Viitteet 2326-2345 / 13128

  • F-Secure Client Security 9 -asennus ja testaus työasemissa 

   Tanninen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää soveltuuko F-Secure Client Security 9 paremmin yrityksen tietoturvaksi kuin vanha F-Secure Client Security versio 8. Opinnäytetyö sisältää ohjelman asennuksen, konfiguroinnin ...
  • Facebook - keskeiset uhat yksityisyydelle 

   Ranta, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sosiaalisen median palveluiden, erityisesti Facebookin, keskeisiä uhkia palveluiden käyttäjien yksityisyydelle. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia sosiaalisen median ...
  • Facebook -yrityssivujen sisältöstrategia yksityisyrittäjälle 

   Lindroos, Ruth (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua sosiaalisen median käyttöön yritystoiminnassa. Työ keskittyy esittämään ratkaisuja yksityisyrittäjänä lähitulevaisuudessa toimivalle henkilölle koskien hänelle luotavia Facebook ...
  • Facebook Ads campaign for an event : Case Study: Bruxelles Champetres 

   Le, Thu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis implements a Facebook advertising campaign for an event which is organized on 20th of September every year in Brussels, Belgium. The purpose of this campaign was to launch a new Facebook Advert in order to promote ...
  • Facebook apuna pk-yritysten brändinrakennuksessa ja markkinoinnissa : Case Järvenpään Wiener Paakari Oy 

   Heikkinen, Netta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalista mediaa ja brändin kehittämistä. Opinnäytetyössä mukana ollut case-yritys Järvenpään Wiener Paakari Oy on perinteikäs, lähes 30-vuotisen historian omaava järvenpääläinen leipomo. ...
  • Facebook asiakaspalvelukanavana 

   Matilainen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on sosiaalinen media ja sen tarjoamat mahdollisuudet asiakaspalve-lualalla. Aihetta rajattiin niin, että sosiaalisen median kanavaksi valittiin pelkästään Facebook, jotta opinnäytetyöstä ei ...
  • Facebook community managementin tuoma arvo yritykselle - Case: Yritys X 

   Lasola, Tanu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaista lisäarvoa asiakkaat kokevat saavansa Yritys X:n tuottamasta community management -palvelusta (yhteisön hallinta) sosiaalisessa mediassa ja tarkemmin Facebookissa. ...
  • Facebook kosmetiikkabrändin markkinoinnin työkaluna Case: Risu 

   Kaskela, Reetta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Facebookia voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa. Teoriaosuudessa syvennyttiin digitaaliseen markkinointiin, mainontaan sekä Facebookiin yrityksen työkaluna. Opinnäytetyön ...
  • Facebook lanseerauksen työkaluna : Case: Flypark 

   Rautio, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille nykyajan tuomaa muutosta markkinointiin ja sosiaalisen median mahdollisuuksia mainonnan välineenä. Työssä tutustutaan viime vuosina tapahtuneeseen markkinoinnin kehitykseen ja ...
  • Facebook Marketing towards Vietnamese consumers 

   Bui, Trang (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis examines to figure out whether Facebook can make an impact on consumers’ behavior among Vietnamese customers. The main objective of this thesis is to identify the potential consumers by understanding the ...
  • Facebook osana elämää -mikä saa 20-30-vuotiaat käyttämään palvelua? 

   Vaarala, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mikä saa 20–30 -vuotiaat käyttämään Facebook- pal-velua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää käyttäjien motivaatiota käyttää palvelua sekä sen tuomaa hyötyä käyttäjille. Tarkoituksena ...
  • Facebook- markkinointi 

   Miettinen, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä käsitellään sosiaalisen median käyttöä yritysten liiketoiminnassa markkinointikanavana. Erityisesti tarkastelussa on Facebook ja sen markkinointimahdollisuudet. Työn tarkoituksena on esitellä markkinoinnin ja ...
  • Facebook-julkaisujen orgaanisen kattavuuden kehittäminen : case: Elämyslahjat Oy 

   Kaisti, Karoliine; Eskeli, Jannika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aihe oli Facebook-julkaisujen orgaaninen kattavuus. Toimeksiantajana toimi Elämyslahjat Oy. Työn tavoitteena oli antaa Elämyslahjat Oy:lle käytännöllisiä ehdotuksia Facebookin orgaanisen kattavuuden ...
  • Facebook-mainonnan intensiteetin testaaminen startup-yrityksessä : case: Äiti Hoitaa Oy 

   Naakka, Joel (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli testata Facebook-markkinoinnin tehokuutta startup-yrityksen kentällä. Tutkimuksen pohjalta luotiin kattavat ohjeet aloittelevan pienyrityksen digitaaliseen markkinointiin. Ohjeista käy ilmi ...
  • Facebook-markkinoinnin hyödyntäminen Ravintolassa X 

   Granroth, Cecilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella sekä toteuttaa espoolaiselle perhe ravintolalle kaksi Facebook-mainoskampanjaa. Mainoskampanjoiden tavoitteena oli lisätä ravintolan Facebook-sivuille enemmän tykkääjiä ...
  • Facebook-markkinoinnin kehittäminen: Horse & Rider Nordic Oy 

   Vilkko, Anni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Facebook-markkinointia asiakaslähtöisesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat Facebook-markkinoinnissa tarvitsisivat kehittämistä. Työn toimeksiantajana toimi ...
  • Facebook-markkinointi verkkokaupan myynninedistämisessä - Case Nonodd 

   Ritvanen, Katri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli testata Facebook-markkinoinnin toimivuutta Nonoddin verkkokaupan myynninedistämisen välineenä. Tätä varten Nonoddin Facebook-sivulle suunniteltiin ja toteutettiin opinnäytetyön ...
  • Facebook-markkinointi yrityksen tunnettuuden lisäämisessä - Case Havi 

   Kuivalainen, Eerika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee Facebook-markkinointia ja sen merkitystä ja mahdollisuuksia yrityksen markkinointiviestinnässä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka toimeksiantajayritys, kodin sisustamiseen ja tunnelman luomiseen ...
  • Facebook-markkinointikampanja verkkokaupan myynninedistämisessä - Case Hobbybox.fi 

   Kanerva, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkokaupalle Facebook-markkinointikampanja. Markkinointikampanjan tarkoituksena oli selvittää Facebook-mainostuksen kannattavuus yrityksen myynninedistämises ...
  • Facebook-sivujen kehittäminen : case: S-market Grani 

   Olenius, Rasmus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on kehittää S-market Granin Facebook-sivuja. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii S-market Granin marketpäällikkö Kalle Peltola. Opinnäytetyön ohjaajana toimi aluksi Pia Haavisto ja myöhemmin Tero ...