KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 13 - 17–vuotiaiden käyttäytyminen Instagramissa 

   Hietikko, Ira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten nuoret käyttävät kuvanjakopalvelu Instagramia. Haluttiin selvittään, miten nuoret käyttäytyvät siellä ja minkälaista toiminta palvelussa on. Opinnäytetyö kuului ...
  • 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö 

   Virtanen, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miksi niin moni 18-30-vuotias rahoittaa elämäänsä pikalainojen eli pikavippien avulla. Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua pikavippeihin, niiden ongelmiin ja hyötyihin, ...
  • 3D-raportointityökalun käyttö myyntityössä - Case Check Point Software Technologies 

   Aho, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Organisaation ostoprosessi on monista vaiheista koostuva tapahtuma, jossa on mukana useita ihmisiä ja jonka loppu tulokseen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Myyvän organisaation tulisi pystyä vakuuttamaan ostava osapuoli ...
  • 5S-menetelmän implementointi 

   Kaikula, Kari-Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tavoiteltiin siisteyden ja järjestyksen tuomista 5S-menetelmän avulla Helen Oy:n kunnossapidon varaosavarastoon Salmisaaren voimalaitoksella. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama energia-alan ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto 

   Raumanni, Lauri (2020)
   Grano Oy on monipuolinen graafisen alan yritys, joka valmistaa digitaalista sisältöä ja erilaisia painotuotteita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laajentaa Grano Oy:ssä muutamassa toimipisteessä käytössä oleva ...
  • A-Qility Oy:n markkinoiminen sosiaalisen median keinoin uusille koiraharrastajille 

   Könönen, Annina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalisen median keinoja, joilla voidaan markkinoida A-Qility Oy:tä uusille asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa A-Qility Oy:tä hyödyttävää tietoa siitä, millä sosiaalisen ...
  • A/B Testing in Improving Conversion on a Website : Case: Sanoma Entertainment Oy 

   Arento, Thomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis is to study marketing possibilities of improved conversion rates on websites. The study was made for Sanoma Entertainment Oy’s Gaming & Online unit. The main objective was to explore A/B testing ...
  • A1-Privaattileasingin asiakastyytyväisyyskysely 

   Havukainen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Nordea Rahoitus Suomi Oy:n A1-Privaattileasingin asia-kastyytyväisyyttä. Tutkimuksen toimeksiantaja on Nordea Rahoitus Suomi Oy. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, ovatko Nordea ...
  • A21 Dining -ravintolan ulkoisen viestinnän tehostaminen 

   Peho, Carla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoite oli tutkia helsinkiläisen A21 Dining -ravintolan tämänhetkistä ulkoista viestintää ja löytää sekä tuoda esille keinoja ja kehitysehdotuksia, jolla viestintää voitaisiin tehostaa entisestään. A21 ...
  • Active Life Village Oy:n liiketoimintasuunnitelman ja strategian päivitys 

   Peho, Pasi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Keväällä 2008 Laurea-ammattikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Espoon kaupunki ja Bonavita Oy perustivat Well Life Center Oy:n. Yhtiö perustettiin jatkamaan ja kehittämään Laurea-ammattikorkeakoulun aloittamaa WLC-konseptia. ...
  • Activity-based costing in cost management : the impact of KONE PSR on sales overhead costs 

   Tuominen, Anselmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   During the writing of this thesis, Packaged Service Repair (PSR) was a relatively new sales method being implemented globally in KONE spare part business that aimed to cut sales overhead costs by offering a more efficient ...
  • Adding value to customer service by developing marketing material 

   Saari, Joni; Xu, Jia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of this thesis is adding value to customer service by developing marketing ma-terial. The topic was chosen by Company X‟s Global Spare Part Supply department based on its marketing strategy. The results of the ...
  • Adobe Connect, sosiaalisen median sovelluksena virtuaalisissa kohtaamisissa 

   Prohorov, Ilja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Adobe Connect -sovelluksen soveltuvuus Sometaduuniin –hankkeessa sekä tapahtuman aikataulun ja sisällön eli konseptin, toimivuus. Tavoitteena oli selvittää täyttävätkö sosiaalisen median ...
  • Advanced online customer acquisition campaign for Company X 

   Vuorinen, Tomi; Rosti, Niklas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Marketing is a multidimensional concept and different companies invest in the sectors most relevant to their business’s goals. In addition to visible efforts such as advertising, marketing includes numerous procedures that ...
  • Agentin ja päämiesyrityksen välisen suhteen kriittiset menestystekijät, case BOCO – Nordic Board Agents and Consultants Ltd. 

   Kauppi, Markus; Kostia, Joonas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aihe ja teoreettinen tausta perustuvat markkinoiden nykyiseen globaaliin kehitykseen ja siitä seuranneeseen kiristyneeseen kilpailutilanteeseen, joka on luonut monelle teolliselle yritykselle tarpeen ...
  • Agentuuriyrityksen tuoma arvo toimitusketjussa, case BOCO - Nordic Board Agents and Consultants Ltd. 

   Karhu, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aihe ja teoreettinen tausta pohjautuvat palvelun määrittämiseen sekä yritys-verkostojen kirjavaan maailmaan. Entisestään kansainvälistyvä liiketoiminta haastaa yritykset toimimaan eri kulttuureista koostuvissa ...
  • AIG Travel Assistance App – Sovelluksen käyttöohje asiakaspalvelun tueksi 

   Pennanen, Helena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa AIG Europe Limited, Suomen sivuliikkeen yritysasiakaspalvelun käyttöön toimiva ja selkeä matkavakuutussovelluksen (AIG Travel Assistance App) käyttöopas. Oppaan avulla ...
  • Aikakauslehdet ja Olivia nykypäivän mediakentässä 

   Parkkonen, Kristina; Akola, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on aikakauslehdet ja Olivia – lehti nykypäivän mediakentässä. Opinnäytetyön tavoite oli tarkastella nykypäivän mediakenttää eri medioiden kautta ja selvittää Olivia lehden profiilia ja asemoitumista ...
  • Aikuisten oppisopimuskoulutus ja henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa : case MJK-instituutti 

   Isotalo, Eija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Oppisopimuskoulutus on viimeisten vuosien aikana muuttunut yhä enemmän aikuisten koulutusmuodoksi. Tähän antoi mahdollisuuden vuoden 1993 lakimuutos, jossa oppisopimuskoulutuksesta poistettiin yläikäraja kokonaan. Samoihin ...
  • Aineistopankki - Sähköinen dokumenttivarasto ja asianhallintajärjestelmä : case: Helsingin hovioikeus 

   Viitanen, Eerika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena oli uuden Aineistopankkihankkeen tarkastelu Helsingin hovioikeuden näkökulmasta. Sovin työn tekemisestä Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölän ja asessori Wilhelm Norrmanin kanssa. Työni ...