• Asiakaslähtöisen kirjaamisen hanke Paloniemen sairaalassa 

      Kallijärvi, Hanna; Gabrielsson, Pia; Rättö, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Lohja Hoitotyön koulutusohjelma Gabrielsson Pia, Kallijärvi Hanna ja Rättö Anni Asiakaslähtöisen kirjaamisen hanke Paloniemen sairaalassa Vuosi 2012 ...