Uusimmat viitteet

 • Ohje laatutarkastuksen tekemiseen Congrid-ohjelmistolla 

  Kyntäjä, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakentamisen laadunvarmistusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja toimintatapoja. Opinnäytetyössä kuvaillaan ja kerrotaan laatujoh-tamisen, laadunhallinnan ja digitalisaation ...
 • Rakennustyömaan tasoite- ja maalaustyöt 

  Aaltonen, Klaus (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä käydään läpi rakennustyömaan tasoite- ja maalaustöitä työnjohtajan näkökulmasta. Opinnäytetyö on laadittu Turun ammattikorkeakoulun portfoliotyylistä pohjaa käyttäen. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli ...
 • Pientalon sokkelivaihtoehdot vertailussa : valettu harkkosokkeli ja sokkelielementti 

  Tattinen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena on verrata kahta eri sokkelivaihtoehtoa, valettua harkkosokkelia ja elementtisokkelia. Opinnäytetyö rakentuu Turun ammattikorkeakoulun portfoliotyyliseen poh-jaan, jonka avulla aihetta käsitellään ...
 • Luovutusvaiheen muistilista työnjohtajalle saneeraustyömaalla : Turun Invalidien Asunnot Oy 

  Aho, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa saneeraustyömaan työnjohtajan taakkaa avaamalla luovutusvaiheen eri vaiheita, antamalla työkaluja ja tietolähteitä ongelmien ratkaisuun sekä käymällä läpi eri lakeja ja säännöksiä. ...
 • Pilaantuneet maat rakennustyömailla : case: Turun Kauppatori 

  Karineva, Aura (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda menettely ohje NCC:n toimihenkilöille, mitä on hyvä tietää ja miten toimia, kun työmaalla on pilaantuneita maita sekä tiivistää tärkeimmät toimintavaiheet kaavioon. Tässä ...
 • Pihakansirakenteiden tuotannon suunnittelu ja toteutus 

  Makkonen, Alvi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään puukerrostalokorttelin betonirakenteisen paikoitushallin päälle rakennettavaan pihakanteen ja sen eri työvaiheisiin tuotannon suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Rakennettavaa pihakantta ...
 • Märkätilojen aliurakan tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja -valvonta 

  Ojaniemi, Miro (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä märkätilojen aliurakan tuotannonsuunnittelun, -ohjauksen ja -valvonnan toimintamalleja kerrostalotyömaalla. Märkätilojen aliurakka toteutettiin Harppuunakorttelin allianssin ...
 • Kerrostalon tasavesikaton tuotannon ohjaus ja -suunnittelu 

  Korteniemi, Hannu-Petteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä Vantaan Hakunilaan valmistuneen kerrostalon vesikatto rakentamista. Työvaiheessa rakennettiin 465m2 kevytsoraeristettyä tasavesikattoa, joka toteutettiin aliurakoitsijalla. ...
 • Päivittäistavarakaupan vesikaton veden- ja lämmöneristystöiden tehtäväsuunnitelma : teoria ja toteutus 

  Necheporuk, Jaxx (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Turun Nummen kaupunginosassa sijaitsevan K-Supermarketin vesikaton veden- ja lämmöneristystöiden suunnittelua ja toteutusta. Itse työn suoritti aliurakoitsija ja työn sisältö muodostui noin 2 000 ...
 • Kuntotarkastuksissa vauriottomiksi todettujen riskirakenteiden kunto 

  Lindqvist, Niko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tilaaja on Suomen Rakennusasiantuntijat Oy. Kyseinen yritys halusi selvittää riskirakenteiden todellista kuntoa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuntotarkastuksella yleisimmin vastaan tulevien ...
 • Vuositakuukorjaukset omaperusteisessa kohteessa : YIT Rakennus Oy:n Asunto Oy Turun Tyyki 

  Heininen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään vuosikorjausten tekoa asunto-osakeyhtiöissä. Työn päätavoitteena on selventää esimerkkikohteen perusteella vuosikorjauksien suorittamista YIT Rakennus Oy:ssä, jotta se voisi kehittää ...
 • Pientalon rakenteelliset muutokset peruskorjauksessa : talotekniikan ja rakennusmääräysten vaatimat rakenteelliset muutokset 

  Lehtinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella teoriaa ja käytäntöä siitä, miten hirsirunkoiseen pientaloon voidaan toteuttaa talotekniikan täydellinen uudistus ja mitä rakenteellisia muutoksia taloon pitää tehdä, jotta nykyaikainen ...
 • Teräsrunkoisen hallin vesikattorakenteiden uusiminen 

  Vesterinen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on selventää saneerattavan hallirakennuksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet työnjohdon näkökulmasta. Työ toteutettiin portfoliorakenteella. Teoria on käsitelty yleisteoriana käyttäen lähteinä ...
 • P1-puhtausluokan toteutus saneerauskohteessa 

  Laamo, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan, kuinka P1-puhtausluokitus saavutetaan saneerauskohteessa. Opinnäytteessä keskitytään pääasiassa rakennusteknisiin ratkaisuihin P1-puhtausluokan saavuttamiseksi, mutta työssä huomioidaan myös ...
 • As Oy Mikonkodon linjasaneeraus 2017–2018 

  Pyörre, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin linjasaneerauskohteen työvaiheiden ja menetelmien tarkastelua varten. Työhön valittiin käsiteltäväksi aiheita, jotka on todettu haasteellisiksi tai jotka ovat muuten keskeisiä linjasaneeraustyömaalla. Tarkoituksena ...

Näytä lisää