Viitteet 8718-8737 / 13272

  • Q&A. What Are Living Labs? 

   Leminen, Seppo (Talent First Network (Carleton University), 2015)
   The term "living lab" is at risk of becoming a buzzword in the innovation domain because it lacks a consistent or commonly accepted definition. Indeed, a wide variety of activities are carried out under the umbrella of ...
  • QA-testaus osana ketterää mobiilikehitystä 

   Korpelainen, Nina-Anastasia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Yritys X:lle testaussuunnitelma ja testitapauksia mobiilisovellus Y:lle. Mobiilisovellus Y on erilaisten yritysten ja ryhmien käytössä oleva sovellus, jossa työnantaja luo työntekijöilleen ...
  • QlikView-raportointisovelluksen luominen 

   Mella, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa raportointisovellus kohdeorganisaatiolle. Tuloksena syntynyt sovellus tulee olemaan organisaation asiantuntijoiden jatkuvassa käytössä. Sovellus nopeuttaa huomattavasti ...
  • QR-koodien soveltaminen kuntalaisten osallistamisen ja vuorovaikutuksen keinona 

   Pettilä, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vantaan kaupungilta saadun kehittämisidean pohjalta. Kehittämisideassa tavoitteena oli hyödyntää digitaalisia ratkaisuja kunnan tuottamien palvelujen käyttöasteen nostamiseksi. Työn perustana oli ...
  • QR-koodin käyttö markkinoinnin ja viestinnän apuvälineenä 

   Pousi, Joonas; Pörsti, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyö käsittelee QR-koodia ja sen käyttöä mainonnan ja markkinoinnin apuvälineenä. Tavoitteena oli tarkastella QR-koodia yleisesti ja osana mainontaa ja markkinointia. Opinnäytetyön aikana toteutettiin kysely ...
  • QRec - automaatiotyökalun kehitys 

   Lindh, Mika (2019)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kuvataan projekti, jossa tehtävänä oli suunnitella ja kehittää Qentinel Finland Oy:lle sovellus, jonka avulla tekniseltä osaamiseltaan rajallisesti asiaa ymmärtävä käyttäjä pystyy ...
  • Qualitative research on threats against journalists. Development of appropriate counter-measures 

   Franck, Patrick (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis is to find countermeasures for journalists in encountering threats done via various communication methods, but mainly via email and other written communication ways. Objectives was to find out who ...
  • Quality Control in Games Development 

   Syed, Marwa (2019)
   The purpose of this thesis was to provide more information regarding the role of quality control in game development to game industry professionals, game development start-ups and potential employees of this field. There ...
  • Quality management implementation in Russian automotive industry. Case: PKC Group Russian unit "AEK". 

   Korchagina, Natalia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis discusses about TQM, automotive industry and quality standards. The objective of the study is to define the problems existing within TQM system in Russian automotive industry and to analyze the ways to overcome ...
  • Quality Management:Process assessment challenges : Case Company:Space SystemsFinland Ltd. 

   Sajid, Sonita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Thesis discuss quality management, quality related standards and process assessment roles in the quality management system. Development of products and services are also presented where the quality related standards are ...
  • The quality matters : the experiences of a project manager training 

   Palotie, Pia; Nurkka, Pauliina; Juvonen, Sanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2017)
   This paper explores the experiences of a project manager training program developed by Laurea University of Applied Sciences (hereinafter: Laurea UAS), Finland. The training program is meant for professionals at Laurea UAS ...
  • A Quantitative Case Study of Well-being Support at Vantaa Women's Resource Centre Pihlaja 

   Friman, Jennifer; Uosukainen, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this study was to determine how effectively the Vantaa Women’s Resource Centre Pihlaja (WRCP) supports the well-being of their clients. Client experiences and the acquisition of a continuation path were ...
  • R-kioskin kumppaniohjeiden kehitys 

   Heiskanen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön kuvaamassa projektissa kehitettiin R-kioski Oy:n tukiorganisaation käyttöohjeiden tuottamista kioskeille myyjien käyttämiin kumppanisovelluksiin. Kerätyn tiedon pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin ...
  • R-ryhmän vaikutus esikouluikäisten r-äänteen oppimiseen 

   Haverinen, Suvi; Pohjola, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ryhmämuotoisen puheterapian vaikutusta esikouluikäisten lasten r-äänteen oppimiseen. Tavoitteena oli selvittää ryhmämuotoisen puheterapian hyötyjä ja mahdollisia haittoja r–äänteen ...
  • R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta 

   Lahti, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vantaalla toimivan kolmannen sektorin järjestön R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemuksia nuorisotakuun toteutumisesta. Opinnäytetyön yhteistyökumppani R3 ...
  • Raajamurtumapotilaan kivunhoidon toteutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät päivystyspoliklinikalla : potilaan näkökulma 

   Rusi, Sirja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Hyvinkää Hoitotyön koulutusohjelma Sirja Rusi Raajamurtumapotilaan kivunhoidon toteutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät päivystyspoliklinikalla Vuosi 2015 ...
  • Raajavammanavigaattorin käytettävyys ja käyttökokemus – Case Päivystystalo.fi 

   Haimilahti, Jani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Raajavammanavigaattorin kehitysversion käytettävyyttä ja yleistä käyttökokemusta. Raajavammanavigaattoria kehitetään terveydenhuollon verkkopalveluksi, joka voi auttaa hoidon tarpeen ...
  • Raaka-aineiden oppimateriaalin tekeminen kosmetologeille Virossa 

   Simisker, Leelo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Jotta kosmetologi voisi tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua ja ohjausta, on hankittava hyvä ja perusteellinen koulutus. Siinä on hyödyksi muun muassa riittävä kosmeettisten tuotteiden raaka-aineiden tuntemus. ...
  • Raaka-aineista tuotteeksi - Savivaalennus hiuksille 

   Kivioja, Johanna (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä luonnonkosmetiikka-alan yrityksen Waku Oy:n kanssa. Tavoitteena oli kehittää ja valmistaa mahdollisimman luonnollisista raaka-aineista valmistettu vaalennusaine yrityksen tuotevalikoiman ...
  • Raaka-aineoppaan suunnittelu ja toteuttaminen - Case Face Helsinki Ky 

   Sihvonen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on toimeksianto Denova Pro ammattikosmetiikkatuotteiden maahantuojalta Face Helsinki Ky:ltä. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimiva, selkeä ja kattava opas Denova Pro -tuotesarjassa käytetyistä ...