• Nuorten sijoittaminen 

      Aakula, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä opinnäytetyössä tutkitaan nuorten sijoittamista. Tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeen avulla nuorten tiedontaso eri sijoitusinstrumenteista sekä heidän kiinnostusta sijoittamaan eri instrumentteihin. Näiden ...