Viitteet 3714-3733 / 13021

  • K Caara Oy:n verkkosivujen käytettävyyden kehittäminen 

   Kukko, Juuso (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa asiakkaalle luodun verkkopalvelukokonaisuuden käytettävyydessä esiintyviä ongelmia, jotta kyseisen verkkopalvelun käyttökokemuksesta voitaisiin kehittää miellyttävämpi ja sen ...
  • K-Plussa Mastercard-kortin vaikutus asiakkaan ostopäätökseen : case: Asko-huonekaluketju 

   Kukkonen, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miksi asiakas valitsee K-Plussa Mastercard kortin, vaikuttiko rahoitus asiakkaan ostopäätökseen ja mahdollistiko rahoitus kalliimman tuotteen ostamisen? Opinnäytetyön tulosten avulla ...
  • Kaakaon tuotantoketjun läpinäkyvyyden tuoma lisäarvo kuluttajalle 

   Vilppo, Jan (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kaakaon tuotantoketjun läpinäkyvyyden tarjoamaa lisäarvoa suomalaiselle kuluttajalle. Opinnäytetyö on tehty Helsinki Heaven Oy:lle ja tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää ...
  • Kaapelivesilautailun tunnettuuden kasvattaminen Suomessa 

   Vuolli, Virpi; Ihalainen, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kaapelivesilautailun tunnettuuden nykytilaa Suomessa, kaapelivesilautailuyrittäjien (digitaalista) markkinointia ja luoda kehitysehdotuksia, miten lajin tunnettuutta voisi ...
  • Kaatumisen ennaltaehkäisy kirurgian vuodeosastolla 

   Koivisto, Hely; Vogt, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) potilasturvasuunnitelmassa 2017-2018 keskeiset potilasturvallisuutta ylläpitävät yhtenäiset toimintamallit ovat painehaavojen, kaatumisten ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ...
  • Kaatumisen pelon seuraukset ikääntyneen arjessa selviämiseen – kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Kuusisto, Sini; Lampinen, Juulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vantaan kaupungin tehostetulle kotihoidolle ja se on osa Vantaan kaupungin Vanhusten avopalvelut –hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kaatumisen pelon seurauksia ikääntyneen fyysiseen ...
  • Kaatumisen ulkoiset riskitekijät sairaalassa 

   Kuosmanen, Tatu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ulkoisia kaatumisen riskitekijöitä esiintyy sairaalassa osastohoidon aikana, sekä miten niitä ennaltaehkäistään. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietämystä kaatumisen ...
  • Kaatumisriskimittarin käyttöönotto kirurgisella vuodeosastolla 

   Heininen, Riku; Kadima, Solange; Memarisara, Shaho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli erään sairaalan organisaation kaatumis-ten ehkäisyn toimintamallin käyttöönotto kirurgisella vuodeosastolla ja järjestää osaston pe-rus- ja sairaanhoitajille koulutustilaisuus. ...
  • Kaatumistapaturmien ehkäisy kotihoidon asiakkaan näkökulmasta 

   Sinisalo, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tutkimusosion tarkoitus oli kuvata kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä kaatumisten ehkäisystä ja kaatumisen aiheuttajista. Opinnäytetyöllä haluttiin tuottaa tietoa kaatumistapaturmien ehkäisystä. Opinnäytetyön ...
  • Kaatumistapaturmien ehkäisy sairaalassa : Kaatumistietojen ja fyysisen ympäristön riskien kartoitus eräällä akuutilla vuodeosastolla 

   Kari, Emilia; Matilainen, Radmila (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutui toiminnallisena ja kehittävänä opinnäytetyönä yhteistyössä akuutin sisätautien ja neurologian vuodeosaston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ehkäistä ja vähentää ympäristö- ja olosuhdetekijöistä ...
  • Kaatumistapaturmien ehkäisy tasapainon ylläpitämisellä - Tapahtumamallin tuottaminen palvelumuotoilulla 

   Mattila, Hanna-Kaisa; Kantoniemi, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä —toimintaa, joka perustuu turvallisuussuunnitelmaan 2014—2017. Toiminnan tarkoituksena on tapaturmien ennaltaehkäisy ja pyrkimys lisätä ihmisten arkeen ...
  • Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy kotihoidossa 

   Jokinen, Laura; Lehto, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Jokinen Laura ja Lehto Elina Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy kotihoidossa Vuosi 2012 Sivumäärä 48 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Lost-alueen kotihoidon käyttöön työväline, ...
  • Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy kotihoidossa 

   Hartikainen, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Lohjan alueen kotihoidon käyttöön päivittäinen työväline, jonka avulla voidaan seurata vanhuksella käytössä olevaa lääkitystä ja ennaltaehkäistä vanhusten kaatumistapaturmia. ...
  • Kaatuneen asukkaan tutkiminen : toimintaohje Esperi hoivakodin hoitajille 

   Hämäläinen, Santra; Niemi, Elsa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaatumistapaturmat ja niistä koituvien vammautumisten yleisyys ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden keskuudessa on huomattavan suuri. Ikääntyneiden kaatumisvammat ovat suurin sairaalahoitoa vaativista yksittäisistä tekijöistä. ...
  • Kadonnutta aikaa etsimässä : kotihoidon kiire 

   Vuori, Kati; Laine, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotihoidon työntekijöiden kokemaa kiirettä, kiiretilanteita, kiireen aiheuttajia ja kiireettömyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kotihoidon sisällön, ...
  • Kahdeksan viikon progressiivisen niskan voimaharjoittelun vaikutus koettuun niskakipuun ja niskan lihasvoimaan lukioikäisillä nuorilla 

   Korhonen, Laura; Leppänen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Nuorten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Yleisimpiä ovat niska-, hartia-, pää- ja alaselän kiputilat. Kaikenkaikkiaan tytöt näyttäisivät oireilevan enemmän kuin pojat. ...
  • Kahdeksasluokkalaisten suhtautuminen kondomin käyttöön osana Kumita -kampanjaa 

   Tanninen, Sini; Huuhtiainen, Rebekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on osa Väestöliitto ry:n Kumita-kampanjaa. Kumita-kampanja jakaa vuosittain kaikille kahdeksasluokkalaisille ilmaiset kondomit. Kampanjan tavoitteena on kertoa kondomista myönteiseen sävyyn seksitautien ...
  • Kahden päivystyksen kävijämäärät ja sairaanhoitajan vastaanotto kyseisillä päivystyksillä HUS-alueella 

   Wahlberg, Susanna; Ropa, Taina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kahden eri kaupungissa sijaitsevan päivystyksen kävijämäärät ja uudelleenohjattujen reseptipotilaiden määrä HUS-alueella. Työn tavoitteena oli tuottaa työelämälle hyödynnettävää tietoa. ...
  • Kahvi palvelutuotteena kahvilan asiakkaiden kokemana 

   Lintunen, Heini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Idea opinnäytetyölle syntyi omasta kiinnostuksesta ja rakkaudesta kahviin. Taustalla on myös työkokemukseni kahvin parissa. Teoriaosiossa kuvataan kahvia tuotteena ja palvelutuotteena. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittä, ...
  • Kahvila-ravintola Sagan liiketoimintasuunnitelman muotoilu 

   Sassi, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä luodaan liiketoimintasuunnitelma opinnäytetyöntekijän omaa yritystä varten. Yritys on kahvila-ravintola Saga. Opinnäytetyön tekemisen tavoitteet ovat oppia liiketoiminnallista ajattelua liiketoimintasuunnitelman ...