• 4-vuotiaan lapsen neurologinen arvio ( Lene)- Ohjausvideo Somalivanhemmille 

   Iidle, Aniso; Abdulkadir, Aniso; Jama, Khadija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ohjausvideo somalivanhemmille lapsen 4-vuotis Lene:stä. Tavoitteena on lisätä somalivanhempien ymmärrystä leikki-ikäisen lapsen neurologisesta arviosta eli Lene:stä sekä lieventää ...
  • 4. luokkalaisten sydänterveyden edistäminen tapahtuman avulla 

   Kujala, Kati; Aapalahti, Iina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pumppuhetki on sydänterveyttä edistävä terveystapahtuma, joka on tarkoitettu 4. luokkalaisille. Sen tarkoituksena on opettaa toiminnan avulla oppilaille työvälineitä, joiden avulla pystyy tekemään sydänterveyttä edistäviä ...
  • 5-vuotiaiden lasten esiopetusvalmiuksien kehittäminen viskarikansion avulla 

   Harki, Mona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päiväkoti Merimurujen viskaritoimintaa sekä esiopetusvalmiuksien saavuttamista ennen esiopetukseen siirtymistä. Opinnäytetyön kohderyhmänä toimi päiväkodin ...
  • 5. luokkalaisten vanhempien kokemuksia kouluterveydenhuollosta 

   Vienola, Iiris; Kujanpää, Sofia (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 5. luokkalaisten vanhempien kokemuksia kouluterveydenhuollosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja oppilaiden huoltajien välillä. Opinnäytetyön ...
  • 5.-luokkalaisten kouluterveyskyselystä toimintaan – toimintamalli alakouluille 

   Jäkälä, Annemari; Helenius, Arja; Perkkiö, Hanna-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli mallintaa kouluterveyskysely alakouluille tutkimuksen avulla. Kouluterveyskyselyprosessi käsittää kyselyn toteuttamisen, tulosten käsittelyn ja hyödyntämisen sekä käytännön toiminnan ja ...
  • 5S-menetelmän implementointi 

   Kaikula, Kari-Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin siisteyden ja järjestyksen tuomista 5S-menetelmän avulla Helen Oy:n kunnossapidon varaosavarastoon Salmisaaren voimalaitoksella. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energia-alan ...
  • 6-12 kuukauden ikäisen lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen - Ohje vanhemmille 

   Tast, Olivia; Toivonen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lapsen kehitys etenee ensimmäisen vuoden aikana isoin harppauksin muihin ajanjaksoihin verrattuna. Kunkin lapsen motorinen kehitys on yksilöllinen, monen tekijän summana toteutuva tapahtuma. Lapsi ei aina välttämättä saavuta ...
  • 6. luokkalaisten seksuaalikasvatus 

   Kinnunen, Susanna; Sjöman, Pinja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa erään vantaalaisen koulun 6. luokkalaisille ohjaustuokio seksuaalisuudesta, murrosiän muutoksista ja seurustelusta. Tarkoituksena oli luoda lapsia osallistava ohjaustuokio, jossa ...
  • 68+ Sporttikortti espoolaisten ikääntyneiden terveyden ylläpitämisessä ja liikunnan lisäämisessä 

   Kiviluoma, Tiina; Kallström, Siiri; Sahari, Daniela (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuoden 2013 68+ Sporttikorttikyselyyn vastanneiden espoolaisten ikääntyneiden koettua terveyttä ja koettua fyysistä kuntoa sekä missä määrin 68+ Sporttikortista oli vastanneiden ...
  • 68+-Sporttikortin lunastaneiden espoolaisten ikääntyneiden liikunta-aktiivisuus 

   Jordan, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Fyysinen aktiivisuus vähenee usein iän myötä ja aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn laskua. Päivittäiset toiminnot alkavat vaikeutua eläkeikäisillä, erityisesti fyysistä ponnistelua vaativat tehtävät tuottavat ongelmia. ...
  • 7-10-vuotiaiden taitoluistelijoiden kehonhallinta ja liikkuvuus : Videot ohjauksen tueksi 

