Viitteet 8997-9016 / 13035

  • ”Saa justiin semmosta ajattelemisen aihetta”- Henkilöstön kokemuksia Voiva-ohjelman toimivuudesta Vanajan vankilassa 

   Pasuri, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, miten Vanajan vankilan henkilökunta on kokenut Voiva-ohjelman toimineen Vanajalla. Voiva-ohjelma on romaninaisille suunnattu toimintamalli, joka on käytössä Vanajan avovankilassa. ...
  • Saamen kielen opetuksen kysyntä pääkaupunkiseudulla 

   Leskinen, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin saamen kielen opetuksen kysyntää pääkaupunkiseudulla. Kyse oli omaehtoisesta opiskelusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Tutkimuksessa otettiin selvää potentiaalisten kansalaisopistojen ...
  • "Saanko luvan?" : - Vuorovaikutustanssi äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tukena 

   Kejonen-Dirksen, Aliisa Riikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni ”Saanko luvan?” - Vuorovaikutustanssi äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tukena” on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyö toteutettiin länsivantaalaisen avoimen päiväkodin vauva-vanhempi -kerhossa. Idea ...
  • Saappaat Suurpellon savessa : Koulii-hankkeen väliraportti 

   Juujärvi, Soile; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Koulii-hankkeen nimi tulee verbistä koulia, joka tarkoittaa kasvien kasvattamista pienissä ruukuissa ennen niiden siirtämistä varsinaiselle kasvualustalle. Olemme kasvattaneet ideoiden siemenistä palvelujen taimia, joita ...
  • Saaristomatkailun kehittämissuunnitelman laatiminen 

   Seppänen, Terhi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena on tuottaa Espoon Matkailu Oy:lle Espoon saaristomatkailun kehittämissuunnitelma. Työn tavoitteena on benchmarkata Turun saaristomatkailun vapaa-ajan palvelukonsepteja ...
  • SaaS-palvelun kehittäminen asiakaskeskeisemmäksi esimerkkiyrityksessä 

   Junno, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Palvelun laatu on monimutkainen asia ja sitä on vaikeampi mitata kuin konkreettisen tuotteen valmistusta. Yrityksen liiketoiminnalle syntyy merkittäviä kuluja, mikäli yrityksessä joudutaan palvelun laadun puutteen vuoksi ...
  • Saatavien hallinta ja perintä sekä niiden ulkoistamisen hyödyt ja riskit 

   Kurki, Christina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi yritys X. Toimeksiantona oli tutkia yritys X:n nykyistä toimintamallia saatavien hallinnassa ja perinnässä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua edellä mainittuihin prosesseihin ja ...
  • " Saattaen, vaihtaen" : Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen 

   Luokkanen, Saara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulun ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteistyönä. Tämän opinnäytetyön toteutti Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija. Laurea-ammattikorkeakoulun ...
  • "Saattaisi olla hyväksi, kunhan saa päiväunet nukkua" : tutkimus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta 

   Camique, Gabriela; Ahlgren, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n, eli POLLIn, vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tarpeita ja toiveita jäsenten keskuudessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisesta ...
  • Saattohoidon opettaminen sairaanhoitajaopiskelijoille case-harjoitusten avulla 

   Halonen, Ritva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa saattohoitoaiheinen opetustilaisuus Laurea ammattikorkeakoulun Lohjan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoille. Lisäksi opinnäytetyön tarkoitus oli koota ...
  • Saattohoidon prosessikuvaus : Saattohoito on sydämen asia 

   Nyström, Tanja; Lamberg, Suvi-Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kulta-ajan kotien neljän eri hoivayksikön saattohoitoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli Kulta-ajan kotien hoivayksiköiden saattohoidon yhtenäistäminen tasalaatuiseksi riippumatta ...
  • Saattohoidon toteutuminen hematologisella osastolla 

   Hammarén, Sarah (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien toteuttaman saattohoidon sisältöä ja laatua sekä näkemyksiä ja kokemuksia saattohoidosta hematologisella osastolla. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ...
  • Saattohoito Hyvinkään sairaalassa 

   Mustonen, Lea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia saattohoidon toteutumista sairaalan vuodeosaston toimintaympäristössä sekä tuottaa tietoa ja arvioida, miten saattohoitotyö toteutuu. Opinnäyteyö antaa tietoa Palliatiivinen hoito ...
  • Saattohoito-opas mielenterveyskuntoutujien hoitokotiin 

   Matveinen, Mila; Husu, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kattavaa tietoa mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville hoitajille saattohoidosta sekä helpottaa heidän työtään. Pääkaupunkiseudulla sijaitseva hoitokoti on 21 paikkainen ...
  • Saattohoitohuone : asiakaslähtöinen saattohoito Nurmijärven pitkäaikaisosastoilla 

   Parkkonen, Janica; Väisänen, Nina (2019)
   Jokaisella ihmisellä on perusoikeus laadukkaaseen saattohoitoon. Saattohoito koskettaa saattohoidettavan lisäksi hänen perhettään ja läheisiään. Saattohoitoon vaikuttaa merkittävästi hoitolinjaukset, yksilöllinen hoitotahto ...
  • Saattohoitopotilaan hoitotyö 

   Malinen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitotyön toteutumista saattohoidossa ja mitä haasteita saattohoitopotilaan kivunhoidossa on. Saattohoidon toteutuminen hoitotyössä on moniammattillista yhteistyötä. Kivunhoito ...
  • Saattohoitopotilaan kivun arvioiminen ja hoito perusterveydenhuollon yksikössä 

   Mäenpää, Ulriikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, kuinka saattohoitopotilaan kivun arvioiminen ja kivun hoidon aloitus sekä kivun hoidon vaatimat muutokset toteutuvat perusterveydenhuollon yksikössä. Tavoitteena oli hoitajien ...
  • Saattohoitopotilaan kivunhoito sairaalassa 

   Tikanniemi, Sonja; Lehmuskallio, Mikko; Jansson, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on saattohoitopotilaan kivunhoito. Opinnäytetyö on tyypiltään kirjallisuuskatsaus. Tavoitteena oli kehittää saattohoitopotilaan kivunhoitoa sairaalassa ja pyrimme kirjallisuuskatsauksen keinoin löytämään ...
  • Saattohoitopotilaan yleisimmät oireet ja niiden hoito-kirjallisuuskatsaus 

   Burale, Waris; Mahamuud, Fahiima (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä aiempaan tutkittuun tietoon, miten osastolla voidaan toteuttaa saattohoitopotilaan oireiden hoitoa ja minkälaista se on. Tavoitteena on tuottaa teoriatietoa saattohoitovaiheessa ...
  • Saattohoitovaiheen kivunhoidon kehittäminen Helsingin kotisairaaloissa 

   Peltola, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää kotona toteutettavaa saattohoitotyötä kivunhoidon näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa nykytilan kuvaus saattohoitopotilaan kivunhoidosta kotisairaalan työntekijöille ja täten ...