Uusimmat viitteet

 • Electrically induced C-H bond functionalization 

  Wang, Zhiqing (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  In recent years, with the deepening of environmental awareness and the development of technology, organic electrochemical synthesis are becoming more and more popular in the society, organic electrochemical synthesis is ...
 • Jauhatuksen vaikutus kartongin reunasileyteen 

  Siponen, Alexandra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj Imatran Tehtaiden yksikössä. Tehtaissa valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä joustopakkauspapereita itse valmistetusta sellusta ja kemikuumahierteestä ...
 • Shortening the Set-Up Time for New Jobs on Flat Bed Die-Cut 

  Paloviita, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis investigated time taking reasons in new products at flat bed die-cut at DS Smith Tampere plant. The purpose of the thesis was to reduce set-up time for new products to get more time to run the machine. Thesis ...
 • Päällystyksen kuivatuksen optimointi 

  Karppanen, Miia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia erään kartonkitehtaan päällystysosan kuivatuksen optimointia mottlingin ja IGT-pintalujuuden kannalta. Vuonna 2017 kartonkitehtaalle investoitiin pintapäällystysasemalle tehokas infrakuivain, ...
 • Vierteen valmistusprosessi 

  Vanhatalo, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Nokian Panimo Oy:lle, joka valmistaa erilaisia oluita, siidereitä ja virvoitusjuomia. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Nokian Panimon vierteen valmistusprosessia sekä selvittää erillisen ...
 • Tarraliimojen märkäominaisuuksien kartoitus ja vaikutus applikointiin 

  Timms, Nico (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä alustavaa tutkimusta vesipohjaisten liimaseosten ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista liiman kuroutumiseen tarralaminaatin valmistusprosessin applikointivaiheessa. Tarkastelukohteina ...
 • Jätevesikäsittelyn optimointi 

  Strömberg, Niklas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää olosuhteet Solenis Finland Oy:n jätevesien saostumiselle laboratoriossa ja käyttää tuloksia tehtaan jätevesiasemaa optimoitaessa. Yrityksen tavoitteena on saada jätevesi saostumaan ...
 • Käänteisosmoosin käyttö jäteglykolin puhdistamisessa 

  Rappe, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia käänteisosmoosin käyttökelpoisuutta jäteglykolin regeneroinnissa. Kierrättämätön jäteglykoli on vaarallista jätettä, minkä vuoksi sen regenerointi vähentää ympäristön kuormitusta. ...
 • Z-lujuusmittauksen mahdollisuudet taivekartongin laadunhallinnassa 

  Herajärvi, Ville; Mäkinen, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia z-lujuusmittarin ja Scott Bond menetelmään pohjautuvan mittalaitteen välistä korrelaatiota. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi eräs suomalainen taivekartonkitehdas. Toimeksiantajalle ...
 • Koivuvanerin pinnoituspuristimen tuotannon tehostaminen 

  Jaatinen, Sauli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Metsä Woodille, Suolahden koivuvaneritehtaalle. Tämän opin-näytetyön tarkoituksena on esittää keinoja, joilla voitaisiin kasvattaa 16-välisen pinnoituspuristimen tuotantomäärää ja helpottaa pinnoittajan ...
 • Jalostuslaboratorion kehittäminen : Metsä Board Äänekosken teknologiakeskus 

  Ojala, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toimi osana Metsä Boardin suurempaa kehityskokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään kartongin jalostettavuuteen liittyvää osaamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Äänekoskella sijaitsevan Metsä ...
 • Preparation of graphene/polymer composite film and its response to organic pollutants 

  Li, Yang (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Graphene is a novel two-dimensional planar material composed of sp2-hybridized carbon atoms. It has a large specific surface area, excellent electron mobility, good flexibility and light transmittance and strong mechanical ...
 • Synthesis of mesoporous silica hollow spheres with complex morphology 

  Guo, Jie (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nowadays, mesoporous materials with hierarchical structure and definite morphology have attracted great attention. Mesoporous materials research not only can be applied to practical applications, but also reveal the basic ...
 • Synthesis and characterization of hierarchically mesoporous silica nanoparticles templated by polymer-surfactant complexes 

  Zhang, Feng (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hierarchically porous structured materials have potential applications in catalysis, biology, biomedical and other fields, because of their variety advantages, such as high surface and pore volume, excellent permeability ...
 • Pintakäsittelylaitoksen jätevedenpuhdistuksen tarkastelu 

  Puuppo, Jannimaaria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ratkaisu Pintakäsittely Nokian jätevedenpuhdistuksen kemikaaliannosteluun, joka on tähän mennessä tapahtunut täysin silmämääräisesti. Lisäksi toimeksiantajan jätevesiviemärin kunto ...

Näytä lisää