Katso myös: Hoitotyön koulutusohjelma.

Uusimmat viitteet

 • Virtsankarkailu maahanmuutajanaisten näkökulmasta 

  Lehtokari, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Virtsankarkailusta kärsii noin puolet naisista jossakin kohtaa elämänsä aikana ja sen esiintyvyys lisääntyy ikää myöten (Tiitinen.2017). Virtsankarkailun esiintyvyyttä ja vaikutuksia maahanmuuttajanaisten elämänlaatuun ei ...
 • Rokotusohjaus rokotteisiin epäröivästi suhtautuville vanhemmille : Kirjallisuuskatsaus 

  Kaarre, Janika; Paavilainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten rokotusohjaamisen avulla pystytään vähentämään vanhempien epäilyjä rokottamiseen liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun terveydenhoitaja ...
 • Suomalaisen työikäisen ravitsemusneuvonnan ja ravitsemuksen satavuotistaival 

  Hietanen, Johanna; Björn, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen museon “Hoitotyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa”-projektia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää suomalaisen työikäisen ravitsemusneuvonnan ...
 • Matti-hankkeessa olevien nuorten miesten kokemuksia elämänkulustaan 

  Tervonen, Tuuli; Ilonen, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Matti – Miesten matkat työhön -hankkeessa olevien 15–29-vuotiaiden nuorten miesten näkemyksiä elämänkulustaan. Tavoitteena oli tuottaa Matti-hankkeelle tietoa, jotta työpajoilla ...
 • Matti-hankkeeseen osallistuneiden nuorten miesten kokemuksia työpajatoiminnasta 

  Leinonen, Marja; Belmabrouk, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten miesten kokemuksia Mattihankkeen työpajatoiminnasta sekä selvittää millaista apua nuoret miehet olivat saaneet työpajoista. Tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä ja ...
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävä korkeakoulukampus : Kirjallisuuskatsaus 

  Potkonen, Pauliina; Vuohtoniemi, Eevi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä korkeakouluissa. Tavoitteena oli löytää kehitysideoita korkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. ...
 • 2.-luokkalaisten lasten vanhempien kokemuksia vesirokkorokotusten rokotusohjauksesta 

  Mönkkönen, Lotta; Trofast, Kiira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 2.-luokkalaisten lasten vanhempien kokemuksia kouluterveydenhoitajalta saamastaan rokotusohjauksesta koskien lapsensa vesirokkorokotuksia. Tavoitteena oli sähköisen kyselyn avulla ...
 • Neuvolan terveydenhoitajat osana alle kouluikäisten lasten mediakasvatusta 

  Tuominen, Juulia; Pylvänäinen, Juulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää neuvolan terveydenhoitajien käsityksiä alle kouluikäisten lasten median käytön vaikutuksista ja terveydenhoitajien vanhemmille antamaa ohjausta mediakasvatukseen liittyen. ...
 • Terveydenhoitajatyön haasteet äitiys- ja lastenneuvolassa 

  Virtanen, Lisa-Maria; Palomäki, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää terveydenhoitajatyön haasteita äitiys- ja lastenneuvolassa terveydenhoitajatyön kehittämiseksi. Tavoitteenamme oli tuottaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa terveydenhoitajatyön ...
 • Alakouluikäisen painonhallinta : Katsaus kirjallisuuteen 

  Immonen, Anna; Vienonen, Petra (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ylipainoisten alakouluikäisten lasten painonhallintaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tavoitteena oli selvittää painonhallinnan onnistumiseen vaikuttavia tekijöistä ja ...
 • Terveydenhoitaja osana koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 

  Jaala, Marina; Lindroos, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää terveydenhoitajan näkökulmasta vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumista. Tavoitteena oli tuottaa ...
 • Kouluterveydenhuollon toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä : katsaus kirjallisuuteen 

  Lampinen, Anni; Mäkinen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät johtavat nuorten syrjäytymiseen ja millaisia keinoja kouluterveydenhoitajalla on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä ja ajankohtaista ...
 • Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotussuojaus ja suhtautuminen heille suositeltaviin rokotuksiin helsinkiläisessä sairaalassa 

  Hellman, Emilia; Holopainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa kansainvälistä Erasmus+ -hanketta nimeltä EDUVAC. Hankkeessa edistetään rokottamiseen liittyvän oppimateriaalin laatua ja tuotetaan uutta materiaalia. Hankkeessa toteutetaan verkkokurssi sekä ...
 • Lempeästi rokotukseen -opas neuvolaikäisten lasten vanhemmille 

  Björkman, Tiina; Sutton, Eija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen opas neuvolaikäisten lasten vanhemmille lastensa rokottamiseen valmistautumisen avuksi. Tavoitteena oli hankkia tietoa, jonka avulla voidaan ymmärtää lasten rokotuspelkoa ...
 • 20–25-vuotiaiden miesten näkemyksiä parisuhteesta 

  Sinisalo, Laura; Sipilä, Tuisku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on nuorten miesten parisuhdekäsitykset. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää 20–25-vuotiaiden miesten näkemyksiä parisuhteesta. Tutkimuskysymyksemme ovat, miten nuoret miehet määrittelevät ...

Näytä lisää