KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluHoitotyö

  • 0-2 -vuotiaiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy : Esite 0-2 -vuotiaiden lasten vanhemmille 

   Lundberg, Janika; Välimäki, Raisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laurea ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Laurea Hyvinkää Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Lundberg Janika ja Välimäki Raisa 0-2-vuotiaiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy Esite ...
  • 1-2-vuotiaan lapsen vegaaniruokavalio : Artikkeli Neuvokas perhe-verkkosivuille 

   Sinko, Elina; Kivistö, Kati (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda terveydenhoitajille artikkeli Neuvokkaan perheen verkkosivuille 1-2-vuotiaiden lasten vegaaniruokavaliosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä artikkelista informatiivinen. ...
  • 2-4-vuotiaiden lasten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy 

   Kokinmäki, Karoliina; Jokinen, Helena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tapaturmaesite 2-4-vuotiaiden lasten ‎koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisystä ja tapaturmien ensiavusta. Työn tilasi ‎Hyvinkään kaupungin koti- ja ...
  • 2. asteen opiskelijoiden koulu-uupumus ja sen ennaltaehkäisy:kirjallisuuskatsaus 

   Ahomies, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä keinoilla 2. asteen opiskelijoiden koulu-uupumusta voidaan ennaltaehkäistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen kuvata 2. asteen ...
  • 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -organisaation toimintaa esittelevä vetojulisteluonnos 

   Leander, Johanna; Tammilehto, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -organisaatiolle vetojulisteluonnos, joka esittelee organisaation toimintaa. 24 TTH -organisaatio tilasi Laurea Ammattikorkeakoululta vetojulisteen ...
  • 3.lukuvuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden valmiudet kohdata ja hoitaa traumaattisessa kriisissä olevaa 

   Andersson, Janette; Tella, Ina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda tietoa joka päiväsestä kriisityöstä ja traumaattisessa kriisissä olevan auttamisesta sekä kohtaamisesta. Selvitimme Laurea-ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön 3.lukuvuoden hoitotyönop ...
  • ‎4-6-vuotiaiden koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy : ‎Esite 4-6-vuotiaan lapsen vanhemmille 

   Dachauer, Krista (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli tuottaa esite 4-6-vuotiaiden lasten ‎koti- ja vapaa-ajan ‎tapaturmien ennaltaehkäisemisestä. Opinnäytetyön tilasi Hyvinkään kaupungin ‎Koti- ja vapaa-ajan ...
  • 4-vuotiaan lapsen neurologinen arvio ( Lene)- Ohjausvideo Somalivanhemmille 

   Iidle, Aniso; Abdulkadir, Aniso; Jama, Khadija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ohjausvideo somalivanhemmille lapsen 4-vuotis Lene:stä. Tavoitteena on lisätä somalivanhempien ymmärrystä leikki-ikäisen lapsen neurologisesta arviosta eli Lene:stä sekä lieventää ...
  • 4. luokkalaisten sydänterveyden edistäminen tapahtuman avulla 

   Kujala, Kati; Aapalahti, Iina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pumppuhetki on sydänterveyttä edistävä terveystapahtuma, joka on tarkoitettu 4. luokkalaisille. Sen tarkoituksena on opettaa toiminnan avulla oppilaille työvälineitä, joiden avulla pystyy tekemään sydänterveyttä edistäviä ...
  • 5. luokkalaisten vanhempien kokemuksia kouluterveydenhuollosta 

   Vienola, Iiris; Kujanpää, Sofia (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 5. luokkalaisten vanhempien kokemuksia kouluterveydenhuollosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja oppilaiden huoltajien välillä. Opinnäytetyön ...
  • 5.-luokkalaisten kouluterveyskyselystä toimintaan – toimintamalli alakouluille 

   Jäkälä, Annemari; Helenius, Arja; Perkkiö, Hanna-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli mallintaa kouluterveyskysely alakouluille tutkimuksen avulla. Kouluterveyskyselyprosessi käsittää kyselyn toteuttamisen, tulosten käsittelyn ja hyödyntämisen sekä käytännön toiminnan ja ...
  • 6. luokkalaisten seksuaalikasvatus 

   Kinnunen, Susanna; Sjöman, Pinja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa erään vantaalaisen koulun 6. luokkalaisille ohjaustuokio seksuaalisuudesta, murrosiän muutoksista ja seurustelusta. Tarkoituksena oli luoda lapsia osallistava ohjaustuokio, jossa ...
  • 7-12 -vuotiaiden lasten ylipainon ennaltaehkäisy - Kirjallisuuskatsaus 

   Sänkiaho, Laura; Santtila, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee lasten ylipainoisuutta, joka on nykyään yleinen terveysongelma. Lapsuusajan ylipainon haitalliset terveysvaikutukset säilyvät aikuisuuteen, joten ylipainon ennaltaehkäisy jo lapsuudessa on tärkeää. ...
  • 7-12 vuotiaiden lasten lääkkeellinen kivunhoito: kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Guled, Mohamed (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kouluikäisten lasten lääkkeellistä kivunhoitoa. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kuutta tutkimusta ...
  • 7. luokkalaisten vanhempien tarpeet kodin ja koulun yhteistyössä 

   Närvänen, Veera; Ojanen, Minna; Piirainen, Minna; Pesälä, Suvi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö oli osana tavanomaisen vanhemmuuden vahvistamiskampanjaa. Työn tarkoituksena oli kuvata, minkälaisia tarpeita 7. luokan oppilaiden vanhemmilla kohdistuu kodin ja koulun yhteistyöhön Koivukylä-Korso-alueella. ...
  • 8. luokkalaisten asiakastyytyväisyys kouluterveydenhuollossa 

   Stenroos, Jonna; Kolehmainen, Iida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Tuusulan kouluterveydenhuollon 8. luokan oppilaiden asiakastyytyväisyyttä 8. luokan laajaa terveystarkastusta kohtaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kouluterveydenhuollon ...
  • 9. luokkalaisten kokemuksia Kumita-kampanjasta 

   Haapala, Milka; Karhu, Maija; Mikkonen, Heidi (2019)
   Opinnäytetyö on tehty osana Väestöliiton Kumita-kampanjaa. Kumita-kampanja on Väestöliiton ylläpitämä koko Suomen laajuinen 8. luokkalaisille nuorille suunnattu kondomi-kampanja. Kampanjan tavoitteena on opastaa nuoria ja ...
  • 9.-luokkalaisten koherenssin tunne 

   Roine, Noora; Knuuttila, Sanni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porvoossa sijaitsevan Pääskytien yläkoulun 9.-luokkalaisten koherenssin tunnetta peruskoulun loppumisen kriittisessä siirtymävaiheessa. Opinnäytetyö antaa ajankohtaista tietoa ...
  • A Comparison of Nursing Ethical Dilemmas in Geriatric Palliative Care Between Japan and Finland 

   Myller, Misa (2020)
   A purpose of the thesis was to describe the differences and similarities in ethical challenges encountered by nurses in geriatric palliative care between Finland and Japan. The study aimed to deepen the knowledge of ethical ...
  • Aamuverenpaineen mittausajankohta vuodeosastolla 

   Forsman, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuvailevan eli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä tekijät vaikuttavat aamuverenpaineeseen ja tavoitteena oli suositella sopivaa aamuverenpaineen mittaus ajankohtaa ...