KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluMajoitus- ja ravitsemisala

  • 2nd screen television katselukokemuksessa 

   Saari, Nina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suomalaisten kuluttajien toiminta televisiota katsoessa, kun erilaiset laitteet ovat tulleet mukaan katselukokemukseen. Aihe rajattiin koskemaan 20-30 -vuotiaita kuluttajia, jotka television ...
  • Action plan for training new Housekeeping Employee : case: Hotel Indigo Helsinki 

   Tra, Thao (2020)
   In the hotel industry, housekeeping is a significant department of any accommodation establishment. A qualified housekeeper plays an essential role in maintaining the hotel standards of cleanliness and surrounding appearance. ...
  • Aistiharjoitteet leikki-ikäisten lasten ruokaennakkoluulojen vähentämisen apuna 

   Siitonen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyönä toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko leikki-ikäisten lasten ruokaennakkoluuloja vähentää aistiharjoitteiden avulla. Lisäksi työssä tutkittiin, kuinka lapset ilmaisevat itseään ...
  • Aistikokemusten kartoitus ja tarinallistamisen vaikutus luontoretkellä 

   Palo, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tällä opinnäytetyöllä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli kartoittaa aistikokemuksia luontoretken yhteydessä ja toinen tavoite oli selvittää tarinallistamisen vaikutukset aistikokemuksiin luontoretkellä. Opinnäytetyö ...
  • Aistit matkailun markkinointiviestinnässä 

   Paavola, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö oli alun perin osa Mmm..(Moniaistisuus Matkailun markkinointiviestinnässä)-hanketta, joka oli Laurea-ammattikorkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) rinnakkaishanke. Hankkeessa oli useita ...
  • Aistit matkailun markkinointiviestintään 

   Rekonen, Sini (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Laurea ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on osa Mmm.. (Moniaistisuus Matkailun Markkinointiviestinnässä)-hanketta. Hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Valtion teknillinen tutkimuske ...
  • Aitiopalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen 

   Aravirta, Henna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aitiopalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen Opinnäytetyössä kehitettiin aitiopalvelua asiakaslähtöisesti. Työn toimeksiantajana oleva Palveluntarjoaja X omistaa aition Etelä-Suomen läänissä sijaitsevasta jäähallista. ...
  • Aitiotarjoilun konseptin kehittäminen 

   Holopainen, Matleena (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suomalaisen tapahtuma-areenan aitio-osaston palvelua. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli yritys X, jolla on ravintolatoimintaa kyseisellä tapahtuma-areenalla. Toimeksiantajan tavoitteena ...
  • Alaistaitokartoitus, Red Events Oy 

   Latva, Mariikka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tapahtuma-alan yrityksen Red Events Oy:n vuokratyöntekijöiden mielipiteitä heidän omista alaistaidoistaan. Työn tavoitteena oli saada kartoituksen tulosten ...
  • Aleksanterin teatteri elämystuotteen tarjoajana kansainväliselle risteilymatkustajalle 

   Hakkarainen, Terhi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aleksanterin teatteri on Helsingin Bulevardilla toimiva vierailuteatteri, jonka tarjonta koostuu erilaisista näytöksistä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia elementtejä Aleksanterin teatterin tarjoaman ...
  • Alkoholijuomien maahantuonti, jakelutiet ja nykyiset haasteet Suomessa. Esimerkkinä Fondberg Oy 

   Nieminen, Mirella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostuksesta alkoholijuomien maahantuontia ja jakelua kohtaan. Aihe on ajankohtainen, koska alkoholin kulutuksen määrää ja myydyimpiä tuoteryhmiä seurataan jatkuvasti. Lisäksi myönnettyjen ...
  • Alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän kehityksen kotipalveluyritykselle 

   Mattila, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa alustava liiketoimintasuunnitelma kestävän kehityksen kotipalveluyritykselle. Tarkoituksena oli suunnitella ja selventää kestävän kehityksen kotipalvelujen yritysideaa ja sen ...
  • Ammatillinen kehittyminen asiakaspalvelijana 

   Paakki, Elina (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittyä ammatillisesti ja ymmärtää, kuinka asiakaspalvelussa voidaan toimia paremmin ja asiakaskeskeisemmin. Opinnäytetyöntekijä osallistuu myös kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. ...
  • Ammatillisen osaamisen kehittäminen uudessa työpaikassa 

   Viinikka, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuodossa. Tavoitteena oli seurata ja kehittää ammatillista kehittymistä uudessa työtehtävässä. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä seurantaviikosta 17.9.2018 – 23.11.2018 välisenä aikana. ...
  • Ammattikeittiön laitteiden julkinen hankinta : Case BarLaurea 

   Vartiainen, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa toimeksiantajalle julkinen ammattikeittiölaitteiden hankinta. Tavoitteena oli kuvata tämän hankintaprosessin sisältö ja toimintatavat sekä analysoida niitä. Tuloksien pohjalta ...
  • Ammattikorkeakouluopinnot tukena nuorten yrittäjyyteen 

   Ravald, Miia; Saari, Katri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Laurea-ammattikorkeakoulun nuorten arvoja ja asenteita yrittäjyyttä kohtaan, ja ovatko he kiinnostuneita ryhtymään yrittäjiksi tulevaisuudessa. Tavoitteena oli myös selventää ...
  • Ammattitaidon arviointi hotelli- ja ravintola-alalla 

   Kumpulainen, Erja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto on jatkuvan tarkastelun alla ja kehittämisen kohteena. Työskentelen ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunnassa, jonka tehtävänä on mm. toimia aloitteellisesti ...
  • Anniskeluosaamisen kehittämishanke 

   Kataja, Tua (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä raportti kuvaa anniskeluosaamisen kehittämishanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli anniskeluosaamista kartoittamalla tuottaa uusi työkalu yhteistyökumppanina toimineen Anniskeluravintolan käyttöön. Kehittämisehdotuksen ...
  • Anoreksian ravitsemushoito anorektikon kokemana 

   Salmesvirta, Tanja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Anoreksia on todellinen sairaus, joka on ollut olemassa jo kauan – anoreksian luonnetta ei vain ole täysin ymmärretty aikaisemmin. Anoreksian klassiset kuvaukset ovat 1800-luvulta, mutta vasta verrattain hiljattain anoreksian ...
  • Artesaani-tuotemerkin imago kuluttajien kokemana 

   Vääriskoski, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Idea opinnäytetyöhön syntyi työharjoittelujaksoillani Primulan Leipomot Oy:n palveluksessa. Yhdessä Primulan Leipomot Oy:n markkinointipäällikön kanssa päädyimme tulokseen, että Artesaani-tuotemerkistä voisi tehdä ...