   Pärssinen, Janniina; Lemetyinen, Elli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Hyvällä kehonhallinnalla ja liikkuvuudella on suuri merkitys taitoluistelussa. Jäällä tehtävät hypyt, piruetit, liu'ut sekä askeleet vaativat niin keskivartalon tukea kuin hyvää liikkuvuutta. Molemmilla ominaisuuksilla on ...
  • 7-12 -vuotiaiden lasten ylipainon ennaltaehkäisy - Kirjallisuuskatsaus 

   Sänkiaho, Laura; Santtila, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee lasten ylipainoisuutta, joka on nykyään yleinen terveysongelma. Lapsuusajan ylipainon haitalliset terveysvaikutukset säilyvät aikuisuuteen, joten ylipainon ennaltaehkäisy jo lapsuudessa on tärkeää. ...
  • 7-12 vuotiaiden lasten lääkkeellinen kivunhoito: kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Guled, Mohamed (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kouluikäisten lasten lääkkeellistä kivunhoitoa. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kuutta tutkimusta ...
  • 7-18 -vuotiaiden lasten ja nuorten eroauttaminen Nurmijärven kunnassa : - kokemukset vertaisryhmätoiminnan käynnistämisestä 

   Kosonen, Taru (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää kokemuksia eroperheiden lapsille ja nuorille suunnatun vertaisryhmätoiminnan käynnistämisestä Nurmijärvellä. Lasten ja nuorten eroauttaminen on kirjattu erilliseksi kehittämiskohteeksi ...
  • 7. luokkalaisten tuntemuksia yläkoulun alussa 

   Lantto, Anne; Mikkola, Janita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 7. luokkalaisten tuntemuksia yläkoulun alussa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä yhden pääkaupunkiseudun koulun kanssa. Tutkimuksemme oli osa koulun ryhmäytysprosessin ...
  • 7. luokkalaisten vanhempien tarpeet kodin ja koulun yhteistyössä 

   Närvänen, Veera; Ojanen, Minna; Piirainen, Minna; Pesälä, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö oli osana tavanomaisen vanhemmuuden vahvistamiskampanjaa. Työn tarkoituksena oli kuvata, minkälaisia tarpeita 7. luokan oppilaiden vanhemmilla kohdistuu kodin ja koulun yhteistyöhön Koivukylä-Korso-alueella. ...
  • 8. luokkalaisten asiakastyytyväisyys kouluterveydenhuollossa 

   Stenroos, Jonna; Kolehmainen, Iida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Tuusulan kouluterveydenhuollon 8. luokan oppilaiden asiakastyytyväisyyttä 8. luokan laajaa terveystarkastusta kohtaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kouluterveydenhuollon ...
  • 9. luokkalaisten kokemuksia Kumita-kampanjasta 

   Haapala, Milka; Karhu, Maija; Mikkonen, Heidi (2019)
   Opinnäytetyö on tehty osana Väestöliiton Kumita-kampanjaa. Kumita-kampanja on Väestöliiton ylläpitämä koko Suomen laajuinen 8. luokkalaisille nuorille suunnattu kondomi-kampanja. Kampanjan tavoitteena on opastaa nuoria ja ...
  • 9.-luokkalaisten koherenssin tunne 

   Roine, Noora; Knuuttila, Sanni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porvoossa sijaitsevan Pääskytien yläkoulun 9.-luokkalaisten koherenssin tunnetta peruskoulun loppumisen kriittisessä siirtymävaiheessa. Opinnäytetyö antaa ajankohtaista tietoa ...
  • 9.luokkalaisten ajatuksia kannabisvalistuksesta 

   Pirinen, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 9. luokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia kannabis-valistuksesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka yleisiä kannabisaiheiset keskustelut nuorille olivat. Opinnäytetyössä ...