Uusimmat viitteet

 • Automekaanikkojen tietokoneavusteinen koulutus 1990-luvulta 2020-luvulle 

  Kaihonen, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä työ täydentää 1992 tekemääni insinöörityötä ”Vuorovaikutteinen video-opetusjärjestelmä autoasentajien täydennyskoulutuksessa”. Tässä AMK-insinöörityössä arvioin tietokoneavusteisen automekaanikkojen koulutuksen kehitystä ...
 • Rengashotellitoiminta merkkihuollon yhteydessä 

  Autiosalo, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä insinöörityö käsittelee rengashotellitoimintaa kokonaisuutena merkkihuollon yhteydessä. Työ aloitettiin käytännön osuudella, jossa tyhjästä hallista tehtiin rengassarjojen säilytykseen soveltuva tila. Seuraavaksi ...
 • Autonominen RC-auto 

  Vesa, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli muuttaa normaalisti radio-ohjattava auto itsestään ajavaksi laitteeksi ja samalla tutkia operaation vaatimuksia. Projektin autoon asennettiin pieni tietokone ja autoa muokattiin niin, että se voi ...
 • Polttonestekuljetusten riskien arviointi 

  Kananen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella menettelytapa tai työkalu keskisuuren kuljetusyrityksen riskien arviointia varten ja toteuttaa arviointi. Riskien arviointi jaettiin kahteen osaan siten, että ensimmäinen osa oli ...
 • Muutosjohtamisen kehittäminen automaahantuojan organisaatiossa 

  Vainio, Roosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää automaahantuojan muutosjohtamista niin, että merkkiä edustavat jälleenmyyjäliikkeet saisivat maahantuojan ajamat muutokset vietyä liikkeen tasolla nykyistä helpommin läpi. Aluksi ...
 • Imusarjan suunnittelu ja simulointi 

  Niemi, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tehostaa kohdeauton ilmansaantia. Kohdeautona toimi Honda Civic Type R -kilpa-auto. Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja simuloida uusi imusarja kohdeautoon ja näin ollen parantaa ...
 • Rengaskitkan mittausajoneuvo 

  Viertola, Jarmo; Hakaniemi, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on laatia konseptisuunnittelu rengaskitkan mittausajoneuvosta. Työssä luotiin konseptisuunnittelu täysin uudenlaisesta testiajoneuvosta tilaajalle. Testiajoneuvon vaatimuksena on, että se ...
 • Digitaalinen muutos: Mobiilimekaanikko-järjestelmän tilannekartoitus ja toimintatavan yhtenäistäminen 

  Schlegel, Andrew (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä tilannekartoitus eräässä autoliikkeessä käyttöönotetusta Mobiilimekaanikko-järjestelmästä ja samalla muodostaa yrityksen huoltokorjaamoille yhtenäinen toimintamalli järjestelmän ...
 • TSM-tehokkuus 

  Tukia, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, ovatko Metroauto Toyota Itäkeskuksen huollon toiminnot ja toimintatavat Toyotan huoltopalveluiden toimintaohjeen TSM:n vaatimalla tasolla. TSM:ssä oli listattuna kohteet, joita tutkittiin ...
 • Uuden ajoneuvon varusteluprosessi 

  Sinisalo, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Bilia Oy Ab:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tutkia ja kuvailla vanha varusteluprosessi ja selvittää uuden varustelujärjestelmän prosessimuutoksen hyödyt ja haitat eri osastojen näkökulmasta. ...
 • Automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmän kehitys 

  Hakala, Rasmus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää Tekniikan Maailmalle (TM) automaattisten hätäjarrutusjärjestelmien (AEB) testi- ja arviointimenetelmä. Tavoitteena oli, että testi perustuu liikenteessä esiintyviin todellisiin ...
 • K Caara Fix -huoltokonseptin selvitys ja kehitys 

  Venäläinen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä aiheena on uuden K Caara Fix -toiminnan selvitys ja kehitys, huollon markkinointi, asiakastyytyväisyys sekä huollon toiminnan kehitys. Konseptin erikoisuutena on kaikkien huoltojen ja korjausten ...
 • Ajoneuvon hinnoittelu sekä lunastus- prosessin eteneminen vakuutusyhtiössä 

  Veilo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä kuvataan lunastuskuntoisten ajoneuvojen hinnoittelua sekä lunastusprosessin kulkua vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi selvitetään OP Vakuutuksen ...
 • Euro 6 -päästöluokan konttivetorekkojen todellisen käyttöympäristön pakokaasupäästöt 

  Kulovuori, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitettiin Euro 6 -päästöluokan täyttävien nestemäisen maakaasu- ja dieselkonttivetorekkojen pakokaasupäästöjen eroja todellisessa ajoympäristössä. Työ tehtiin yhteistyössä Containership Oyj:n, Iveco Finland ...
 • BMW:n maali- ja ruostumattomuustakuun tarkastusprosessi 

  Mygänen, Arvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä kuvataan BMW:n maali- ja koritakuun tarkastusprosessia ohjemuo dossa. Työn ensimmäinen tavoite on saada aikeiseksi hyvä ohjemateriaali uudelle BMW:n maali- ja koritakuukäsittelijälle, jotta hänen olisi ...

Näytä lisää