Viitteet 12626-12645 / 13021

  • Y-sukupolven johtaminen Airpro Oy:ssä 

   Lehtola, Heikki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Y-sukupolvi on jo hämmentämässä työelämää. Näitä 1980−1990 -luvuilla syntyneitä ihmisiä kuvaillaan kärsimättömäksi sukupolveksi, joka ei auktoriteetteja kunnioita. Monissa yrityksissä ollaan hieman hämillään näiden nuorien ...
  • Y-sukupolven johtaminen ja motivointi työelämässä – Case: Yritys X 

   Kujanpää, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n esimiehet johtavat ja motivoivat Y-sukupolven edustajia työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää aiheeseen kehittämiskohteita verraten saatuja tutkimustuloksia ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen työhön 

   Graeffe, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä sitouttaa y-sukupolvea työnantajaan. Lisäksi opinnäytetyö pyrki selvittämään sitä, mitkä y-sukupolven arvot ovat ja mitä y-sukupolvi odottaa työelämältä. Opinnäytetyön ...
  • Y-sukupolvi - tulevaisuuden toivo vai haaste työelämälle? 

   Silvennoinen, Emma; Kauppi, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli esitellä Y-sukupolven odotuksia työelämää kohtaan. Opin-näytetyön aiheeseen päädyttiin opiskelijoiden oman mielenkiinnon ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyössä esitellään ...
  • Y-sukupolvi johtamisen haasteena 

   Puska, Laura-Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja sen tuottamat haasteet johtamiselle. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Y-sukupolvi eroaa muista sukupolvista ja missä suhteessa sekä miten Y-sukupolvi tulee huomioida johtamisen ...
  • Ydinprosessin mallintaminen : uuden parturiliikkeen avaus 

   Tuominen, Sini-Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee prosesseja, niiden mallintamista ja prosessijohtamista. Työn tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle yksityiskohtainen prosessin kuvaus, jonka avulla yrityksen ydinprosesseihin kuuluva ...
  • YES Uudenmaan toiminta yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä 

   Kivikoski, Miina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Valtakunnallinen YES ry on opetushallituksen rahoittama hanke, joka tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen tukipalveluja yrittäjyyden kehittämiseen ja koulutusta opettajille. YES ry järjestää tapahtumia, koulutuksia ja tilaisuuksia ...
  • YES-keskuksen toimintasuunnitelma 

   Keino, Jutta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yrittäjään liitetään usein termit innovatiivinen, hallitsee riskejä ja saa asiat tapahtumaan. Yrittäjyyttä on kahdenlaista. Perinteinen yrittäjä omistaa oman yrityksen ja tekee kaikki päätökset itse. Sisäisessä yrittäjyydessä ...
  • Yhdeksäsluokkalaisten arviointia Kuitinmäki-hankkeesta 

   Maijala, Anne; Mäkelä, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kuitinmäen koulun yhteistyössä toteutettua Kuitinmäki-hanketta. Hankkeen yleistavoitteena oli yläkoululaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. ...
  • Yhdeksäsluokkalaisten terveyspäivä Peltolan koululla 

   Polvinen, Eliisa; Heli Kurki, Kirsi Kuula, Marika Jäkkö, Minttu Karhu; Anne Murtomäki, Piia Mäkelä, Niina Kuvaja, Johanna Laitila; Anne-Maria Rainio, Jonna Sandén, Sini Nevalainen, Taina Okkonen; Vänninen, Maria; Ylä-Liedenpohja, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää yhdeksäsluokkalaisille terveyspäivä, jossa nuoret saivat tietoa terveyteen liittyvistä ongelmista ja niiden ehkäisemisestä. Tavoitteena oli nuorten päihde-, seksuaalisuus- ja ...
  • Yhdessä enemmän : yhteistoiminnallista oppimista Ysiltä elämään -projektissa 

