• Luonnossa järjestettävä Kohtaamistaide varhaiskasvatuksessa 

      Gaddi, Astrid; Merilä, Mikaela (2019)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena ja kehittämistehtävänä oli kokeilla Kohtaamistaidetta päiväkotilapsille luonnossa, vahvistaa lasten luontosuhdetta sekä tuottaa lisämateriaalia Kohtaamistaiteen järjestämisestä ...