Uusimmat viitteet

 • Vehreyttä asumiseen : Townhouse-luonnossuunnitelma Jätkäsaareen 

  Pajunen, Miia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vihreä kaupunki ja asuinympäristö on monella tapaa edellytys hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Luonto vaikuttaa sekä psyykkiseen että fyysiseen ihmisten hyvinvointiin. Se että meillä on mahdollisuus hyödyntää luontoa arjessa, ...
 • Mielenterveyskuntoutujien kuntoutuskoti Länsi-Herttoniemeen 

  Miettinen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on 1990-luvulta lähtien siirrytty mielenterveyskuntoutujien laitoshoidosta kohti avohoitoa. Psykiatrisen hoidon murrokseen on liittynyt uusien asumispalvelujen ja hoitomuotojen kehittämistä, mikä on johtanut ...
 • Lisäkerrosrakentaminen Matinkylässä 

  Virtanen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asuntotarve kaupungeissa kasvaa. Olemassa oleva infra ja alueelliset palvelut tekevät lähiöiden täydennysrakentamisesta kiinnostavan ja kustannustehokkaan keinon asukasmäärän kasvattamiseen. Yli sata 1970-luvun ...
 • Historiallisen pienvenetelakan kehittäminen ja uusi käyttö 

  Hyyppä, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomenlinnan maailmanperintökohdetta Helsingissä on kehitetty vuosikymmeniä ammattitaidolla kunnioittaen vanhoja rakennusmenetelmiä- ja materiaaleja. Alueen ympäristö ja luonto ovat herkkiä niin historiallisten arvojen ...
 • Päiväkoti-palvelutalo 

  Mäkelä, Mona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millainen on päiväkodin ja palvelutalon toiminnot yhdistävä laitosrakennus, jossa ikäihmiset ja lapset voivat kohdata arjen tasolla. Opinnäytetyössä tutkitaan ikäihmisten ja lasten ...
 • Sancta Trinitas : Vihdin uusi siunauskappeli 

  Talstila, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vihdin seurakunta tilasi opinnäytetyönä hankesuunnitelman uudesta monitoiminnallisesta kappelirakennuksesta Vihdin siunauskappelin tilalle. Nykyiselle rakennukselle haetaan purkulupaa, koska se on käyttökiellossa pahojen ...
 • Historiallisen rakennuksen muutossuunnitelma vaihtoehtosuunnitelmien kautta 

  Nykänen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Historiallinen rakennus tarkoittaa rakennusta, jonka kulttuurihistoriallinen arvo on todettu ja tunnustettu. Kulttuurihistoriallisia arvoja omaavat rakennukset ovat myös usein eritavoin suojeltuja. Kaikkia historiallisesti ...
 • Split level -luhtitalo : Split level -typologian hyödyntäminen luhtitalon suunnittelussa 

  Pekkanen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luhtitalon luhtikäytävän ja asunnon välillä vallitsee yksityisyysongelma. Asunnon ikkunan ohi kuljettaessa ikkunasta näkee suoraan sisälle asuntoon, eikä asumisen perustarve yksityisyydestä toteudu. Ongelma on pyritty ...
 • Riihimäen Petsamon pientaloalueen täydennysrakentaminen 

  Majava, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee Riihimäen Petsamon pientaloaluetta ja täydennysrakentamista. Petsamo on maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja jälleenrakentamiskauden pientaloalue, joka on vaarassa menettää ...
 • Hybridimalli toimistorakennuksen muutossuunnittelussa 

  Virkamäki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vajaakäyttöasteisen toimistotilan määrä Helsingissä on nyt suurimmillaan ja sen kasvu on kiihtynyt entisestään viime vuosien aikana. Samaan aikaan kaupungilla on vaikeuksia vas-tata nopean väestönkasvun aikaansaamaan suureen ...
 • Etätyönteon huomioiminen asuinkerrostalon suunnittelussa 

  Merenmies, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etätyö on vauhdikkaasti lisääntyvä työnteon muoto. Se tarjoaa paljon hyötyjä yhteiskunnalle, työnantajalle sekä työntekijälle, mutta ratkaistavia ongelmiakin on. Tässä työssä tutkitaan, millaisia tiloja suunnittelemalla ...
 • Uuden opetussuunnitelman ja -tapojen mukaiset opetustilat 

  Kärki, Kukka-Maaria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan kaikilla luokka-asteilla por- rastetusti 2016-2019 välisenä aikana. Opetussuunnitelmalla pyritään varautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja vastaamaan muuttuviin työmarkkinoihin. Uudistetussa ...
 • Erityislapset huomioiva päiväkoti Tampereen Kissanmaalle 

  Väisänen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen Kissanmaalla sijaitsevassa Hippoksen päiväkodissa toimii erityislasten integroituja päivähoitoryhmiä. Vanhan kosteusvaurioista kärsineen ja toimimattomaksi todetun päiväkotirakennuksen tilalle suunnitellaan uusi ...
 • Moduulirakenteinen pientalo : Ratkaisumalli joustavan pientalon valmistamiseksi 

  Kangaspunta, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Modulaarinen rakentaminen on yleistynyt viime vuosina. Talojen suunnittelussa on alettu käyttää modulaarisia tilaosia ja valmistusta on siirretty paikan päällä rakentamisesta teollisesti valmistettuihin elementteihin. ...
 • Transformaatio lähiössä – Kouvolan Lehtomäki 

  Kokkonen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunnittelin Kouvolan Lehtomäen lähiökortteliin korjausvaiheet transformaatioon perustuvalla mallilla. Kouvolan Asunnot Oy:n omistama vuokratalojen asuinkortteli kaipaa muutosta, sillä alueen huono maine ...

Näytä lisää