• Tehohoitotyön perehdytysohjeiden sisältö - yhtäläisyydet ja eroavaisuudet 

      Alastalo, Mika; Moisander, Hannele; Kettunen, Susanna; Djoukaeva, Madina; Björn, Annika (Suomen Tehohoitoyhdistys, 2019)
      Tehohoityön perehdytys on oleellinen osa sairaanhoitajan ammatillista kehittymistä hänen aloittaessaan työskentelynsä teho-osastolla. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ...