekijöihin ovat valikoituneet hyvä esimiestyö, ...

Näytä lisää