Uusimmat viitteet

 • Teknologian mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa 

  Kekäläinen, Saku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaation myötä myöskin kuntasektori tulee kokemaan suuren muutoksen. Digitalisaatio mahdollistaa toimintojen ja prosessien kehittymisen. Alati muuttuvassa maailmassa kuntasektorinkin on pysyttävä muutoksen mukana. ...
 • Expediting-työkalun kehitys Material Control järjestelmässä 

  Huopainen, Armi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeyritykselle internet-pohjainen järjestelmä toi-mitusaikavalvontaa varten. Järjestelmän tavoitteena oli tehostaa toimitusvalvonnan työtunteja ja saada toimitusaikavalvonta ...
 • Pelastusopiston harjoitusalueen toiminnanohjauksen kehittäminen 

  Rissanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on läpikäydä Pelastusopiston harjoitusaluetoiminnan keskeiset prosessit, jotka muodostavat toiminnanohjauksellisen perustan harjoitusalueen ylläpitotoiminnalle. Opinnäytetyössä on tarkoitus ...
 • Esiselvitys tuotantolinjan virtauttamiseksi 

  Mönkkönen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykypäivän organisaatiot ovat siirtyneet toiminnassaan entistä asiakaslähtöisempään suuntaan, mistä johtuen tuotantoketjuja on tarkasteltava asiakkaan näkökulmasta. Tuotantoketjujen on kyettävä tuottamaan ensiluokkaista ...
 • Asiakastarpeen muuntaminen palveluksi läpi yrityksen arvoketjun - hyvän toimituksen varmistaminen asiakkaalle 

  Auno, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palveluiden ja palvelualan merkitys yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan. Erilaisten digitaalisten palveluiden osuus kasvaa merkittävästi toimialasta riippumatta. Palveluja tuottavien yritysten palvelutarjonta muuttuu ja ...
 • Sisäinen viestintä : Teollisuusorganisaation näkökulma 

  Tulokas, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tarkemmin Boliden Kylylahti Oy:n sisäisen viestinnän tapoja sekä niiden toimivuutta. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa sisäisen viestinnän tilaa sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ...
 • Autenttisen oppimisympäristön kehittäminen : - Case E Avenue Oy 

  Rautula, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  E Avenue Oy on sähkönjakokeskuksia valmistava kotimainen neljällä paikkakunnalla alihankintateollisuudessa toimiva yritys. Työ toteutettiin E Avenue Oy:n Iisalmen yksikössä, joka on keskittynyt palvelemaan erityisesti kone- ...
 • Tilaus- ja toimitusprosessin kehittäminen ja laadunhallinta teknologiapalveluyrityksissä 

  Hyry, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää palvelualan yritysten käytössä olevia järjestelmiä ja mittaristoja ti-laus-toimitusprosessien kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Opinnäytetyössä oli tarkoitus luoda viitekehys, ...
 • Selvitys varaston automatisoinnin kehittämisestä 

  Ollikainen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikka. Työn taustalla oli halu selvittää keskusvaraston varastoautomaatin tehokkuutta, kustannussäästöjä sekä tehdä selvitystyötä samanlaisen varastoautomaatin ...
 • Sähköisen työlupajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja toteutus Yara Siilinjärven toimipaikalla 

  Taskinen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yaralla käytössä olevaan työlupajärjestelmään tehtävän muutoksen onnistuneen läpiviennin edellytykset. Työlupajärjestelmä on yksi keskeisimpiä työ- ja prosessiturvallisuutta ...
 • Allianssimallin tuottavuuden hyödyntäminen infrahankkeissa : Kehitystutkimus 

  Kavilo, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu allianssimallin tuottavuuden hyödyntämismahdollisuuksia rakennusalan infrahankkeissa. Tavoitteena on ollut saada esille kysely- ja haastattelututkimuksen avulla keskeisimmät tuottavuutta ...
 • Toiminnan kehittäminen laatua parantamalla : Case Morehouse 

  Turunen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnan kehittäminen on nykyaikaisiin laatujärjestelmiin yleisesti sisällytetty asia, joka tulee ottaa huomioon jokaisessa kehityshaluisessa yrityksessä ja yhteisössä. Toiminnan kehittämisen tarve on kasvanut viime vuosina ...
 • Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen 

  Tolvanen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen. Keskeisin aihe oli koulutuskalenteri-sovelluksen uudelleen rakentaminen. Henkilöstökoulutus-palvelukokonaisuutta kehitettiin luomalla ...
 • Rakennushankkeen suunnitteluvaiheen tiedonhallinta : Menetelmiä ja työkaluja nykyisiin haasteisiin 

  Kaukonen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lukuisien tietolähteiden tarjoama tietomäärä korostaa tiedonhallinnan merkitystä menestymisessä. Näin on myös rakennushankkeessa, jonka aikana syntyy rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa sekä käytön ja ylläpidon ...
 • Materiaalilogistiikan kehittäminen ja uudelleen organisointi 

  Hämäläinen, Juuso (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustivat Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuonna 2011 tuottamaan tukipalveluja omistajilleen. Tukipalvelut käsittävät ruokapalvelujen, ...

Näytä lisää