Uusimmat viitteet

 • Maidon biokemialliset ominaisuudet pehmeän juuston valmistuksessa 

  Pentinena, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön tavoitteena oli maidon tutkiminen juuston raaka-aineena ja pehmeän valkohomejuuston valmistusprosessien analyysi. Työ toteutettiin pääosin kirjallisuustyönä, ja sen tarkoitus oli antaa yleiskuva maidon ...
 • LDPE-tuotteensiirron optimointi nauhan muodostumisen välttämiseksi 

  Pyykölä, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Borealis Polymers Oy:n LDPE-tuotteen nauhaantumiseen vaikuttavat asiat vanhojen selvitysten ja kirjallisuuden perusteella, koska tuotteesta on tullut vuonna 2018 poikkeuksellisen ...
 • Thermolysis of plastic waste in bench-scale fluidized-bed reactor 

  Lahtinen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  This thesis was commissioned by VTT Oy, which provides research and innovation services for domestic and international customers and partners. The goal of this Bachelor’s thesis was to study the thermolysis process of ...
 • Flotaation soveltuvuus kaatopaikan suotovesille 

  Rahman, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä insinöörityö toimi esitutkimuksena Ekokympin Majasaaren uutta flotaatioyksikköä varten. Työn tarkoituksena oli selvittää flotaation soveltuvuutta kaatopaikan suotovesille. Laitteisto saatiin Lassila & Tikanojalta sekä ...
 • Borealis Polymers Oy:n olefiinituotannon laskennallinen VOC-päästöarvio 

  Anttila, Topias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä insinöörityössä on esitetty Borealis Polymers Oy:n olefiinituotantolaitoksen laskennallinen VOC-päästöarvio kalenterivuodelta 2018 sekä seikkaperäinen kuvaus toteutustavasta, kuten Borealis Polymers Oy:n petrokemianlaitosten ...
 • Viskoosiprosessin mallintaminen 

  Aso, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön toimeksiantajana toimi SciTech-Service Oy, joka tuottaa pääasiassa teknisen puolen asiantuntija- ja koetoimintapalveluita globaaleille biojalostusmarkkinoille. Tämä työ tehtiin vastaamaan viskoosikuidun ja ...
 • Lesitiinin korvaaminen kirnumaitojauheella maitosuklaassa 

  Äijänen, Teppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maitosuklaaseen tyypillisesti lisätään 0,3–0,5 % soijalesitiiniä, parantamaan suklaan käsiteltävyyttä ja suussa sulavuutta. Kirnumaitojauhe sisältää luonnostaan fosfolipoproteiineja, lesitiinin komponentteja. ...
 • Kalamausteen tuotekehitys 

  Aimo, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin toimeksiantona Meira Oy:lle. Työn päätavoitteena oli kehittää uusi kalamauste vähittäiskauppaan myyntiin. Kehitettävän kalamausteen tuli erota jo markkinoilla olevista perinteisistä kalamausteista, ...
 • Siloksaanipolymeerin valmistus ja valmistuksen skaalaus 

  Lohva, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö toteutettiin kemianalan yrityksen toimeksiantona. Tavoitteena oli saada skaalattua erään siloksaanipolymeerin tuotantoa suuremmaksi, sillä asiakastilauksien määrä on kasvanut. Skaalaus tapahtui käyttämällä ...
 • Kasviperäisten proteiinien hyödyt verrattuna eläinperäisiin proteiineihin 

  Hissa, Emilia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ on tehty Muotoilukeskus Muovalle. Muovaa kiinnosti tietää eläin- ja kasviperäisten proteiinien eroista ruokavaliossa, niiden terveysvaikutuksista ja ihmisten mielikuvista niistä. Muovaa kiinnosti myös globaalit haasteet, ...
 • Optical Method Development for Enantiomeric Separation and Chromatographic Purification of a Pharmaceutical Ingredient 

  Sarapat, Tamanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This research work was conducted in Orion Corporations Chemical Analytics Laboratory situated in Espoo, Finland. The laboratory is specialized in analyzing samples such as synthesized pharmaceutical ingredients. When ...
 • Katajanmarjojen vaikutus ginin makuun 

  Wist, Wilhelm (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin Tislaamolle. Työn tarkoituksena oli tutkia eri katajanmarjapitoisuuksien sekä uutosajan ja -vahvuuden vaikutusta ginin makuun. Tehtyjen tisleiden pohjana oli tislaamon oman ginin eli ...
 • Morfiinin vaikutus hiirien cFos-eritykseen 

  Talikka, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoite oli selvittää kuinka morfiini vaikuttaa aivojen eri alueissa ja cFosgeenin eritykseen. Joissain koe-eläimissä morfiinin käyttö lisää aktiivisuutta, kun toisissa eläimissä se luo lamaantumisen. ...
 • Kasvisten prosessoinnin vaikutus vuokaleivontaan 

  Karvinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kasvisten esikäsittelyjen vaikutusta vuokaleivonnassa. Tavoitteena oli selvittää eri esikäsittelyjen vaikutuksia leivottavuuteen, makuun, kokoon ja säilyvyyteen. Kasvisten määrä leivässä ...
 • Kansainväliset katselmusjärjestelmät ja digitaalisuus katselmusten tekemisessä 

  Vasanthakumar, Sharmicca (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  1.1.2015 voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Pakollisilla katselmuksilla pyritään vastaamaan EU:n energiatehokkuustavoitteisiin. ...

Näytä lisää