• 9.luokkalaisten ajatuksia kannabisvalistuksesta 

   Pirinen, Samu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 9. luokkalaisten ajatuksia ja kokemuksia kannabis-valistuksesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka yleisiä kannabisaiheiset keskustelut nuorille olivat. Opinnäytetyössä ...
  • A review on the Internet of Things 

   Pulkkinen, Ville (2019)
   This thesis investigated and described the current state of the Internet of Things (IoT) from a security perspective. The goal was to present relevant information on the Internet of Things to consumers and businesses. The ...
  • A-Qility Oy:n markkinoiminen sosiaalisen median keinoin uusille koiraharrastajille 

   Könönen, Annina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalisen median keinoja, joilla voidaan markkinoida A-Qility Oy:tä uusille asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa A-Qility Oy:tä hyödyttävää tietoa siitä, millä sosiaalisen ...
  • A/B Testing in Improving Conversion on a Website : Case: Sanoma Entertainment Oy 

   Arento, Thomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis is to study marketing possibilities of improved conversion rates on websites. The study was made for Sanoma Entertainment Oy’s Gaming & Online unit. The main objective was to explore A/B testing ...
  • A1-Privaattileasingin asiakastyytyväisyyskysely 

   Havukainen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Nordea Rahoitus Suomi Oy:n A1-Privaattileasingin asia-kastyytyväisyyttä. Tutkimuksen toimeksiantaja on Nordea Rahoitus Suomi Oy. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, ovatko Nordea ...
  • A21 Dining -ravintolan ulkoisen viestinnän tehostaminen 

   Peho, Carla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoite oli tutkia helsinkiläisen A21 Dining -ravintolan tämänhetkistä ulkoista viestintää ja löytää sekä tuoda esille keinoja ja kehitysehdotuksia, jolla viestintää voitaisiin tehostaa entisestään. A21 ...
  • Aamuverenpaineen mittausajankohta vuodeosastolla 

   Forsman, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuvailevan eli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä tekijät vaikuttavat aamuverenpaineeseen ja tavoitteena oli suositella sopivaa aamuverenpaineen mittaus ajankohtaa ...
  • Aapo-apinan matkassa : Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen 

   Koivula, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Nissaksen asukaspuiston kanssa. Opinnäytetyön päätavoite oli vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisten menetelmien (musiikki, kuva, ...
  • ABCDE-työkalun käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa, ohje kotihoidolle 

   Tölli, Ilkka; Niemelä, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö oli kehittämistyö ABCDE-työkalun käyttämisestä sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa, josta tuotoksena on ohje kotihoidon hoitotyöntekijöille. Työn tarkoituksena oli saada tutkimalla tietoa erään ...
  • The Accessibility of Cultural Attractions for All Senses in Kerava 

   Toivanen, Mila; Laine, Aino (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   This Bachelor‟s thesis examines whether the cultural attractions of Kerava are visitor friendly for all senses with or without a helper. The authors present the research process and findings of the accessibility of seven ...
  • Accessibility of mental health care for adults with cerebral palsy 

   Pihlaja, Kimmo; Päivärinta, Paula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis is to describe the accessibility in mental health care from the point of view of an adult with cerebral palsy. The theoretical framework of this thesis is constructed from the related literature ...
  • Accessibility of the Lake Tuusulanjärvi's culture destinations 

   Timoskainen, Paula; Käppi, Toni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The research subject in this thesis is the general state of accessibility in the Lake Tuusulanjärvi area and in the culture destinations surrounding it. The main purpose of the study is to give the reader a realistic picture ...
  • Accessibility of the Public Transport in Helsinki Metropolitan Area 

   Asp, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this Bachelor's thesis was to find out, test and analyze the level of accessibility in the public transport in metropolitan Helsinki. The accessibility and signalization of the transport platforms and stations ...
  • Accessible Sports Tourism : The Challenges in Travel Planning for Disabled Athletes 

   Suursalmi, Joanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Despite the growing trend of accessibility in tourism, disabled people still face a multitude of challenges when traveling abroad. Disabled athletes encounter all the same challenges as disabled travelers who are not ...
  • Accessible Tourism : A Study of accessibility in Hotel Chains,Public Transport and Ferry Companies in Helsinki 

   Khatri, Kumar; Shrestha, Rajkumar; Mahat, Ujjwal (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This Bachelor’s thesis was prepared for the fulfillment of the educational standard of Laurea University of Applied Sciences. This thesis is aimed to achieve a main goal which is to explore accessible service and product ...
  • Account Manager IT-palveluyrityksessä 

   Villemson, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoite on selkeyttää yksityisen sektorin IT-alan työnantajalle Account Managerin roolin keskeisimmät tehtävät, vastuut sekä siihen perehdyttämiseen vaadittavat toimenpiteet. Tarve ...
  • Acculturation and transition to parenthood in Russian-speaking immigrant families in Finland. 

   Preis, Irina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of the research is the development of the knowledge on the processes of acculturation and transition to parenthood in Russian-speaking immigrant families in Finland. The knowledge is required in order to ...
  • Activating housing environment for people with learning disabilities. : From the perspective of Lyhty's service users and their families 

   Schiemer, Christiane (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laurea-Ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Otaniemi Terveyden edistäminen, Ylempi AMK Perhehoitotyö Christiane Schiemer Kehitysvammaisten ihmisten asuinympäristön kehittäminen. Lyhdyn palveluiden käyttäjien ja ...
  • Active art –yhteisöä luomassa : -Projektin verkkosivujen toteutus 

   Koskinen, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aihe on lähtenyt liikkeellä omasta kokemuksestani ollessani Active art- pro-jektin pilottiryhmässä opiskelijana. Kuvallisen ilmaisun työtapa Active art kouluttaa ohjaajia, jotka noin kymmenen koulutuskerran ...
  • Active Digiage? : Desirable Futures for Aging People 

   Weck, Marina; Meristö, Tarja; Helander, Nina (Springer, 2018)
   The changing age structure of population, with its growing number of ageing people, is a worldwide phenomenon among industrialized countries, and Finland is not an exception. This has implications for swiftly rising ...