• Potilaiden kokemuksia yhteispäivystyksessä asioimisesta 

      Nikkilä, Iina; Laurikainen, Susanna; Pulkkinen, Marianna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin erään eteläsuomalaisen sairaalan yhteispäivystyksen toimintaa potilaiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa potilaiden kokemuksia tarkasteltavasta yhteispäivystyksestä. ...