• Suomalaisyrityksen etabloituminen Venäjälle 

      Garetovskaja, Anastasia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
      Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, minkälaisia toimintavaihtoehtoja Venäjä tarjoaa suomalaiselle yritykselle. Työn tarkoituksena oli tutkia liiketoiminnan käynnistämiseen liittyviä periaatteita ja antaa yleiskuvaa ...