KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluKauneudenhoitoala

  • Asiakkaan sitouttaminen ja Guerlain-kosmetiikkasarjan kanta-asiakasjärjestelmän kehittäminen 

   Salin, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Guerlain-kosmetiikkasarjan kanta-asiakasjärjestelmää tekemäni asiakaskyselyn avulla. Kyselyn avulla kartoitettiin Guerlain-kosmetiikkasarjan kanta-asiakkaiden tuntemuksia ...
  • Asiantunteva myynti, asiakaspalvelu ja perehdyttäminen yrityksen kilpailuetuna : Case: Bottega Verde 

   Toivonoja, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tarkemmin kosmetiikan myynnissä ja myymälätyössä olennaisiin osa-alueisiin ja luoda olemassaolevan ja kerätyn informaation pohjalta pätevä koulutuskansiokokonaisuus. Työ syventyy ...
  • Asiantuntijuuden tunnistaminen: estenomitutkinnon (ylempi AMK) osaamisprofiili 

   Topi-Hulmi, Sarita (2020)
   Ennen estenomikoulutuksen (ylempi AMK) alkua kauneusalalla opintopolku katkesi AMK-tutkintoon, mikä aiheutti epätasa-arvoisen asetelman muihin aloihin nähden. Kiinnostus tutkintoa kohtaan on ollut kasvussa ja uusia ...
  • Auringon vaikutus ihoon 

   Toivonen-Gräsbeck, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin auringon UV-säteilyn vaikutuksiin ihossa. Tämän tutkimuksen aihe lähti omasta tarpeestani selvittää ihossa tapahtuva ruskettumisprosessi sekä reaktiivisten happilajien toimintaa ihon ...
  • Avaintekijät kosmetiikan verkkokaupan menestykseen Suomessa 

   Väyrynen, Virve (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia erityispiirteitä suomalaisilla verkko-ostajilla on sekä miltä verkkokaupan tulevaisuus näyttää Suomessa taloustilanteen huomioiden. Työ on selvitys, joka pohjautuu ...
  • Ayurvedisten ihon- ja kehonhoitomenetelmien taustalla oleva filosofia 

   Ojavuo, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kauneudenhoitoalalla sovellettavien ayurvedahoitojen taustalla olevia periaatteita. Ayurveda – elämän tiede - on tuhansia vuosia vanha terveydenhoitojärjestelmä, joka on ...
  • B2B–asiakkuus hiusalan tukkuliikkeessä 

   Hautasaari, Sini; Homma, Jennileena (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat alle kymmenen vuotta hiusalalla olleiden parturikampaajien tukkuliikkeen valintaan. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Henkel Beauty Care ...
  • Betaiinin penetroituminen vaalennettuun hiukseen 

   Honkanen, Aini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko vaalennetussa hiuksessa vähemmän betaiinia kuin käsittelemättömässä hiuksessa. Toinen tavoite oli selvittää kasvaako betaiinin määrä tässä vaalennetussa hiuksessa kuuden viikon ...
  • Blogien hyödyntäminen kosmetiikan markkinoinnissa 

   Toivanen, Henna-Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tarkemmin kosmetiikan markkinointiin blogeissa ja sosiaalisessa mediassa ja luoda jo olemassa olevan markkinointi-informaation pohjalta pätevä markkinoinnin perusteisiin perustuva ...
  • Boost your beautybusiness - konsultaatiopajat kauneudenhoitoalan yrityksille 

   Liimatainen, Marja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kauneudenhoitoalojen yrityksille tarkoitetun yrityskonsultointikonseptin rakentaminen ja testaaminen. Tavoitteina oli kartoittaa konsultaatiopalveluiden tarvetta kauneudenhoitoalalla, ...
  • Botuliinitoksiinin käyttö esteettisessä kauneudenhoidossa 

   Engström, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua botuliinitoksiinin kosmeettiseen käyttöön. Työn tavoitteena oli selvittää botuliinitoksiinin kemiallinen toimintaperiaate kudoksissa ja erityisesti osana esteettistä ...
  • Brasilian kosmetiikkamarkkinat 

   Korpelainen, Kirsi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Finnfeeds Finland Oy:n kanssa. Yritys valmistaa ja myy betaiinia, jota käytetään kosmetiikassa muun muassa kosteuttavana raaka-aineena. Työn tarkoituksena oli tutkia Brasilian kosmetiikk ...
  • Brändi-imagon vahvistaminen sosiaalisen median avulla 

   Riikonen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Brändi-imagolla on suuri merkitys brändin menestykselle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten brändi imagoa voidaan sosiaalisen median avulla vahvistaa. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin aluksi ...
  • Brändin lanseeraus verkkokauppaan 

   Martin, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli lanseerata korealainen kosmetiikkabrändi Suomen markkinoille. Tavoitteena oli saada lanseerauksen avulla tunnettavuutta sekä näkyvyyttä kyseiselle brändille. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina ...
  • Brändin tunnettavuuden nostattaminen 360°-markkinoinnilla Case: Luxie Beauty 

   Hyvönen, Laura; Poukka, Julia (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Nordic Beauty Import OY:n (NBI) käyttämää uudenlaista lanseeraustapaa ja sen toimivuutta uuden brändin tunnettavuuden nostattamiseksi. NBI lanseerasi meikkisivellinsarja Luxie Beautyn ...
  • Brändin tunnettuuden kasvattaminen digimarkkinoinnin avulla 

   Silvennoinen, Nea (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada näkyvyyttä uudelle Suomen markkinoille lanseerattavalle kosmetiikkabrändille sekä kasvattaa brändin tunnettuutta digitaalisen markkinoinnin keinoin. Markkinoinnissa ...
  • Bränditunnettuuden rakentaminen, Case: St. Tropez 

   Mattila, Karin; Backström, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa tunnettuustutkimus Nettex Oy:n jakelemalle itseruskettavien tuotteiden brändille, St. Tropezille. Tavoitteena oli selvittää St. Tropezin asema markkinoilla sekä tarkastella, ...
  • Brändiuudistuksen kulmakivet: Case Lumene Oy 

   Keränen, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä brändin luomiseen ja uudistukseen prosessina sekä tutkia työn toimeksiantajan, Lumenen, brändiuudistuksen onnistumista. Tarkoituksena oli selvittää, miten Lumenen yksi tärkeistä ...
  • C- ja A-vitamiinien vaikutuksia ihoon 

   Ruhanen, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vitamiineja käytetään paljon kosmeettisissa tuotteissa. Niiden kerrotaan muun muassa kirkastavan ihoa, vähentävän ryppyjä ja parantavan ihon kuntoa. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin mitä kemiallisia vaikutuksia ...
  • Chanel-brändin nuorentaminen Suomessa 

   Auvinen, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Chanel-kosmetiikkabrändin imagoa ja asiakaskuntaa Suomessa sekä luoda saatujen tulosten pohjalta kehitysehdotuksia Chanel-brändin markkinointiin Suomessa brändin nuorentamisen ...