Uusimmat viitteet

 • Merikonttiin rakennetut aurinkoenergia- ja käänteisosmoosijärjestelmät 

  Salo, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia merikonttiin rakennettuja aurinkoenergia- ja käänteisosmoosijärjestelmiä on olemassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös suunnitella erilaisia merikonttiratkaisuja, ...
 • Rakennusten lämpökuvaus Hiilineutraali Korkeasaari -hankkeen toimenpiteenä 

  Huhtanen, Kim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Korkeasaarella on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030. Insinöörityö on tuotettu yhtenä hiilineutraalius -ohjelman toimenpiteenä. Insinöörityössä selvitettiin Korkeasaaren rakennusten nykytilaa lämpökuvauksella. ...
 • Vuosaaren B-voimalaitoksen prosessin analysointi ja teknistaloudelliset kehittämismahdollisuudet 

  Huovilainen, Nita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa lakisääteisen energiakatselmuksen kohdekatselmus Vuosaaren B-voimalaitoksesta. Energiatehokkuuslaki tuli voimaan vuonna 2015, ja laki velvoittaa suuria yrityksiä toteuttamaan ...
 • Hiilikuljettimen voitelujärjestelmän päivittäminen Martinlaakson voimalaitoksessa 

  Vanninen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää ja parantaa Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen hiilikuljettimen voitelujärjestelmän ja sen parissa toimivan ennakkohuollon toimivuutta. Työssä selvitettiin, millaisia ...
 • Instrumenttilaitteiden sijaintitietojen käsittely graafisnumeerisesti 

  Mörsky, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa työkalu, joka mahdollistaa instrumenttien sijaintitietojen graafisen ja numeerisen käsittelyn instrumenttikaapeliverkon optimoimiseksi. Työkalun avulla voidaan myös ...
 • Kalkkilietesuuttimien kunnonvalvonta kontaktimikrofonien avulla 

  Lepistö, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia akustisen prosessivalvonnan toimivuutta asentamalla kontaktimikrofoneja kalkkilietesuuttimiin. Tällä hetkellä kalkkilietesuuttimia ei valvota tarpeeksi, vaikka ne ovat yksi ...
 • Vortex flow wing Voxerin toiminta 

  Hämäläinen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli päämääränä verifioida ja varmistaa Sansox Ltd:n kehittämän Vortex flow wing Voxerin soveltuvuus sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Voxerin toimintaedellytyksien toteutuessa sen avulla voidaan säästää ...
 • Selvitys jäähdytysjärjestelmän hukkalämmön talteenotosta lämpöpumppuprosessilla 

  Mäkelä, Tami-Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen sisäisten jäähdytysjärjestelmien hukkalämmön talteenottoa lämpöpumppuprosessilla. Työssä tuli selvittää jäähdytysjärjestelmien hukkalämmön ...
 • Aurinkosähkö ja sähköautojen lataus taloyhtiöalueella 

  Tamminen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia aurinkosähkön tuotantoa ja sähköautojen latausta taloyhtiöalueella. Työn tavoitteena oli, että se tukisi taloyhtiötä investointipäätöksessä sekä mahdollistaisi järjestelmäsuunnitelmien ...
 • Maalämpö- ja pellettilämmitysjärjestelmien seuranta Eko-Viikissä 

  Leander, Elmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ suoritettiin tutkimusprojektin ”Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa” alaisuudessa, joka liittyy Eko-Viikki-alueen ekologisen rakentamisen tutkimiseen ja seurantaan. Tutkimusta oli toteuttamassa Helsingin kaupunki, ...
 • Martinlaakson kaukolämpöpumppujen energiatehokkuuden tarkastelu ja optimointi 

  Sahiluoto, Meri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen Mar1-yksikön kaukolämpöjärjestelmän pumppujen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Työssä käsiteltiin ...
 • Kalkin annostelun optimointimahdollisuuden selvittäminen jätevoimalaitoksella 

  Kunelius, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, voiko jätevoimalaitoksen prosessiin annostellun kalsiumhydroksidin määrää optimoida. Työssä tuli myös selvittää, kuinka tämä optimointi voidaan toteuttaa. Työn toimeksiantajana toimi ...
 • Eko-Viikin energiankulutuksen seuranta ja vertailu 

  Juutila, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Helsingin yliopiston Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) -projektia. Projektin tarkoitus on kerätä tietoa Eko-Viikin asuinalueen ekologisuudesta ja asukkaiden kokemuksista. ...
 • Energiaseurantamalli Koneyrittäjille 

  Laitinen, Jesper (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli kehittää energiaseurantamalli Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksille. Sen avulla halutaan kannustaa yrityksiä energiatehokkaaseen toimintaan. Jäsenyritykset muodostuvat pääosin maarakennus- ja ...
 • Tulitorvikattilan vaara-analysointimenetelmät ja riskienarviointikaavake 

  Nortava, Viivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutustua tulitorvikattilaan ja sen toimintaan sekä käydä läpi tulitorvikattilan teoriaa ja rakennetta. Työssä käsiteltiin erilaisia turvallisuusanalyysejä, joiden avulla kattilalaitosten ...

Näytä lisää