• Kuluttajien tietoisuus kosmetiikkapakkausten merkinnöistä 

      Aakkula, Assi; Jääskeläinen, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin kuluttajat tuntevat kosmetiikan pakkausmerkintöjä, ja ovatko he kiinnostuneita saamaan niistä lisää tietoa. Samalla selvitettiin, kiinnittävätkö kuluttajat ...