Viitteet 2487-2506 / 13128

  • Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet yrityksen näkökulmasta 

   Vaarakallio, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Euroopan komissio ja Euroopan avaruusjärjestö toteuttavat Galileo-hanketta uuden eurooppalaisen satelliittipaikannusjärjestelmän rakentamiseksi. Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän on tarkoitus olla tarkempi ja tarjota ...
  • Game for children to support social skills 

   Marjanen, Päivi; Ojajärvi, Olli; Kumar, Shubham; Kumar, Amit (International Association of Technology, Education and Development, 2018)
   Children learn social and emotional skills from their peers, parents and people with whom they are in contact. According to Vygotsky sociocultural peer group learning is a result of children’s co-operation and interpretative ...
  • Game of Skills-harjoitusmenetelmän hyötyjen arviointia 10-11 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden liikuntataitojen kehityksessä 

   Korpela, Essi; Palomäki, Jenni; Saarinen, Meri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Game of Skills-harjoitusmenetelmän hyötyjen arviointia 10–11 –vuotiaiden jalkapalloilijoiden liikuntataitojen kehityksessä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkittua tietoa Game of skills (GOS)-oheisharjoittelumetodin ...
  • GameStop-kanta-asiakkuus 

   Arefi, Shahriar; Lehikoinen, Jami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja kehittää GameStop Finland yhtiön uutta Euroopassa vuoden 2011 lopussa lanseerattua kanta-asiakaskorttia nimeltään PowerTrade. Työssä kerrotaan hieman taustaa GameStopista ...
  • Gaming for Peace : Exploring the Gamification of Soft Skill Training 

   Airaksinen, Miku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was created for the Gaming for Peace -project. The project’s objective is to develop a learning game that is used to train the soft skills of the personnel in conflict prevention and peacebuilding operations. ...
  • Gap analysis of situation picture information sharing between Arctic and North-Atlantic Region SAR authorities 

   Halonen, Jonna Kaarina (2019)
   The purpose of the thesis was to determine the possible gaps in sharing of information that is related to operative situation picture. The target group was the partners of ARCSAR (Arctic and North Atlantic Security and ...
  • Gastrokirurgisen fast track -potilaan postoperatiivisen soiton ohjausopas sairaanhoitajille 

   Saarela, Jenni; Saxlund, Sanna; Seppä-Murto, Seija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Gastrokirurgisen fast track -potilaan postoperatiivisen soiton ohjausopas sairaanhoitajille Vuosi 2012 Sivumäärä 70 Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä gastrokirurgisen fast track -potilaan postoperatiivisen soiton ...
  • Gateway-matkustajien palvelutarpeiden kartoitus: Case Vantaan kaupunki 

   Hyttinen, Saana; Helkiö, Harri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärien kasvaessa ja keskittyessä erityisesti Aasian-liikenteeseen Vantaalla vierailee yhä enemmän gateway-matkustajia. Erityisesti heille suunnattuja palveluita ei kuitenkaan vielä ...
  • Gay-friendly Helsinki: Case Helsinki Pride 

   Kinnunen, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis is done for Helsinki City Tourism & Convention Bureau and the task was to research Helsinki Pride event in a perspective of gay-friendly tourism. Helsinki Pride is the largest LGBT event organised in Finland. ...
  • GBuilder - materiaalien hallintaohjelma uudisrakentamisessa 

   Väyrynen, Birgitta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Group Builder Oy:n kehittämää ohjelmistoa GBuilder. Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä GBuilder-ohjelmaan ja tutkia lisäarvoa, jota se antaa Bonava Suomi Oy:lle. ...
  • GDPR Compliance check for Ecommerce platforms 

   Suokannas, Ville (2019)
   The purpose of this thesis project was to identify missing points from the company X’s electronic commerce platforms with regard to the new General Data Protection Regulation (GDPR). This was done by summarizing the main ...
  • GDPR compliance guidebook for employees at a single University of Applied Sciences in Southern Finland 

   Hohtar, Elizabeth (2019)
   The purpose of this thesis project is to produce the guidebook under the name "GDPR compliance guidebook for employees at a single University of Applied Sciences in Southern Finland", which was commissioned by Laurea ...
  • GDPR readiness assessment for healthcare company 

   Lähdemaa, Niko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis is to evaluate the current state of information security for a company which is providing healthcare services. The target is to map their GDPR readiness, raise the understanding of information ...
  • GDPR uuden palvelukonseptin mahdollistajana 

   Riska, Thomas (2019)
   Henkilötietojen käsittelyä pyritään maailmanlaajuisesti yhä enemmän sääntelemään ja valvomaan lainsäädännön kautta. Koska eri maiden käytännöt kuitenkin ovat olleet toisistaan poikkeavat, ryhdyttiin EU-tasolla luomaan ...
  • GDPR:n osoitusvelvollisuuden toteuttaminen organisaatiossa 

   Nurmi, Mikko (2019)
   Nykypäivänä, alati kehittyvässä ja kansainvälistyvässä teknologiaympäristössämme yrityksen sitoutuminen henkilötietojen turvalliseen ja oikeaoppiseen käsittelyyn kasvaa jatkuvissa määrin. Samalla yrityksen tarve omata ...
  • GDPR:n vaikutukset yhdistyksen toimintaan — Case Opintokeskus Visio 

   Farin, Antero; Karisto, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajamme, Vihreä Sivistysliitto ry:n Opintokeskus Vision, haasteita ja muutoksia toimintatavoissa tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen. Opinnäytetyö keskittyy ...
  • Gender Differences in Perceptions of Conventional Video, Virtual Reality and Augmented Reality 

   Dirin, Amir; Alamäki, Ari; Suomala, Jyrki (Kassel University Press, 2019)
  • Gender Microaggressions in Low-Context Communication Cultures : A Perceptual Study in the Context of Higher Education Institutions 

   Gaisch, Martina; Chydenius, Tarja; Preymann, Silke; Sterrer, Stefanie; Aichinger, Regina (Universitys of Applied Sciences Upper Austria, 2016)
   In recent years the concept of microaggression has increasingly spurred the academic debate resulting in a number of classifications to express its several forms. This contribution seeks to shed light on gender microaggressions ...
  • Gender-perspektiivi Merivoimien kriisinhallinnassa 

   Ojala, Elena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kriisinhallintatoiminnassa on voimistunut näkemys, että kriisialueilla miesten, naisten ja lasten tilanteet, ongelmat ja turvallisuusuhat ovat pääsääntöisesti toisistaan poikkeavia, ja että tämä tulee ottaa huomioon ...
  • Genealogical Tourism Services in Finland 

   Mehtälä, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this bachelor’s thesis is to look into genealogical tourism to Finland, concentrating especially in finding out what kind of services there are for this type of tourists or whether services exist in Finland ...