Uusimmat viitteet

 • Ammatillisen koulutuksen reformi. : Talotekniikka 

  Kangas, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammatillinen koulutus on suuressa muutoksessa, ja 1.1.2018 tuli voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen reformin avulla on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. ...
 • Metsäpalveluyritysten verkostoituminen : Toimintaedellytysten parantaminen yhteistyöllä 

  Ylipiessa, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mikrokokoisten ja pk-metsäpalveluyritysten verkostoitumisen edellytyksiä ja tarvetta. Ydinajatuksena oli selvittää, voidaanko verkottumalla oman alan yritysten kanssa parantaa toimintamahdollis ...
 • Seveso-harjoitusprosessin kehittäminen 

  Tirroniemi, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Euroopan parlamentin ja neuvoston Seveso III–direktiivissä säädettyjen suuronnettomuusharjoitusten toteutuksesta pelastuslaitoksille ja tuotantolaitosten toiminnanharjoittajille aiheutuvia ...