• Näkökulmia franchising-yrittäjyyteen 

      Gashi, Blerina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat franchising-ketjun toimin-tatavat, hyödyt, kannattavuus ja mitä rajoituksia se tuo yrittäjille. Työssä selvitetään myös miksi franchising-yrittäjät valitsivat ...