KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluLuonnonvara- ja ympäristöala

  • Ajankuva kaupunkilaisesta palstaviljelystä 

   Salo-Schorn, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Annalan huvila perustettiin Helsingin Vanhaankaupunkiin 1800-luvulla. Sen yhteydessä on 13 hehtaarin puisto, johon kuuluu hyötypuutarha, kasvilavoja, talvikasvihuone, muotopuutarha ja maisemapuisto. Asemakaavassa alueen ...
  • AltaMate-jalostussuunnitteluohjelmiston käyttöönotto Suomessa 

   Toikka, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lypsylehmien perinnöllistä tasoa pidetään maidontuotantotiloilla tärkeänä tilan kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä. Jalostuksella aikaansaadut muutokset vaikuttavat tilan eläinaineksen kehittymiseen kestävämmäksi ja ...
  • Asiakaspalautekysely täysihoitotallille 

   Ikola, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena on asiakaspalautekysely täysihoitotallille. Tarkoituksena on selvittää täysihoitotallin asiakkaiden mielipiteitä ja kehitysehdotuksia palveluiden parantamiseksi. Lisäksi kartoitetaan nykyisten ...
  • ATK-ohjelmien käyttö hevostaloudessa 

   Paavilainen, Hanna; Taurén, Paula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Hevostalous on jatkuvasti kasvava ala. Kasvu on ollut voimakasta viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Talleja Suomessa on tällä hetkellä noin 15 000, joista 55 % on alle kolmen hevosen talleja. Hevosia Suomessa on noin ...
  • Biokaasulaitoksen sijainnin mittatyökalu 

   Virtanen, Pirjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tuotetaan laskentamalli biokaasulaitoksen taloudellisesti kannattavan sijainnin määrittämiseen. Biokaasun tuotanto Suomessa on vielä hyvin vähäistä verraten sen tuotantopotentiaaliin. Biokaasua ...
  • Biosfäärialue kestävän kehityksen edistäjänä: perustamisedellytykset Vesijärvi-Salpausselkä-alueella 

   Nykänen, Anna-Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Biosfäärialueet ovat UNESCOn (Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) Man and the Biosphere –ohjelman tunnustamia kestävän kehityksen mallialueita. Biosfäärialueet muodostavat kansainvälisen ...
  • Buffer Zone Plans for Lake Nakuru National Park and for Njoro River in Kenya 

   Nurmi, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   This thesis is about protection of Lake Nakuru in Kenya and is part of the CABULAG cooperation project between the Municipal Council of Nakuru (MCN) in Kenya and the City of Hämeenlinna in Finland. The project works under ...
  • Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen 

   Jäälinoja, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Elintarviketurvallisuusvirasto Evira asetti 12.3.2009 eläinrekisterin ulkoisen rajapinnan toteutusprojektin (ELRA). Projektin tavoitteena oli toteuttaa osaksi eläinrekisterin tietojärjestelmää ulkoinen palvelurajapinta. ...
  • Emolehmätilan tuotannon tulokset ja tuotannon kehittäminen 

   Rohrbach, Gesa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Emolehmätuotanto Suomessa on jatkuvasti kasvava tuotantomuoto. Lypsytilojen määrä on ollut koko ajan laskussa ja emolehmien nousussa. Tuotantotilojen koot kasvavat pientilojen lopettaessa ja laajentavien tilojen ottaessa ...
  • Eri rehujen vaikutus sikojen kasvuun ja terveyteen 

   Herala, Erika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Eri rehujen vaikutus sikojen kasvuun ja terveyteen käsittelee Längelmäen kantakoeasemalla vuonna 2008 kolmea eri rehua vertailevasta kokeesta saatuja tietoja. Rehunvalmistajien ollessa kilpailevia yrityksiä rehuista ei ...
  • Eri typpilannoitteiden ja typen jakamisen vaikutus mallasohran valkuaispitoisuuteen 

   Korpilo, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Koe eri typpilannoitteiden ja typen jakamisen vaikutuksesta mallasohran valkuaispitoisuuteen, tehtiin Eerolan tilan pellolla Hyvinkään Usmissa kesällä 2009. Kokeessa käytetty mallasohralajike oli Barke. Kylvölannoite oli ...
  • Green Office- ympäristöjärjestelmän rakentaminen Finlandia- talolle 

   Julkunen, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yritysten yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat yhä kiinteämmin osa yritysten toimintaa nykyaikana. Ympäristöasioiden hoito ja ympäristövastuu ovat yhä enemmän eriytyneet omaksi osa-alueekseen yrityksen yhteiskuntavastuun ...
  • Helsingin kaupungin Itämerihaaste-toimenpiteiden toteutumisen arviointi 

   Harju, Inna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien kesäkuussa 2007 aloittama projekti Itämeren tilan parantamiseksi. Sen tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan sekä paikallisesti kaupunkien lähivesillä että koko Itämeren ...
  • Henkilöstön ympäristöosaamisen taso kansainvälisessä logistiikka-alan yhtiössä 

   Satta, Janina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yritykset ovat nykypäivänä lisääntyvissä määrin alkaneet kiinnostua toimintansa ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Tämän myötä käsitteet ympäristövastuu ja ympäristöjohtaminen ovat nouseet tapetille ja henkilöstön ...
  • Herbisidien ulkoiset vaikutukset rikkakasveissa 

   Lehtonen, Mikael (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä esittelen kuvasarjoja, jotka olen koostanut Berner Oy:n pyynnöstä. Kuvasarjoissa olevat kuvat on otettu viljapelloilta torjuttavista rikkakasveista kasvinsuojeluaineen käytön jälkeisinä päivinä ja ...
  • Hevosheinän reklamaatioiden keskeisimmät ‎syyt 

   Ehrukainen, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hevosheinäkaupassa tapahtuvien reklamaatioiden kulkua ja ‎merkitystä. Hevosheinän tuotanto kasvaa jatkuvasti hevostalouden kasvun myötä ja se voidaan ‎lokeroida erikoistuotteen ...
  • Hevosheinän sopimustuotanto ja markkinointi 

   Matikainen, Harri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laurea-Ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Hyvinkää Luonnonvara- ja ympäristöala Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Harri Matikainen Hevosheinän sopimustuotanto ja markkinointi Vuosi 2010 Sivumäärä 32 ...
  • Hevostallien lantahuolto Länsi-Turunmaalla 

   Huovila, Tuulia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Hevostalouden kasvun seurauksena hevostallien lantahuoltoon eli lannan varastointiin ja käsittelyyn liittyvät ongelmat saattavat lisääntyä. Ympäristön kannalta ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi lannan varastointi sekä ...
  • Hevostilojen ympäristöasioiden ohjeistus kunnissa - tilannekatsaus ProAgria Uusimaan alueella 

   Kujala, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä ProAgria Uusimaan toimialueen kunnissa on tähän mennessä tehty hevostallien ympäristöohjeistuksen ja -valvonnan suhteen, millaista yhteistyötä eri viranomaisten kesken on ...
  • Ilmastodelfin tulokset Lohjan ilmastostrategian tueksi 

   Ojanen, Saara (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ilmastonmuutos koskettaa jokaista ihmistä kaikkialla maailmassa tavalla tai toisella. Kaikkia ‎muuttuvan ilmaston vaikutuksia ei voida tarkasti listata. Kunnat ovat heränneet lämpenevään ‎ilmastoon, ja yhtä useampi taho ...