Viitteet 12580-12599 / 13035

  • ”Walkers on paikka jossa tutustun aina uuteen porukkaan ja saan rauhassa olla deepshit.” : Nuorten kävijäkokemuksia Walkers-talosta 

   Miettinen, Jari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä kehittämishanke on tehty tilaustyönä Aseman Lapset ry:n ylläpitämälle Walkers-talolle. Tämän kehittämishankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia kävijänuorten kokemuksia Walkers-talosta sekä sitä ...
  • Walkers-toiminnan pitkäaikaisvaikutukset entisten asiakkaiden kokemina 

   Meijer, Samuel; Eskelinen, Aki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminnan pitkäaikaisvaikutuksia. Walkers on nuorisotyön työmuoto, joka perustuu turvallisten aikuisikäisten ammattilaisten- ja vapaaehtoisten työntekijöiden ...
  • Ward sisters’ perceptions of nurses’ well-being in a center for the elderly 

   Sowe-Helminen, Isatou (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this study was to find out Ward sisters’ perceptions of nurses’ well-being in a center for the Elderly. The research question was: what Perceptions do Ward Sisters' have on the Well-being of Nurses in a ...
  • "Watista virtaa ja voimavaroja" - työhyvinvointihankkeen arviointia 

   Neuvonen, Maarit (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on arvioida Vantaan kaupungin ja Aino Active Oy:n yhteistyössä toteuttamaa henkilöstön työhyvinvointihanketta. Hankkeen arvioinnissa tutkittiin sen vaikuttavuutta ja kokemuksellisuutta henkilöstön ...
  • Web 2.0 Cityklinikan markkinointiviestinnän alustana 

   Järvinen, Hanna-Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä selvitettiin nykyaikaisen internetin soveltuvuutta kauneuskirurgiayrityksen markkinointiviestintään. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä esteettisen lääketieteen palveluja tuottavan ...
  • Web 2.0 osana äänitekaupan markkinointia 

   Soini, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, minkälaisia mahdollisuuksia Web 2.0 tarjoaa yrityksen markkinoinnille. Asiaa tarkastellaan ainoastaan äänitekaupan näkökulmasta, koska aihe olisi ollut muuten liian laaja käsiteltäväksi. ...
  • Web 2.0 palvelun toteuttaminen 

   Tuppurainen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö toteutettiin Fire-kustannus Oy:lle ja käsitteli Softaaja-lehden kotisivujen jatkokehitystä interaktiiviseksi Web 2.0 -portaaliksi. Projektin aloitusvaiheessa sivusto koostui erillisestä WordPress-julkaisujär ...
  • Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan 

   Laatu, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää web-pohjainen asiakkuuden- ja tuotehallinnan mahdollistava järjestelmä. Järjestelmän tuli käyttää tietokantana yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän, Lemonsoftin tietokantaa. Toteutuksessa ...
  • Web Design projekti yritykselle - Case Vertical Hobby Oy 

   Pöllänen, Valtteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Vertical Hobby Oy -nimiselle yritykselle. Yritys on verkkokaup-pa, joka jälleenmyy radio-ohjattavia lennokkeja ja -autoja sekä niiden varaosia. Työn tarkoituksena on käsitellä web design ...
  • Web store design with user experience 

   Gonzalez, Cristina (2019)
   The purpose of this report is to follow the framework and potential uses a website design can be followed by the User Experience method. The differentiation of the user experience compared to other user centred design is ...
  • A web user interface to serve for e-commerce at Aseanic Trading Oy 

   Qian, Mei (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The background to this thesis is an online shopping project. The project consists of three parts: a static web page design in the user interface, a dynamic web and engine design and a database respectively. The main purpose ...
  • The web-based vulnerabilities, stakeholders and avoidance 

   Siltainsuu, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   This bachelor’s thesis is focused in cyber security and the web-based vulnerabilities and stakeholders who participate in the exploitation as being the technical equipment, the attacker or the victim. The focus of this ...
  • Web-lomakkeet 

   Kuikka, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoite oli muuttaa yrityksen EnviroVet Oy sisäisen auditoinnin Word-lomakkeet selaimessa täytettäviksi lomakkeiksi LaatuNet-laadunhallintajärjestelmän verkkosivulle. Työssä tuotetaan HTML-lomake, tietokanta ...
  • Web-sivuston kehittäminen Joomla!:lla case: Tasting Company Oy 

   Ekholm, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Tasting Company Oy:lle logo sekä www-sivut. Tasting Company on APH-Consulting Oy:n aputoiminimi. Viimeisen seitsemän vuoden aikana yritys on pääliiketoimintansa ohella ...
  • Web-sovelluksen kehittäminen Amazon-pilvipalvelua hyödyntäen 

   Nieminen, Oskari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutetun sovelluksen kehitysmenetelmiä ja työvaiheita. Opinnäytetyön tavoitteena on esittää web-sovelluskehityksessä käytettäviä menetelmiä, työvälineitä ja teknologioita ...
  • Web-sovelluksen manuaalinen testaaminen Selenium IDE-työkalulla 

   Najjar, Rian (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni käsittelee Selenium IDE-työkalua osana manuaalista testausta web-sovelluksessa. Testaus on tärkeä osa-alue toimivassa web-sovelluksessa. Web-sovellusta ei voi päästää markkinoille ilman, että sitä testataan. ...
  • Web-sovelluskehitys Vaadin-sovelluskehyksellä 

   Tamminen, Vesa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan asiakasprojektiin rajattu kokonaisuus web-sovelluksesta, joka toteutettiin käyttämällä suomalaista Vaadin-sovelluskehystä. Opinnäytetyönä toteutettiin ...
  • Web-sovelluskehitys Vaadin-sovelluskehyksellä : Loihdin-sovelluksen käyttöliittymän kehitysprojekti 

   Tohka, Sauli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kaikki ohjelmistot ovat hiljalleen siirtymässä verkkoon, jonka seurauksena on lisääntynyt myös ohjelmistojen myyminen palveluina jolloin maksetaan vain kyseisen ohjelmiston käytöstä. Web-ohjelmistokehityksen tekniikat ...
  • Websivut yritykselle : Case Ravintola Koivunoksa 

   Hovi, Joonas; Varismäki, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa verkkosivusto valitsemallemme kohdeyritykselle, Ravintola Koivunoksalle. Projektimme sisältää neljä erilaista aihekokonaisuutta. Projektin ensimmäinen aihekokonaisuus ...
  • Welcome to Laurea University of Applied Sciences-opas amerikkalaisille hoitotyön kaksoistutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijoille 

   Kilpinen, Fanny (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Laurea ammattikorkeakoulun hoitotyön kaksoistutkinto- ohjelmaan orientaatiopas, joka voidaan lähettää valituille amerikkalaisille vaihto-opiskelijoille ennen heidän tuloaan Suomeen. ...