KoulutusalaLaurea-ammattikorkeakouluTietojenkäsittely

  • A review on the Internet of Things 

   Pulkkinen, Ville (2019)
   This thesis investigated and described the current state of the Internet of Things (IoT) from a security perspective. The goal was to present relevant information on the Internet of Things to consumers and businesses. The ...
  • Account Manager IT-palveluyrityksessä 

   Villemson, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoite on selkeyttää yksityisen sektorin IT-alan työnantajalle Account Managerin roolin keskeisimmät tehtävät, vastuut sekä siihen perehdyttämiseen vaadittavat toimenpiteet. Tarve ...
  • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto kahden kaupungin opetusverkossa 

   Vepsäläinen, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Projektin tavoitteena oli suunnitella ja käyttöönottaa Active Directory kahden kaupungin ope- tusverkossa. Tästä selviää, mistä opetusverkon Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto aloitettiin, miten se toteutettiin ...
  • Adobe Connect - Käytettävyyden arviointi 

   Korpikoski, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään, millaisia ongelmatilanteita on Adobe Connect-verkkokommunikaatiojärjestelmän versionumerossa 8. Tutkimuksen tavoite on löytää ohjelman käyttöliittymästä käytettävyysongelmat ja näiden ...
  • Agile Virtual Content Creation 

   Koskelainen, Joel; Järvinen, Sanna-Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   The purpose of this thesis project was to find a flexible, usable and efficient way to create virtual course content for the Media Elements course of Laurea University of Applied Sciences. The objective was to start the ...
  • Agile-menetelmät : Case: ICT-alan yritys 

   Röyhkiö, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut perehtyä yleisimpiin Agile-ohjelmistokehitysmenetelmiin sekä tutkia toimeksiantajan käyttämien Agile-menetelmien tehokkuutta ja toimivuutta yksikössään. Lisäksi tavoitteena on ...
  • Agile-tiimit ketterässä ohjelmistoprojektissa : Case IT-alan konsultointiyritys 

   Hellman, Annina; Kauppinen, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ketterät menetelmät ovat vuosien varrella yleistyneet järjestelmäkehityksessä sekä IT-projektien läpiviennissä suuresti. Monet yritykset tarjoavat asiakasyrityksille ratkaisuja ketterien menetelmien hyödyntämiseen. Ketteryys ...
  • Agrimarketin sähköpostiuutiskirjeiden konseptiuudistus 

   Kourunen, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli uudistaa Agrimarketin sähköpostilla lähetettävä uutiskirje ja koko uutiskirjekonsepti. Opinnäytetyö käsittelee sähköpostimarkkinointia sekä uutiskirjepalvelun uudistamista ...
  • Ajax tiedostonsiirto – lisäosan toteutus MODX:lle 

   Tenhunen, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Ajax-tekniikkaa hyödyntävä tiedostonsiirto - lisäosa MODX – sisällönhallintajärjestelmälle. Työn alkuperäinen tarkoitus oli laatia mediatoimisto ...
  • Amadeus-varausjärjestelmän Smart Key – ja Command Recall –toimintojen personointi ryhmämatkojen tiedonhallinnassa 

   Juntunen, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Amadeus-varausjärjestelmän käyttöä matkatoimiston ryhmämatka-osastolla. Tavoitteena oli selvittää, miten matkatoimiston ryhmämatka-asiantuntijat käyttävät Amadeus- varausjärjestelmää tällä ...
  • Analysing End user Experiences in ITIL incident Management 

   Waithaka, Paul (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis focuses on end user experiences in the handling of the incident management process in the case company, based on the incident process outlined in the Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Incident ...
  • Analysis of Information Security Breaches in Kumasi Metropolitan Assembly Ghana. 

   Frimpong, George Atta (2019)
   The significance of Information Technology in the business world of today cannot be underesti- mated. It has great influence on daily business transactions; however, information security re- mains a huge concern for both ...
  • Analyysi Kiinan mobiilipelimarkkinoista suomalaisen pelistudion menestymisen kannalta 

   Hardie, Gavin (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä katsaus Kiinan mobiilipelimarkkinoihin kirjallisuustutkimuksen muodossa. Tarkoitus olisi, että suomalainen pelistudio saisi kattavan käsityksen kyseisestä markkinasta lukiessaan työtä. ...
  • Android Pelin kehitys ja julkaisu 

   Koski, Tatu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja julkaista peli Android-älypuhelimille Google Play-sovelluskaupassa. Tarkoituksena oli kirjoittaa samalla kattava tietopaketti pelinkehityksen avuksi aiheesta kiinnostuneille. ...
  • Android-rahainventointisovellus 

   Vuorentie, Marlo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli työelämälähtöinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli toteuttaa Yritys X:lle sähköinen (tietotekninen) rahan inventointijärjestelmä parantamaan inventoinnin hankalaksi ja hitaaksi koettua ...
  • Apix Messaging Oy - Bränditutkimus 

   Pulkki, Antti (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee bränditutkimusta yritykselle Apix Messaging Oy. Työn tavoit-teena oli saada asiakkaiden kattava mielikuva Apixin brändistä ja sen vertaaminen Apixin omaan tavoitemielikuvaan. Apix Messaging ...
  • Apteekkikosmetiikan myynnin osaaminen ja oppiminen verkkokoulutuksena apteekeille 

   Rehn, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Verkkokoulutuksien suosio kasvaa jatkuvasti, sillä se mahdollistaa kouluttautumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Varsinkin aikuiskoulutuksia järjestetään yhä enemmän verkossa niiden monipuolisuuden ja joustavuuden vuoksi. ...
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen - palvelun kehittäminen monitasoisen palvelumuotoilun ja yritysarkkitehtuurin menetelmin 

   Rask, Heidi-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Arvo–osuusjärjestelmä on osake- ja muiden arvopaperiomistusten ylläpitoon tarkoitettu automatisoidun tietojenhallinnan palvelu. Tämän kehittämistyönä toteutetun opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista asiakasarvoa ...
  • Arvokas ero - Arvon muodostuminen asiakkaalle vakuutusta irtisanottaessa 

   Tuominen, Ulpu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ymmärtää arvon muodostumista asiakkaalle vakuutusta irtisanottaessa. Tavoitteena oli kehittää vakuutusyhtiön digitaalista palvelua ja optimoida asiakkaalle muodostuvaa arvoa. Tietoperustana ...
  • Arvon muodostuminen uudessa digitaalisessa vuorovaikutussovelluksessa 

   Valtonen, Anniina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa suomalaiselle teknologiakasvuyritykselle heidän asiakasarvonsa syntymisprosessista asiakkaiden maailmassa ja vuorovaikutusviestinnän automatisointimahdollisuuksista. ...