Uusimmat viitteet

 • Etäluettavien kulutusmittareiden integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin 

  Rättel, Georgi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää työohjeistus etäluettavien mittareiden integrointiin taloautomaatiojärjestelmissä. Työn toimeksiantajana oli Siemens Osakeyhtiö. Työssä esitellään rakennusautomaatiotekniikan yleisimpien ...
 • Maatilan sähköenergian laadun ja sähkölaitteiston kunnon selvitys 

  Radin, Denis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Siuntiossa sijaitsevan maatilan sähkölaitteiston sähkön laatua mittaamalla SFS-EN 50160 -standardin mukaisesti yhden viikon ajan yhtämittaisesti Chauvin Arnoux PEL 103 -teho- ...
 • Omakotitalon rakennuttaminen kustannustehokkaasti 

  Simolin, Valtter (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kustannustehokkuutta omakotitalon rakennuttamiseen liittyen. Työssä käydään kustannustehokkuutta läpi esittelemällä taloprojektin etenemistä alusta loppuun. Opinnäytetyö on ...
 • Auditorion valaistusjärjestelmän saneeraus 

  Pehkonen, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa auditorion valaistusjärjestelmän saneeraus sekä integroida järjestelmä tarvittavilta osin AV-järjestelmään. Auditoriossa valaistuksenohjausjärjestelmä päivitettiin ...
 • Assessment of Product Data Quality 

  Keinänen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Product data is defined as information describing and defining a product, typically being product structures, documentation related to manufacturing and developing the product and other product related information. Master ...
 • Esittelyversion luominen kunnonvalvonnan mittalaitteistosta 

  Salovaara, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli luoda yritykselle esittelyversio kunnonvalvontalaitteistosta, joka pystyisi mittaamaan esimerkiksi lämpötilaa, tärinää ja koneen käyntiaikoja. Näiden arvojen avulla pystytään ennustamaan mahdollisten ...
 • Kerrostalon sähkösuunnittelu 

  Paju, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee kerrostalokohteen toteutussuunnittelua sähkösuunnittelun osalta. Työn tarkoituksena oli selvittää ja perehtyä tarkasti sähkösuunnittelun eri vaiheisiin koko toteutussuunnittelun ajalta, sekä perehtyä ...
 • Comparison of Testing Methods for Diode Supply Modules 

  Vuollekoski, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis was made for ABB Oy, Drives Service. The main objectives were to compare different testing methods for diode supply modules for Drive Service Workshop network. The thesis is focused on ABB’s ACS800 ...
 • Langattomat valaistuksen ohjausjärjestelmät toimitiloissa - testiasennusten käyttökokemuksia 

  Hiltunen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Granlund Oy:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin kolmen eri langattoman valaistuksen ohjausjärjestelmän rakennetta, toimintaa sekä soveltuvuutta toimitilojen valaistuksen ohjausjärjestelmänä. Kolme ...
 • Ennakkohuoltojen laadun ja kustannustehokkuuden paranta-minen teknisen huoltoliikkeen toiminnassa. 

  Närvänen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin ennakkohuoltojen sisältöön ja niiden hallintaan sekä siihen, miten tehostaa toimintaa tulevaisuudessa sekä vireillä olevassa projektissa. Työ toteutettiin aloittamalla kesällä tietokannan ...
 • Hitsausajan seurantalaite 

  Saarimaa, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toimi kehitysprojektina Viafin Oy:lle. Kehitysprojektissa oli tarkoitus luoda laite, joka nauhoittaa ja tallentaa työntekijöiden suorittamaa hitsaustyötä.
 • Tavoitehintaisen linjasaneerauksen sähkötyöt 

  Seppänen, Samppa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin EL-Systems Finland Oy:lle. Insinöörityössä tutkittiin tavoitehintaisen linjasaneerauksen sähköurakan sisältöä sekä tarjouksen muodostumista sähköurakoitsijan näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteina oli pyrkiä ...
 • Nosturin testilaitteen suunnittelu ja toteutus 

  Matikainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoite oli suunnitella ja toteuttaa R3-siltakaappeja testauksessa simuloiva laite Konecranes Finland Oy:n sähkölaitetehtaalle.
 • Lämpökeskuksen sähkölaitteiston uudistus 

  Seppälä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli kartoittaa Vantaan Koivukylässä sijaitsevan lämpökeskuksen sähkölaitteistoa, etenkin laitoksen A-puolen 400 V:n kojeiston osalta. Työn tilaajana Vantaan Energialla oli tarkoitus selvittää A-puolen ...
 • Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietomallintaminen 

  Lehtimäki, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perinteinen tapa suunnitella väistyy kovaa vauhtia ja 2D-suunnittelun tilalle on tulossa tietomallipohjainen 3D-suunnittelu. Tietomallintaminen on kokonaisuus, jossa yhdistyvät mallipohjainen suunnittelu sekä rakennusprosessin ...

Näytä lisää