Uusimmat viitteet

 • Työnjohtajana linjasaneerauskohteessa 

  Holmström, Jens (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä olevaa mestarin muistilistaa. Mestarin muistilista toimii työnjohtajan päivittäisten työtehtävien tukena ja ...
 • Puukerrostalon välipohjan askelääneneristävyyden toimivuus 

  Bang, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on mittauksin selvittää uusien puukerrostalojen välipohjien askelääneneristävyyden toimivuus verrattuna vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen ääniympäristöstä ...
 • Putkijohtokaivannon paalulaatat 

  Uusitalo, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on tuottaa Ramboll Finland Oy:llä putkijohtokaivantojen paalulaattojen tyyppipiirustussarja Vantaan kaupungille. Suunnitelmasta toivottiin apua tilanteeseen, jossa heikkojen pohjaolosuhteiden vuoksi ...
 • Hamppu-kalkkikomposiitti suomalaisessa korjausrakentamisessa 

  Ollonen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää hampun eri käyttömahdollisuuksia suomalaisessa korjausrakentamisessa ja kerätä lisää tietoa alan toimijoille. Työ on toteutettu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Rakennetaan hampusta ...
 • Teräspulpettiristikon mitoitus : Limingan Hesburger 

  Tarmas, Milla (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on mitoittaa teräskattoristikkorakenne Hesburger-pikaruokaravintolaan. Ravintolarakennus rakennetaan Liminkaan Pohjois-Pohjanmaalle valtatie E8:n läheisyyteen. Rakennuksen runko tehdään harkosta, ...
 • Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätömenetelmät 

  Piippo, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa ja kehittää ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja mittaustyötä käytännön työelämässä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Assemblin Oy. Kartoitus ilmanvaihtojärjestelmän säätyötyön ...
 • Asuinalueen kevyen liikenteen verkot, Lieto 

  Kaskinen, Aatto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Liedon Nuolemon alueen kevyen liikenteen verkon kattavuus ja turvallisuus. Liikenneverkon puutekohdille laaditaan tarvittavat toimenpiteet ja kustannusarviot alueen kevyen liikenteen ...
 • Päiväkodin laajennuksen pohjan ehdotusvaiheen suunnittelu 

  Friberg, Kristian (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sauvon päiväkoti Hakkiskodon laajennus-, muutos- ja korjaushankeen suunnittelu on aloitettu, koska päiväkoti Miinantuvan sisäilmaongelmat, paikallisen päivähoidontoiminnan jakautuminen kahden rakennuksen välillä sekä tilojen ...
 • Hulevesien hallinnan tilanne kaupunkimaisissa ympäristöissä 

  Viitanen, Markku (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaupunkimaisessa ympäristössä tiiviiden pintojen määrä kasvaa luonnontilaisten alueiden samalla vähentyessä. Tämä yhdistettynä ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyviin sateisiin aiheuttaa kasvavaa tarvetta hulevesien ...
 • Energiahankkeet ja -seuranta : case Motonet Oy 

  Nieminen, Janina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata tarkemmin energiaseurantaa ja siitä saatavia hyötyjä. Työssä mietitään, miten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kiinteistöissä. Tarkoituksena on käsitellä myös etävalvonnan ja ...
 • Turvallinen jätehuoltotila : ohjeita suunnitteluun, kiinteistöhuoltoon, käyttäjälle ja jätehuollon operatiiviselle toteuttajalle 

  Lammi, Eeva (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus on koota keskeiset jätehuollon turvallisuuteen liittyvät asiat yhteen. Työtä voidaan käyttää suunnitteluapuna turvallisia jätetiloja suunniteltaessa sekä tavoiteltaessa kakkien jätetilan käyttäjien turvallisuutta. ...
 • Rakennusalan yrityksen keinot toimihenkilöiden sitouttamiseen 

  Lindroos, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykypäivänä työntekijöiden sitoutuminen ja motivointi koetaan entistä tärkeämmäksi ja yhdeksi varteen otettavista eduista yritysmaailmassa. Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö tuo taloudellista etua kilpailijoihin nähden ...
 • Toteutusprosessin ongelmat 

  Oksanen, Ari (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toiminnallisena päätavoitteena oli laatia käytännön toteutusprosessin opas ongelmakohdista Assemblin Oy:n henkilöstölle talotekniikkaurakoita tekevien projektihenkilöiden käyttöön. Tämän lisäksi tavoitteena ...
 • Kodin hygieniatilojen muutostyöt : esteetön ratkaisu 

  Kreula, Hanni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia muutoslupakuvat tilan käyttötarkoituksen muutoksesta. Tilaajana toimi yksityishenkilö. Työn kohteena oli kaksikerroksinen omakotitalo, jossa kodinhoitotila sijaitsee talon kellarikerroksessa. ...
 • Esimerkki Kuivaketju10 toteutuksesta työmaavaiheessa : As. Oy Turun PriimaSeniori & As. Oy Turun Kuninkaanlaakson Kruunu 

  Ankelo, Kasperi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Esimerkkikohteena käytetyt kerrostalot rakentuvat Turkuun ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa 2019. Molemmissa rakennuksissa on maata vasten valettu alapohja, betonirunko, paikallavaluholvit, paikalla muurattu ...

Näytä lisää