• Kohdennettu nuorisotyö kouluissa : Luotsin kouluryhmien arviointi 

      Aalto, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämä opinnäytetyö arvioi Helsingissä kohdennettua nuorisotyötä tekevän Luotsin kouluryhmätoimintaa ja sen kehittämistarpeita. Kohdennettu nuorisotyö on tietyille tarveryhmille, ikäryhmille tai alueille suunnattua nuorten ...