• Uudistuva johtajuus ja Z-sukupolvi työelämässä 

      Aakkula, Eveliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyössä käsitellään epäjohtamista, joka on uusi johtamisen käsite, jonka ovat luoneet Janne Tienari ja Rebekka Piekkari kirjassaan Z ja epäjohtaminen. Terminä epäjohtaminen ei ole virallinen, eikä tule välttämättä ...