Uusimmat viitteet

 • Autonomisen bussin ohjauksen mekaaninen suunnittelu ja toteutus 

  Latvakoski, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa autonomisesti liikkuvan bussin ohjausmekaniikka Sensible 4 Oy:lle. Aluksi ohjaus oli tarkoitus toteuttaa Volkswagen Passatin alkuperäisellä hammastangolla liittämällä ...
 • Pellettilämpölaitoksen vasaramyllyjen käyttöönotto 

  Kangasniemi, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä insinöörityö tehtiin Helen Oy:lle. Työssä tutkittiin ja dokumentoitiin uuden Salmisaareen rakennetun K6-pellettilämpölaitoksen vasaramyllyjen käyttöönottoa. Lämpölaitos rakennettiin Salmisaaren voimalaitosalueen ...
 • Turbiinien ja high cycle järjestelmien koulutusmateriaali 

  Mäkinen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa koulutusmateriaali Metso Flow Control Oy:lle liittyen höyry- ja kaasuturbiineihin sekä high cycle järjestelmiin. Tavoitteena oli tuottaa kaksi erillistä koulutusmateriaalia ...
 • Tekoälyn hyödyntäminen kuvantunnistuksessa ja autonomisessa ohjauksessa ROS-pohjaisessa UGV:ssa 

  Hyvönen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tekoälyn hyödyntäminen autonomisissa ajoneuvoissa. Tavoitteena oli luoda toimiva sovellus Jackal UGV-alustalle sekä ohjeet luodun sovelluksen käyttöönottoon. Insinöörityö tehtiin Metropolia ...
 • Hiilimyllyn hydraulijärjestelmän vian selvittäminen ja kehitysehdotusten luominen 

  Lönnqvist, Markus Erik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen hiilimyllyn hydraulijärjestelmässä ilmennyttä vikaa sekä luoda järjestelmään kehitysehdotuksia. Vikaa selvitettäessä ja ...
 • Toimituskieltotoiminnallisuuden kehittäminen 

  Manikas, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoitus oli kehittää Valmet Automotiven toimituskieltoon liittyvien järjestelmien toiminnallisuutta, siten että järjestelmät tukisivat nykyistä toimituskieltoprosessia tehokkaammin ja pätevämmin. Työ ...
 • Aukotus- ja porauslinjan huoltosuunnitelma 

  Sucksdorff, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän Oy Kontino Ab:lle tehdyn insinöörityön aiheena on uuden huoltosuunnitelman kehittäminen aukotus- ja porauslinjalle. Huoltosuunnitelma koostuu kunnossapidollisista tehtävistä ja tehtävien suorittamista tukevista ...
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkalaboratorion käyttöönotto 

  Keltanen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä toteutettiin uuden hydrauliikka- ja pneumatiikkalaboratorion käyttöönotto Metropolian Myyrmäen toimipisteessä. Työ koostui uusien testipenkkien kokoonpanosta, hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponenttien ...
 • Liimausprosessin ja automatisoinnin tutkintaselvitys 

  Kärkkäinen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä tutkittiin intraoraalin hammasröntgenlaitteen röntgenputkipään koteloinnin liimausprosessia ja selvitettiin liimausprosessille automatisoitu ratkaisu. Prosessista tutkittiin liimauspisteen inhimillisiä ...
 • Moottoroidun polkupyörän takahaarukan suunnittelu 

  Jalkanen, Aaro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena suunnitella takahaarukka sähkömoottoroituun polkupyörään olemassaolevien osien ympärille. Ensin selvitettiin, miten pyörän muut osat vaikuttavat takahaarukkaan. Seuraavaksi takahaarukka ...
 • Jauhesekoittimen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu 

  Rezai, Hashim (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli Orionin inhalaatio-osaston Promix 100 -jauhesekoittimen käyttöliittymän uudelleensuunnittelu. Insinöörityö oli osa jauhesekoittimen uudelleenrakentamista. Projektissa oli mukana noin 8 ...
 • Redesign of the Packing Area of Large Drives 

  Virtanen, Niki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis was commissioned by ABB Oy, Drives and the objective of this Bachelor’s thesis was to examine automation solutions which could be implemented to improve the company’s packing process. The study was ...
 • Piirustuspohjien ja oletustiedostojen luonti insinööritoimiston CAD-ohjelmille 

  Okuloff, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin piirustuspohjat sekä oletustiedostot neljälle CAD-ohjelmalle, insinööritoimisto Etteplanin Vantaan mekaniikkaosaston käyttöön. Raportissa käsitellään tietokoneavusteista ...
 • Nesteytetyn maakaasun soveltuvuus polttoaineeksi Volvo Penta -merimoottorissa 

  Väisänen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle ja toteutettiin yhteistyössä laivaristeily-yritys Royal Line Oy:n kanssa. Työn tarkoituksena oli tutkia dieselkäyttöisen Volvo Penta -merimoottorin soveltuvuutta ...
 • Porapaalukättelijän suunnittelu 

  Nissilä, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli porapaalukättelijän suunnittelu YIT Infra Oy:lle. Työssä suunniteltiin porapaalukättelijät Klemm KR 807-7 -poravaunuun. Raportissa käsitellään jokainen suunnittelun vaihe ...

Näytä lisää