• Kirjaamisen kehittäminen Meltolan sairaalan osasto 2 A:lla 

      Ausin, Kylli; Gabrielsson, Viola (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea hoitotyön prosessin mukaisen kirjaamisen kehittymistä Meltolan sairaalan osasto 2 A:lla. Tavoitteena oli kehittää työyhteisön osaamista rakenteisessa hoitotyön kirjaamisessa ...