Uusimmat viitteet

 • Energiatehokkuusmääräysten vaikutus energianmittausjärjestelmiin 

  Kaarnakangas, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:lle, joka tuottaa sähköteknisiä suunnittelupalveluita. Energiamittauksia koskevista säädöksistä ei ole ollut käytettävissä helposti lähestyttävää dokumenttia, ...
 • Aurinkoenergian hyödyntäminen hevostallilla 

  Haapalainen, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli mitoittaa Boe Gård Ab:n ratsastuskeskukselle taloudellisesti kannattava aurinkoenergia järjestelmä, jonka avulla parannettaisiin yrityksen energiaomavaraisuutta ja hiilijalanjälkeä. Työssä ...
 • Testauslaboratorion sähköverkon vaatimusten määrittäminen 

  Malin, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköturvallisuustestauslaboratorion sähköverkon vaatimukset etenkin laboratorion pätevyysvaatimusten ja akkreditoinnin näkökulmasta. Työ toteutus ajoittui toimeksiantajayrityksen ...
 • Design and Automation of Product Testing Procedures 

  Bomb, Henry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this bachelor’s thesis was to develop automated tester for train electronics engineering company EKE-Electronics Ltd. Their hardware research and development section is in process of upgrading preliminary ...
 • Langattomien paloilmaisimien käytettävyys 

  Mäkinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli perehtyä yleisesti paloilmoitinjärjestelmän viranomaismääräyksiin, paloilmoitinjärjestelmän toimintaperiaatteeseen sekä langattomien paloilmoittimen käytettävyyttä esimerkkikohteessa. Työ sisältää ...
 • Enabling Digitalization with Plant Engineering Software COMOS 

  Miettinen, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis seeks to discover the benefits of digitalization within the Finnish forest industry, and to represent tools for harnessing these benefits. The primary research question is how to obtain the advantages offered ...
 • BACnet-valvomo-ohjelmistot 

  Eronen, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli löytää BACnet-tiedonsiirtoprotokollan korkeimman BACnet Advanced Operator Workstation valvomoprofiilin vaatimukset täyttäviä valvomo-ohjelmistoja ja vertailla niitä niiden ominaisuuksien ...
 • Matrox Iris GTR -älykameran PROFINET-konfigurointi 

  Juntunen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa Matrox Iris GTR -älykameran PROFINET-yhteyden konfigurointi Siemens S7-1500 -ohjelmoitavaan logiikkaan. Laitteiden konfiguroinnin ja oh-jelmoinnin onnistumisen kannalta oli oleellista, ...
 • WLAN-verkkojen kuuluvuuden mallintaminen rakennuskohteessa 

  Repo, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli hyvän ja toimivan WLAN-verkon kuuluvuuden mallin-taminen rakennuskohteeseen. Tilaajana tälle työlle oli Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy. Työhön kuului suunnittelua, toteutusta ja ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän toiminta ja aurinkopaneelin ominaiskäyrän mittaus 

  Sirola, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aihe oli aurinkosähköjärjestelmän toiminnan selvittäminen ja aurinkopaneelin ominaiskäyrän mittaus. Aiheen valitsin itse ja hyväksytin sen ohjaavalla opettajallani. Työn tavoite oli tutkia mistä komponenteista ...
 • Creating Maintenance Training Concept for Rocla End Customers and Service Partners 

  Puurula, Mirva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was done for Rocla Oy AGV Solutions located in Järvenpää, Finland. They have customers all around the globe and with their extensive service network Rocla is always local. This way even when sudden failures in ...
 • Taajuusmuuttajan korjausaseman määrittely 

  Ranta, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa tekninen dokumentti, joka olisi lähtökohtana taajuusmuuttajien korjausaseman perustamiselle. Dokumentti olisi korjausaseman sähkö- ja mekaniikkasuunnittelun lähtökohta. Työn ...
 • Potilasvalvontamonitorin etähälytysjärjestelmän funktionaalinen testeri 

  Pirhonen, Paavo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tarkoitus suunnitella ja implementoida funktionaalinen testeri GE Healthcaren CARESCAPE-tuoteperheen etähälytysjärjestelmän kootulle piirikortille ja lopputuotteelle. RAD-laite on uusi, joten sillä ei ...
 • Kuvaus sähkösuunnittelusta OptiSizer Sprayssä konekierron osuudelle ja sen suunnittelutyökaluihin 

  Liettilä, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata OptiSizer Spraytä, keskittyen OptiSizer Sprayn konekiertojärjestelmän sähkösuunnitteluun ja sen sähkösuunnittelutyökaluihin. Opinnäytetyön pohjana toimii Valmetille työtilaukseksi ...
 • QR-koodien hyödyntäminen rakennuksen dokumenttien ja tietomallin tarkastelussa 

  Salo, Rainer (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Granlund Oy:lle. Työn tarkoituksena on pohtia QR-koodien mahdollisuuksia suunnittelualalla. Työssä keskityttiin laatimaan esimerkkitilanteita ja tapoja, joilla pystytään hyödyntämään rakennusten ...

Näytä lisää