   Taskinen, Elsa; Laurila, Siiri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hanke ja –projektityöskentely on monipuolisuudessaan kiinnostava kehittämisen kohde. Sosiaalialan työkenttä muuttuu jatkuvasti ja sen mukana myös opiskelua pyritään kehittämään entistä käytännönläheisemmäksi. Ajankohtaisena ...
  • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

   Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
  • Yhdessä keskustellen eteenpäin : ryhmäkehityskeskustelu Hyvinkään sairaalan kirurgian vuodeosastolla 

   Lounela, Karoliina; Eskelinen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä olisi hyvä ja toimiva tapa toteuttaa ryhmäkehityskeskustelu. Kehitimme tämän aiheen yhteydessä yhtenäisen ohjeistuksen ryhmäkehityskeskustelusta ja siitä, kuinka se toteutetaan ...
  • Yhdessä luomista, ymmärrystä ja yhdistelyä : Innovatiiviset menetelmät palvelumuotoilussa 

   Ahvenainen, Mirja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on palvelumuotoilu ja innovatiiviset menetelmät. Tavoitteena oli tutkia, millainen on palvelumuotoilun prosessi, missä sen vaiheissa innovatiivisia menetelmiä voitaisiin käyttää ja mitkä menetelmät ...
  • "Yhdessä tekeminen ja ajatusten jakaminen" : Lupa löytää uutta - projektiin osallistuneiden kokemuksia ja ajatuksia keramiikkapajapäivästä 

   Hiekkalinna, Pauliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä tutkimus on osa Laurea - ammattikorkeakoulun Taide ja työhyvinvointi – hanketta sekä hankkeen yhteydessä toimivaa Lupa löytää uutta – projektia. Projektissa toimii yhteistyökumppaneina Laurea – ammattikorkeakoulu, ...
  • Yhdessä tekemisen iloa! : Virkistysryhmä kaksoisdiagnoosikuntoutujille 

   Talvensaari, Anna-Reeta; Raimi, Pia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Etappi ry:ssä helmikuussa 2010. Etappi ry:ssä tarjotaan yhteisöhoitoa 18-35-vuotiaille kaksoisdiagnoosikuntoutujille. Toiminnallinen opinnäytetyömme koostui kuudesta ryhmäkerrasta ...
  • Yhdessä yhteistyötä - Millaiset tekijät työyhteisössä vahvistavat huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä varhaiskasvatuksessa? 

   Länsitie, Tia; Malmberg, Michaela (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yhteisöllisyyttä työyhteisössä ja osallisuutta varhaiskasvatuksen piirissä erityisesti huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Toimeksiantajamme oli Soihtupuiston Isät Oy, ...
  • Yhdessä yrittäjämäiseen ekosysteemiin 3AMK:ssa 

   Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Kilpinen, Taina; Komulainen, Marjatta; Williams, Päivi (Metropolia ammattikorkeakoulu, 2019)
   Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK) käynnistyi 1.1.2017 yhtenä tavoitteena edistää 3AMK:in, opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysvalmiuksia. Blogissa kerromme 3AMK-henkilöstön yrittäjyysvalmiuksien ...
  • Yhdistelmäkuntoutuspilotti: Asiakkaiden kokemuksia etä- ja lähikuntoutusta hyödyntävän palvelun prototyypistä 

   Jumisko, Jaakko; Keronen, Eevi; Suikkanen, Esa (2019)
   Fysioterapiassa käytettyä etäkuntoutusta on tutkittu sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että asiakkaat kaipaavat terapeuttista kosketusta sekä manuaalista tutkimista ja ohjausta. Tulosten ...
  • Yhdistetty viestintä ja Lync Server 2010 Standard Editionin asennus ja käyttöönotto 

   Varjus, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yhdistetyn viestinnän hyötyjä, Lync 2010 -ympäristön asentamista ja käyttöönottoa. Tarkastelussa on myös Lync 2010 -ympäristön eri variaatiot ja niiden avulla saadut hyödyt. Työn tavoite on ...