Uusimmat viitteet

 • Elämyksellisyys kuluttajan ostokokemuksessa 

  Ainasoja, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elämyksellisyydellä ja aistinvaraisuudella voidaan tulevaisuudessa erottua kilpailijoista. Koska digitalisaatio mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden ostamisen helposti suoraan kotisohvalta, asiakkaista käydään todellista ...
 • Rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen startup-yritykselle 

  Pentikäinen, Ida (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua siihen, millaisia rahoitusvaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla kasvavalle startup-yritykselle. Työn tarkoituksena oli auttaa toimeksiantajayritystä kartoittamaan mahdollisia ...
 • Pakopelien markkinointi : miten markkinoida suhteellisen tuntematonta konseptia, pakopeliä, asiakasvirran maksimoimiseksi? 

  Aaltonen, Anni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten pakopelejä voidaan markkinoida. Työssä keskitytään erityisesti tutkimaan niitä markkinoinnin keinoja, joiden avulla saadaan houkuteltua uusia asiakkaita pelaamaan pakopelejä, ...
 • Onnistuneen myyntikampanjan kuvaus vakuutusalalla 

  Jakonen, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kahta Vakuutusyhtiö X:n toteuttamaa myyntikampanjaa sekä löytää näistä ne tekijät, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tutkitut kampanjat ovat onnistuneet. Tutkimus on tehty ...
 • Bändin brändi : brändin luomisprosessi ja sen aloittaminen 

  Tyyri, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin muusikoiden mielipiteitä ja tietoisuutta bändin brändäyksestä. Mitä sen toteutuksessa tulisi huomioida ja miten brändin luomisprosessi saadaan aluilleen. Teoriaosuudessa käydään ...
 • Asiakaspalveluaikojen uudistuminen vakuutusalalla : If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 

  Hyvärinen, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua kovenevan kilpailun tuomiin muutoksiin vakuutusmarkkinoilla, sekä asiakaspalveluaikojen uudistumisen tuomiin sisäisiin muutoksiin Ifin yksityisasiakaspuolella. Työn tarkoitus on ...
 • Inbound- ja outbound-myynnin toimintatapojen eroavaisuudet : vakuutusyhtiö X 

  Seppänen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vakuutusyhtiön myyjien toimintatapojen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä puhelinmyyntityössä. Työn tarkoituksena oli osoittaa, missä asioissa eri asiakasvirtaa tekevät työntekijät ...
 • Havaintoja etätyöstä : mahdollisuudet ja haasteet 

  Lithonius, Anton (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli havainnoida etätyöhön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Sen lisäksi tarkasteltiin etätyön nykytilannetta ja käsitellään etätyön moninaisuutta. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen ...
 • Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa : Facebook-markkinointi 

  Klang, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata, miten Turku Energia on toteuttanut Facebookissa tehdyn mainoskampanjan ja perehtyä yrityksen markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Nykypäivän sosiaalisen median käyttö on siirtänyt ...
 • Visio ja missio liiketoiminnassa: haasteena muuttuva toimintaympäristö 

  Porko, Jenni; Voutilainen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja kotimaisen ja kansainvälisen yrityksen vision ja mission rakentamiseksi sekä niiden säilyttämiseksi toimintaympäristön tekijöiden muuttuessa. Visio ja missio ovat keskeisiä ...
 • Markkinoinnin tehostaminen markkinointiteknologiaa hyödyntäen 

  McMenamin, Stephen (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten yritys pystyy tehostamaan markkinointia markkinointiteknologian avulla. Yritykset siirtyvät sinne, missä kuluttajat ovat - verkkoon. Yritykset siirtyvät perinteisestä ...
 • Mobiilimaksaminen Suomessa vuonna 2018 

  Backman, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä eletään aikakautta, jossa teknologiat kehittyvät nopeammin kuin koskaan. Digitalisaation myötä palveluita sähköistetään. Pankkisektori on isossa murroksessa, ja uusia maksutapoja kehitellään jatkuvasti. Tämän ...
 • Asbestikuitulaboratorion myynnin ja markkinoinnin kehittäminen 

  Elomaa, Jasu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää asbestikuitulaboratorion myyntiä ja markkinointia. Opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida asiakaskyselystä ja markkinointikampanjasta saatavaa palautetta ja näin parantaa yrityksen ...
 • Kulttuurin vaikutukset rahoituksen myyntiin Pohjoismaissa 

  Halonen, Hanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli huomata yhteneväisyyksiä etenkin pankkien yritysrahoituksen myynnin keinoissa eri Pohjoismaissa. Tutkimus Pohjoismaiden kulttuuriperimän vaikutuksesta rahoituksen myyntiin Pohjoismaissa nähtiin ...
 • Asiakasvirtamittaus myynnin tukena 

  Korhonen, Karoliina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osastoilla on sekä hyviä, että huonoja myyntipaikkoja. Myyntipaikat ovat tärkeässä roolissa osaston kannattavuuden kannalta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on asiakasvirtamittauksen avulla löytää osaston kylmät ja kuumat ...

Näytä lisää