Uusimmat viitteet

 • Toimitusketjun hallinnan kehittäminen Exel Composites Oyj:n Kivara Factoryssä 

  Pennanen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa prosessin sujuvuutta ja toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa tuotannon kasvattaminen toimitusketjun hallintaa kehittämällä. Se kohdistui prosessiin, joka alkoi asiakkaan tilauksesta ...
 • Julkisten työvoimapalvelujen hankintaprosessin kehittäminen Etelä-Savon TE-toimistossa 

  Pirskanen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata yksi julkisten työvoimapalvelujen hankintaprosessi Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa. Hankintaprosesseja ei ole aikaisemmin kuvattu. Hankintaprosessin kuvauksen yhteydessä ...
 • Dialoginen Kehityskeskustelu Lieksan kaupungin strategian jalkauttamisen välineenä 

  Schroderus, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suunnitelma ja ohjeistus uudenlaisen kehityskeskustelumallin toteuttamiseen Lieksan kaupungille. Lieksan kaupungin strategia 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa ...
 • Työturvallisuuden kehittäminen kuntouttavassa työtoiminnassa 

  Rautiainen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Jokikatu 8 on Siun soteen kuuluva toimipiste. Se tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa erilaisissa pajoissa. Palvelun tavoitteena on aktivoida ihmisiä työelämään ja opiskeluun. Palvelu toteutetaan sosiaalisin perustein ...
 • Virtuaalinen johtamisviestintä: sosiaalisen intranetin kehittäminen Siun sotessa 

  Kukkonen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Siun sotessa yhdeksi strategian kriittiseksi menestystekijäksi on nostettu digitalisaation hyödyntäminen. Opinnäytetyö pohjautuu strategiaan ja sen keskeisimpänä tavoitteena on edistää virtuaalisen johtamisviestinnän ...
 • Asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun toimintamalli 

  Utriainen, Sirpa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle asiakaslähtöinen yhteishaun ulkopuolisten hakijoiden hakeutumismalli. Nykyisten käytössä olevien menettelyjen ja prosessien uudistamista ...
 • Asiakasvirastojen erityispiirteiden merkitys palvelukeskuksen työprosessien kehittämisessä 

  Väänänen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminnan kehittäminen edellyttää asiakasymmärrystä sekä kykyä kehittää palveluja sen perusteella. Asiakasarvoa eivät luo pelkästään palvelun ominaisuudet, vaan myös palvelun tuottamat hyödyt, ...
 • Digitaalisen osaamisen kehittäminen finanssialan kohdeorganisaatiossa 

  Uski-Kinnunen, Hanna; Pietarinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Finanssiala on kaikkien aikojen suurimmassa murroksessa digitalisaation, kansalliset rajat ylittävän kilpailun sekä asiakaskäyttäytymisen kiihtyvän muutoksen vaikutuksesta. Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa ...
 • Työntekijöiden käsityksiä alaistaidoista 

  Pasanen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa millaisia käsityksiä työntekijöillä on alaistaidoista ja kuinka alaistaitoja voisi kehittää työyhteisössämme. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa esimiehille apuväline ...
 • Palautekäytäntö kehittämiskohteena Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 

  Väistö, Riitta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Vuonna 2018 voimaan tuleva reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, rahoitus- sekä ohjausjärjestelmän ja siten myös nykyiset toimintatavat. Työyhteisön muutos- ja kehitystilanteissa vuorovaikutuksella ja ...
 • Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton valmistelu Puolustusvoimien palvelukeskuksessa 

  Pesonen, Teija; Luoma-aho, Kirsti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ohjelmistorobotiikka on uusi, nopeasti kehittyvä teknologia, jolla nähdään olevan suuri vaikutus työn tekemiseen organisaation eri tasoilla. Onnistunut käyttöönotto edellyttää panostamista muutosjohtamiseen, suunnitelmallista ...
 • Yrityksen kansainvälistymisstrategia 

  Väistö, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Globalisoitunut liiketoimintaympäristö edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja nopeammalla tahdilla. Kansainvälistyminen ja uusille kohdemarkkinoille laajeneminen vaativat pitkäjänteistä ...
 • PALVELUALAN YRITYKSEN ASIAKASPALVELUPROSESSIEN JATKUVA KEHITYS OHJELMISTOROBOTIIKAN JA AUTOMAATION AVULLA 

  Peltonen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on pääosin Suomessa toimiva tietoliikennepalveluja tarjoava yritys. Kohdeorganisaatiolla on ilmennyt kehitystarpeita palveluiden automaatiolle ja yrityksessä on kokemusta lähinnä perinteisistä ...
 • Muutosjohtamisen kehittäminen yksikkötasolla 

  Hyttinen, Sari Hannele (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Juuan vankilan muutosjohtamista. Jatkuvassa muutostilassa työskentely on haastavaa henkilöstölle. Muutos on osa organisaatioiden arkipäivää ja nykytyöelämän normaaliutta. ...
 • Yhteisöviestinnän kehittäminen Karelia-ammattikorkeakoulussa 

  Piiparinen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Yhteisöviestintä on työyhteisön viestintätoiminto, jossa viestinnän keinoin tuetaan työyhteisön tavoitteiden saavuttamista pitkäjänteisen profiloinnin, tiedotus- ja yhteystoiminnan sekä luotauksen avulla. Yhteisöviestintä ...

Näytä lisää