Uusimmat viitteet

 • Epätyypillisen näyttämön käyttö : Paikkasidonnaisten esitysten tekniikka ja tuottaminen 

  Pehrsson, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte käsittelee paikkasidonnaista esitystaidetta ja epätyypillisiä esitystiloja. Opinnäyte tarkastelee aihetta pienten ja keskisuurten budjettien ja tuotantojen näkökulmasta. Tavoitteena työlle on tuoda esiin ...
 • Työturvallisuuden kehittäminen Helsingin Kaupunginteatterissa 

  Brelih, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö esittelee työturvallisuuskulttuurin kehittämistä Helsingin Kaupunginteatterissa. Opinnäytetyössä kerrotaan teatterityössä kohdattavista työturvallisuusriskeistä ja käydään yksityiskohtaisesti läpi Helsingin ...
 • Teatterivalojen 3D-mallinnus 

  Saviranta, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kertoa teatterivalojen 3D-mallinnuksesta Suomen kansallisoopperalla ja -baletilla ja pohtia siihen liittyviä hyötyjä ja haittoja, kuten myös sitä, kuka siitä voi itse hyötyä. Opinnäytetyö oli ...
 • Tiedekeskus Heurekan ryhmätyötilojen av-tekniikan uusiminen 

  Helo, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Tiedekeskus Heurekan ryhmätyötilojen uudistusta av-tekniikkaan kannalta. Tiloissa tehdään kokonaisvaltainen uudistus, ja tähän prosessiin liittyy koko valo-, ääni- ja kuvatekniikan uusiminen. Mon ...
 • Kansallisteatterin Willensaunan uudistuskokeilun vaikutukset työntekijän näkökulmasta 

  Koivuniemi, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Kansallisteatterin Willensaunan kaksivuotisen uudistuskokeilun syitä ja vaikutuksia teknisen henkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on avata Kansallisteatterin kokeilun tuloksia talon ...
 • Projektorin valinta Linnateatteriin 

  Uusitalo, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projisoitu kuva liittyy vahvasti nykypäivän teatterin tekemiseen, ja projisoinnit ovat lyhyessä ajassa vakiinnuttaneet asemansa teattereissa valon ja äänen rinnalle. Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten valita ...
 • Varastointi ammattiteatterissa 

  Schaffter, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää lukija ammattiteatterin varastoinnista aiheutuviin kustannuksiin ja niihin tavoitteisiin, joihin varastonhoidolla tulisi pyrkiä. Varastointi itsessään ei ole arvoa tuottavaa toimintaa, ...