Uusimmat viitteet

 • Lääkinnällisen laitteen applikaattorin komponenttien materiaalispesifikaatiot 

  Salminen, Mervi (Turun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi, Turussa vuonna 2009 perustettu Bonalive Biomaterials Ltd. Bonaliven tuotteet (Bonalive® granules, Bonalive® putty ja Bonalive® putty MIS) ovat bioaktiivisesta lasista valmistettuja ...
 • Sulfaatinpelkistymisen tutkiminen hapettomien olosuhteiden toimintamallilla laboratorio-olosuhteissa 

  Laaksonen, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö liittyy Suomen ympäristökeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektiin. Tarkoitus oli tutkia hapettomien olosuhteiden toimintamallilla luonnonveden sulfaatinpelkistymistä laboratorio-olosuhteissa. ...
 • Työsuojelullisten riskien kartoitus liuosvalmistamoissa 

  Annunen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään ja tunnistamaan teettämänsä työn ja tarjoamiensa työolosuhteiden aiheuttamat vaara- ja haittatekijät, sekä mikäli mahdollista, poistamaan ne. Mikäli poistaminen ei ...
 • Maatalousmuovin kierrätys ja hyötykäyttö : käytetyn paalimuovijätteen hyödynnettävyys materiaalina 

  Humalajoki, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen maatiloilla syntyy vuosittain merkittävä määrä erilaista muovijätettä. Valtakunnallisia yhtenäisiä ohjeita muovijätteen keräämiseksi ja kierrättämiseksi ei ole, vaikka erilaisia ohjeita ja määräyksiä muovijätteiden ...
 • Validointisuunnitelma sulfidin määritysmenetelmälle 

  Karjalainen, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä menetelmän validointisuunnitelma sulfidin määrittämiseen ioniselektiivisellä sulfidielektrodilla. Kyseisellä sulfidielektrodilla mitattiin vesinäytteiden sulfidipitoisuudet. ...
 • Testausprosessin vikatilanteiden toimintaohje : toimintaohje kuoppalevynlukijan valmistusprosessiin 

  Vuorenpää, Kim (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella ja luoda vikatilanteiden toimintaohje kuoppalevynlukijan testausprosessille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Labrox Oy, joka on mittalaitteita valmistava yritys. Yritykseltä ...
 • Epidemiatyöohjeistus Raision ympäristöterveydenhuollolle 

  Miettinen, Eemeli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus muodostaa epidemioiden selvitysryhmä, joka ohjaa veden ja elintarvikkeiden välityksellä leviävien epidemioiden selvitystä ja ehkäisyä. Tällä ryhmällä tulee olla olemassa epidemioiden ...
 • Triton X-100 -jätteen keräys- ja erotusmenetelmät 

  Perälä, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää tuotantoprosesseissa muodostuvan Triton X-100 jäteliuoksen määrä sekä kartoittaa mahdolliset paikat, joista Triton X-100:a pääsee viemäröinnin kautta jätevesiin. Kartoituksessa käytiin läpi ...
 • Fosforipäästöjen hallinta 

  Salminen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa Wallac Oy:n reagenssivalmistuksen synnyttämiä fosforipitoisia jätevirtoja, sekä pohtia vaihtoehtoja niiden puhdistamiselle ja hallinnalle. Työ tehtiin yrityksen HSE-organisaation toimeksi ...
 • Menetelmän käyttöönottotestaus MP-AES -analysaattorille 

  Nurminen, Minna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Neste Oyj:n Naantalissa sijaitsevan tuotantolinja viiden laadunvalvontalaboratoriossa, jossa suoritetaan tuotekomponenttien ja valmistuotteiden laadunvalvontaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Okaran vaihtoehtoinen käyttö 

  Äikää, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Kavli Oy:lle, jonka tehdas sijaitsee Turussa. Tehtaassa valmistetaan soijapavuista sekä kaurasta erilaisia kasviperäisiä juomia, gurtteja ja välipalajuomia. Valmistuksen aikana syntyy sivuvirtana okaraa. ...
 • Turun kaupungin ympäristöterveyden erityistilannesuunnitelma 

  Lehtinen, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin erityistilannesuunnitelma Turun kaupungin ympäristöterveydelle. Laki vaatii kuntaa ja terveydensuojeluviranomaista varautumaan onnettomuuksiin tai vastaaviin erityistilanteisiin. Lain ...
 • Diesel-komponenttien ja niiden seosten laskennalliset ominaisuudet 

  Kukko, Miia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Neste Oyj:n diesel-komponenttien ja niistä valmistettujen binääriseosten laskennallisia ominaisuuksia. Opinnäytetyössä käsitellään dieselin ominaisuuksia, rakennetta ja valmistusta yleisesti, ...
 • Amiiniabsorptio Naantalin öljynjalostamossa 

  Jortikka, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu Naantalin jalostamolle yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyössä on selvitetty, miten amiinia voidaan parhaiten käyttää hyödyksi absorboitaessa epäpuhtauksia jalostamolla ...
 • Pinnoitettujen kuoppalevyjen valmistuksessa käytettävän muoviletkumateriaalin testaus ja kvalifiointi 

  Virta, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli testata uutta annostelutapaa käyttäen uutta letkumateriaalia vasta-aineliuoksen annostelussa Wallac Oy:ssä. Työ tehtiin yrityksen levyvalmistusosastolle, jossa valmistetaan vasta-aineella pinnoitettuja ...

Näytä lisää