• B2B asiakkuuksien ja vuorovaikutussuhteen kehittäminen: Case: Kiddex Oy 

   Sinkko, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkuuksien ja vuorovaikutussuhteiden kehittämistä B2B–kaupan osalta. Työn keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi nostettiin vuorovaikutussuhteen nykytilan kartoittaminen sekä ...
  • B2B customers buying behaviour in the Jewellery industry : case: Brüder Nowotny, Austria 

   Shramchuk, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   In today’s B2B environment an online order opportunity is highly expected, however launching an online store alone is rarely enough. It is important to know how to bring the customers to this online store. For a successful ...
  • B2B sales guidelines and process description for an SME operating in the service sector 

   Tommila, Kalle; Jämsén, Salla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this Bachelor´s thesis was to produce business to business (B2B) sales guidelines and a process description for a company that wishes to stay anonymous, and therefore will be referred to as Company X. The ...
  • B2B – asiakaskirje jälleenmyyjille markkinointiviestinnän keinona – Case: Diesel Denmark ApS, Finnish Branch 

   Hirvonen, Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sähköinen markkinointiviestintä on paljon käytetty ja nopeasti kasvava viestinnän keino. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Business to Business -asiakaskirjeen mahdollisuutta yhtenä markkinointiviestinnän keinona Diesel ...
  • B2B-asiakassuhteen vahvistaminen jälkimarkkinoinnilla 

   Hakala, Maija (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa B2B- eli yritykseltä yritykselle toimivia asiakassuhteita jälkimarkkinoinnilla, keskittyen parantamaan olemassa olevien asiakassuh-teiden laatua. Samalla saadaan vähennettyä ...
  • B2b-myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut : Case Helsinki Sales Academy 

   Jauhiainen, Sirkku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sirkku Jauhiainen B2b-myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut, Case Helsinki Sales Academy Vuosi 2009 Sivumäärä ...
  • B2B-myynnin visuaaliset työkalut 

   Toivonen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee b2b–myynnissä esimerkiksi puhelinkeskustelun tukena käytettäviä visuaalisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi Lync tai Prezi. Tavoitteena oli selvittää pienten ja keskisuurten b2b-myyntiä puhelimitse ...
  • B2B-myyntiprosessi : case: Yritys X 

   Lamppu, Samuli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on B2B-myyntiprosessi yrityksessä x. Työn tavoitteena on kartoittaa yrityksen B2B-myyntiprosessin nykytila, tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet ja tehdä tämän perusteella ehdotukset toimenpiteistä ...
  • B2B-palvelupaketointi : case: KukkaKaristo 

   Pailokari, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe syntyi tuoreen kukkakauppayrittäjän tarpeista aloittaa rakentamaan yrityksille suunnattua kukkamyyntiä. Vakituinen yritystilaajakanta voisi auttaa tasoittamaan muuten sesonkipainoitteista kuluttajamyyntiä ...
  • B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa - Case: Yritys X 

   Yli-Kyyny, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka B2B-yritykset saadaan kiinnostumaan asiantuntijapalveluista sisältömarkkinoinnin avulla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka sisältömarkkinoinnilla saavutetaan ...
  • B2B-uutiskirjeen visuaalisen ilmeen kehitys — Case Tamtron Solutions Oy 

   Salo, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Tamtron Solutions Oy:n uutiskirjeelle uusi visuaalinen ilme. Yrityksen lähettämästä uutiskirjeestä yritysasiakkaille puhutaan B2B-uutiskirjeenä. Tamtron Solutions Oy halusi ...
  • B2B-verkkokaupan internetmarkkinointi : Case: More On Oy 

   Toivonen, Niina; Jesar, Rama (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaiseksi More On Oy B2B-liikelahjayrityksen verkko¬-kaupan internetmarkkinointi pitää suunnitella, jotta uusi verkkokauppa antaa hyvän kuvan yrityksestä. Opinnäytetyö on tehty ...
  • B2B-verkkokaupan markkinointiviestintäsuunnitelma 

   Luoma, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma Yritys Oy:n kehitteillä olevalle verkkokaupalle. Työn tavoitteena oli markkinointiviestintäsuunnitelman avulla selvittää miten Yritys Oy:n B2B-verkkokauppa ...
  • B2B-verkkokaupan suunnittelu ja toteutus : case: Jungheinrich Lift Truck Oy 

   Leino, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksianto ja tavoite oli perustaa toimiva B2B-verkkokauppa Jungheinrich Lift Truck Oy:lle. Osana toimeksiantoa oli myös toteuttaa digitaalista markkinointia tulevalle verkkokaupalle. ...
  • B2B-yrityksen digitaalisen markkinoinnin ta-voitteiden mittaaminen - Case Sähkölehto Oy 

   Lehto, Miika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan web-analytiikan toimintaa ja luodaan toimeksiantajayritykselle toimintamalli mitata digitaalisen markkinoinnin tavoitteiden saavuttamista web-analytiikalla. Toimeksiantajana on sähköteknisen ...
  • B2B-yrityksen myynnin kasvun johtaminen taantumassa 

   Karlsson, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää, miten myynnin johtaminen ja sen kehittäminen on vaikuttanut B2B-sektorilla toimivien yritysten kasvuun. Työn tavoitteena oli erityisesti tarkastella vallitsevan heikon ...
  • B2B-yrityksen myyntiprosessin kehittäminen 

   Koskinen, Jonne; Laatikainen, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Trainers’ House Oyj:n tytäryhtiö Ignis Oy. Trainers’ House on vuonna 1990 perustettu liikkeenjohdon konsultointiyritys, joka toimii B2B-liiketoiminnan parissa, eli sen palveluja ...
  • B2B-yrityksen tuotteen lanseeraaminen 

   Harjula, Viljami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on B2B-yrityksen tuotteen lanseeraus ja miten Yritys-X:n lanseerausprosessia voitaisiin parantaa. Yritys-X:n liiketoiminta keskittyy ajoneuvokomponentteihin. Opinnäytetyössä keskityttiin Yritys-X:n ...
  • B2B-yrityksen verkkosivujen uudistamisprojektin arviointi 

   Kastell, Jenna (2019)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona teollisuuden alan yritys FlowExperts Oy:lle. Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen ja sen tavoitteena oli arvioida kevään 2018 aikana toteutettua verkkosivujen uudistamisprojektia. ...
  • B2B–asiakkuus hiusalan tukkuliikkeessä 

   Hautasaari, Sini; Homma, Jennileena (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat alle kymmenen vuotta hiusalalla olleiden parturikampaajien tukkuliikkeen valintaan. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Henkel Beauty Care ...